menu Sluit het hoofdmenu

Onderzoek

De eerste stap in het revalidatie en behandeltraject is het onderzoeken van de functies van het zien, en zo nodig naar overige sensorische of mentale functies. Onderzoek is gericht op de hulpvraag om te komen tot optimale begeleiding en ondersteuning in het revalidatietraject.

Oorzaak van het slechter zien?

Om de juiste behandeling te kunnen geven, is het van belang om te weten wat de oorzaak is van het slechter zien. Daarmee is ook beter bekend welke visuele klachten er zouden kunnen (gaan) optreden en wat het verloop van de aandoening zou kunnen zijn. Mogelijke oorzaken zijn een oogaandoening of een syndroom. Maar ook hersenletsel, CVI of NAH, kan voor slechter zicht zorgen.

Meestal heeft uw eigen oogarts de oorzaak al voldoende uitgezocht. Verdere oogheelkundige diagnostiek is dan niet nodig. Indien dit nog niet (voldoende) is gebeurd, omdat het gaat om een zeldzame aandoening of omdat onderzoek(en) niet volledig gelukt zijn, dan is het mogelijk dat Bartiméus nadere diagnostiek verricht naar de onderliggende oorzaak van de visuele klachten. Hiervoor kan uw oogarts of andere specialist u verwijzen, ga voor meer info hierover naar de verwijspagina op deze site.

Problemen met het zien? Visueel Functie onderzoek

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het ook belangrijk om te weten wat precies de problemen zijn met het zien. Hiervoor wordt een onderzoek naar visuele functies verricht. Met verschillende testen wordt dan in kaart gebracht wat de problemen met het zien, maar ook wat de mogelijkheden zijn. Het is daarbij niet alleen van belang te weten hoe scherp u nog ziet, maar bijvoorbeeld ook hoe het contrastzien is en hoe groot het gezichtsveld is, dus hoe ver nog rondom u heen kunt zien. Ook wordt indien nodig beoordeeld of er mogelijk een stoornis is in de verwerking van de visuele informatie.

Dit gebeurt bijna altijd op een van onze centra. Bij cliënten met complexe stoornissen, bijkomende problematiek of een meervoudige beperking is onderzoek op locatie mogelijk, Bartiméus heeft samenwerkingsverbanden met een groot aantal zorginstellingen.

Aansluitend volgt een gesprek over de praktische problemen die worden ondervonden in het dagelijks leven. Hierbij is het vooral belangrijk te bespreken bij welke problemen u onze hulp zou willen.

Wat het beste bij u past

Voor een optimaal revalidatietraject is het vaak nodig om aanvullend onderzoek te verrichten. Zo kan bijvoorbeeld bij kinderen onderzoek naar ontwikkeling wenselijk zijn en bij mensen met een verstandelijke beperking onderzoek naar gedrag of mentale functies. Ook kan het raadzaam zijn nader onderzoek te doen om duidelijk te krijgen wat bijvoorbeeld helpende of belemmerende factoren in het dagelijks leven zijn, hoe uw netwerk u kan helpen of hoeveel moeite het kost om nieuwe vaardigheden te leren.

Aanvullend onderzoek kan divers zijn, bijvoorbeeld: Low Vision onderzoek naar (lees-)hulpmiddelen of onderzoek naar ICT-middelen en nieuwe technologie

Bartiméus beschikt over 'lichtlabs' en een lichtbelevingsruimte. Hier kunt u onder begeleiding van een expert ervaren welke verlichting en inrichting het beste bij u en uw behoefte past.

Daarnaast kunnen we onderzoek doen naar het gebruik van zintuigen, het hanteren van energie, motoriek, houding en beweging of (neuro)psychologisch onderzoek.

Na het onderzoek

Na het onderzoek bespreken wij met u de resultaten en krijgt u uitleg over:

  • De uitkomsten van de (handelingsgerichte) diagnostiek en gevolgen daarvan. Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor nu?;
  • Hoe kan het in de toekomst gaan (de prognose)?;
  • Waarmee en hoe kunnen we u behulpzaam zijn?

Multidisciplinair

Bij het onderzoek werken we altijd in een team. Dit team bestaat uit meerdere in visuele beperkingen gespecialiseerde professionals van Bartiméus, bijvoorbeeld een fysio- of ergotherapeut, (neuro)psycholoog of maatschappelijk werker. We noemen dit een multidisciplinaire aanpak. De specialisten bespreken met u de uitkomsten van de onderzoeken en de belemmeringen die u in het dagelijks leven ondervindt. Aan de hand hiervan stellen we samen met u de hulpvragen vast en geven we u een advies over het revalidatietraject dat passend is bij de vragen. Dit advies leggen we vast in een revalidatieplan.

Iemand (door)verwijzen?

Bent u professional en wilt u een cliënt of patiënt naar Bartiméus verwijzen? Bartiméus is ook te vinden op ZorgDomein. Via dit platform stuurt u gemakkelijk uw verwijzing naar ons toe. Heeft u geen account op ZorgDomein? Bezoek dan hun website om kosteloos een account aan te maken: Verwijzen en aanvragen – ZorgDomein. Of ga naar de verwijspagina op deze site.

Vragen of contact?

Heeft u specifieke vragen over revalidatie bij een visuele beperking? Neem dan gerust telefonisch contact op met ons via 088-8899888.