menu Sluit het hoofdmenu

Aanvragen en financiering van begeleiding aan huis

Hoe gaat het in zijn werk wanneer u begeleiding aan huis wilt vanuit Bartiméus? Het begint natuurlijk met uw vraag en wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Wij gaan graag met u in gesprek om te bekijken of en hoe wij u het beste kunnen ondersteunen bij uw vraag. Het aanmeldtraject en de financiering kunnen verschillen per vraag. Er zijn verschillende wetten in Nederland waar uw zorg uit gefinancierd kan worden: de zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (gemeentelijke WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). 

Uw vraag centraal

Het begint altijd bij uw vraag. Wat wilt u leren of waar heeft u begeleiding in nodig? U kunt ons altijd (vrijblijvend) bellen om hierover te praten om u vraag duidelijker te maken en om samen te zoeken naar de beste oplossing voor u. 

Kosten

De financiering hangt af van de begeleiding, behandeling of de ondersteuning die wij u bieden. Wanneer wij u zorg bieden vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) wordt dit bekostigd vanuit uw zorgverzekering. De kosten van de behandeling betaalt u niet zelf. Wel betaalt u het eigen risico. In dit geval heeft u een verwijzing nodig van een medisch specialist of in sommige situaties is een verwijzing van de huisarts ook mogelijk. Wanneer u zorg ontvangt vanuit de WMO is er een toekenning nodig vanuit de gemeente voor specialistische zorg. Meer informatie over aanmelden en verwijzen leest u hier. Wilt uw weten wat in uw situatie nodig is en hoe dit dan gaat? Belt u ons dan gerust, dan nemen wij het met u door.