menu Sluit het hoofdmenu

Begeleid wonen in Zeist

Op De Campus in Zeist wonen vooral kinderen, jongeren en jongvolwassen van vier tot dertig jaar. Bartiméus in Zeist biedt begeleid wonen in kleinschalige woonruimten en begeleiding op maat aan. Bewoners gaan naar school, maken gebruiken van dagbesteding en kunnen meedoen met diverse leuke activiteiten.

Bewoners

Bij de bewoners is er naast een visuele beperking vaak ook sprake van bijkomende beperkingen zoals een lichte tot matige verstandelijke beperking, psychosociale problematiek en/of lichamelijke beperkingen. Vooral in deze leeftijdsfase is de ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk leven belangrijk. We begeleiden bewoners bij alle aspecten van het leven, zoals vriendschappen, relaties, het hebben van werk, dagbesteding of scholing. Daarnaast ondersteunen we de bewoners in het leren compenseren van hun beperkingen en in de omgang spelen we in op hun mogelijkheden. Er zijn ook jongerenwoningen in Zeist

Woonvormen

De Campus beschikt over zeventien woningen voor maximaal zes personen. Op de Campus staat naast een gezellige en veilige sfeer, de persoonlijke ontwikkeling centraal. We leren onze cliënten sociale vaardigheden aan, maar ook vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te leven. Begeleiders hebben kennis over de impact van de visuele- en verstandelijke beperking en weten voorwaarden te creëren die het functioneren van de bewoners ondersteunen. Zo houden de begeleiders bewust rekening met wat iemand wel en niet kan zien en maken ze gebruik van onder andere hoorbare en voelbare informatie om te communiceren. Daarnaast is het begeleidingstempo aangepast zodat bewoners voldoende tijd hebben de informatie te verwerken via andere zintuigen dan alleen het zien.

Onderwijs en andere dagbestedingsmogelijkheden

Bewoners in de schoolgaande leeftijd gaan doordeweeks naar het speciaal onderwijs, zoals de basisschool (SO), het voorgezet onderwijs (VSO) of de Bosschool. De Bosschool is een ZMLK-school (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen). Bewoners die niet naar school gaan, maar wel bij Bartiméus wonen, maken vaak gebruik van de dagbestedingsmogelijkheden in Doorn of werken voor een van de werkplaatsen in omgeving van Doorn.

Activiteitenbegeleiding

Buiten de schooltijden, in het weekend en in de vakanties organiseert Bartiméus allerlei activiteiten. Kinderen en jongeren kunnen zich opgeven voor individuele activiteiten of activiteiten in groepsverband. De activiteiten worden verzorgd door professionele activiteitenbegeleiders.

Hieronder maakt u kennis met Jeremy Backus. Hij is geïnterviewd voor het programma Heel Holland Zorgt.