menu Sluit het hoofdmenu

Begeleid wonen in Ermelo

Aan de rand van Ermelo heeft Bartiméus in het groenrijke 'Parc Viventra' verschillende woonvormen: zorgappartementen, kleinschalig wonen en een verzorgingshuis. In het centrum van Ermelo is locatie de Wittenborgh gevestigd. We hanteren bij Bartiméus als uitgangspunt 'zo normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig' in zowel de (specialistische) begeleiding als de ondersteuning. Dit ziet u terug in de kleinschaligheid van de woonomgeving en de integratie van de woningen in het dorp.

De zorgappartementen en het verzorgingshuis zijn gelegen op Parc Viventra. In het park wonen mensen met én zonder visuele beperking samen in één woonwijk onder het motto 'Gewoon wonen voor iedereen'. Het park is zo aangelegd dat ook visueel beperkte mensen er veilig en gemakkelijk de weg kunnen vinden. Het zorgdorp Ermelo is eveneens goed toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. In het centrum van Ermelo is locatie de Wittenborgh gevestigd. Vanaf alle woonlocaties is het centrum van Ermelo goed bereikbaar voor bewoners. Zo draagt de woonomgeving in Ermelo bij aan het vergroten en behouden van de zelfredzaamheid en eigen regie van de bewoner.

Woonvormen

Zorgappartementen
Op Parc Viventra staan 48 zorgappartementen. Hier wonen mensen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar met een visuele beperking in een geïntegreerde woonwijk tussen mensen zonder beperking. De twee of drie kamerappartementen bevinden zich op de begane grond en op de eerste en tweede verdieping. Naast een eigen appartement is er een gezamenlijke ruimte, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen koffie en thee drinken, gezamenlijk de maaltijden kunnen nuttigen en andersoortige activiteiten met elkaar kunnen ondernemen. Samen zoeken we naar een zo optimaal mogelijke mate van zelfredzaamheid en regievoering binnen uw mogelijkheden en beperkingen.
Lees meer over de zorgappartementen.

Wittenborgh
In de Wittenborgh wonen 16 jongeren tussen de 17 en 25 jaar. De jongeren hebben een zit/slaapkamer tot hun beschikking. Veel jongeren die op de Wittenborgh wonen volgen een opleiding bij Bartiméus in Ermelo of op een school in de omgeving, doen vrijwilligerswerk, hebben een baan of gaan naar de dagbesteding en willen daarnaast meer vaardigheden leren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Samen met de bewoners gaan we op zoek naar passende begeleiding bij ieder zijn persoonlijke doelen, zoals het zelfstandig kunnen koken, wassen en andere huishoudelijke activiteiten of het vergroten van sociale vaardigheden.
Lees meer over deze woonvorm op de pagina 'Zelfstandig worden in de Wittenborgh'.

Henriëtte van Heemstra Huis
Het Henriëtte van Heemstra Huis ligt aan de rand van Parc Viventra en is een verzorgingshuis voor senioren vanaf 65 jaar met een visuele beperking. Het zijn twee nieuwe, kleinschalige wooncomplexen met in totaal 42 studio's en 8 appartementen met een eigen slaapkamer. Elke bewoner kan zijn kamer naar eigen smaak en wensen inrichten. Dagelijks organiseren we verschillende activiteiten waar bewoners vrijblijvend aan kunnen meedoen, zoals gezamenlijk koffie en thee drinken, beweegactiviteiten, muziek, spelletjesmiddag en creatieve activiteiten. Lees meer over de zorg voor ouderen met een visuele beperking.

Hieronder maakt u kennis met mevrouw Van Diepen. Zij is bewoner van het Henriëtte van Heemstra Huis. Zij is geïnterviewd voor het programma Heel Holland Zorgt.

Heel Holland Zorgt op Bartiméus in Ermelo

Heel Holland Zorgt op bezoek bij Bartiméus in Ermelo

Nieuws