menu Sluit het hoofdmenu

NCL en wonen

Voor mensen met NCL (Neuronale Ceroid Lipofuscinosis) biedt Bartiméus speciale woonruimte en 24-uurs begeleiding aan. Ook kunnen mensen met NLC tijdelijk bij ons logeren.

Woonmogelijkheden

Bartiméus heeft op woonlocatie Doorn een woonunit waar cliënten met NCL wonen of logeren. Zij worden begeleid door medewerkers die ervaring hebben in het omgaan met mensen met NCL-ziekten. 

Doordat de cliënten bij elkaar wonen, hebben zij en hun familie onderling contact en kunnen zij ervaringen delen. Ze kunnen anderen ontmoeten die hetzelfde proces doormaken. Dit biedt herkenning en versterkt de onderlinge betrokkenheid.

Vanuit de woonunit gaan de bewoners naar school of naar het dagactiviteitencentrum van Bartiméus. Het aanbod wordt steeds afgestemd op de fase van het ziekteproces waarin de bewoner zich bevindt.

Deskundige woonbegeleiders

Ons vaste team van woonbegeleiders is goed op de hoogte van het verloop van het ziekteproces. De begeleiding en zorg worden afgestemd op de fase van het ziekteproces. Een in NCL gespecialiseerd team met onder meer een gedragsdeskundige en een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG-arts) ondersteunt de woonbegeleiders.  

Logeermogelijkheden

Bartiméus biedt in Doorn ook een logeermogelijkheid voor mensen met NCL. De logees verblijven in een moderne woning samen met andere bewoners die NCL hebben. Onze gespecialiseerde gedragdeskundige en de AVG-arts worden ook betrokken bij de logees.

Familieleden van logees ervaren de logeerperiode als verlichtend. Zij krijgen even ruimte om wat extra tijd aan elkaar of andere zaken te besteden. Iemand met NCL kan daardoor langer thuis wonen.

Als iemand met NLC al bij Bartiméus heeft gelogeerd, blijkt dat een groot voordeel te zijn als het moment van definitief uit huis gaan aanbreekt. De logee heeft minder last van de verhuizing. Hij of zij kent immers de woning, de andere bewoners, de woonbegeleiders en het behandelteam al.