menu Sluit het hoofdmenu

Vrije Tijd

De afdeling Vrije Tijd biedt een actief programma met activiteiten, cursussen, workshops en evenementen. Deze activiteiten zijn speciaal bedoeld voor de bewoners van de woonlocaties Doorn en Zeist, maar zijn ook toegankelijk voor andere cliënten van Bartiméus. Alle activiteiten vinden plaats in het weekend, op de woensdagmiddag of in de avond. De programma’s zijn afgestemd op de mogelijkheden en leeftijden van de cliënten en gericht op ontspanning en ontmoeting.

Activiteiten

Alle activiteiten worden aangekondigd in de Nieuwsbrief van Vrije Tijd. Deze komt om de week uit op vrijdag. Voor grotere activiteiten gaat er ook een flyer naar alle woningen. Inschrijven voor een activiteit kan via vrijetijd@bartimeus.nl of bij de servicebalie. Voor de meeste activiteiten vragen we een kleine bijdrage. Deze kan contant betaald worden bij de servicebalie of wordt achteraf verrekend via de Wajong.

De servicebalie

De servicebalie zit in de Leenderij op Tussenpad 13 in Doorn. Hier geven we informatie over de activiteiten, geven we kaartjes uit en kunnen bewoners en cliënten zich inschrijven voor activiteiten. Ook kan hier cash betaald worden voor de verschillende activiteiten. De openingstijden zijn:

  • maandag: 18.30 - 21.30 uur
  • dinsdag tot en met donderdag: 14.00 - 17.00 uur
  • vrijdag: 14.00 - 17.30 uur

In verband met de coronamaatregelen is de servicebalie gesloten op de maandagavond en is hij open op aanvraag. 

songfestival 2019De soos

De soos is een laagdrempelige activiteit waar bewoners naar toe kunnen komen. Tijdens de soos kunnen bewoners met elkaar en met de vrijwilligers gezellig kletsen, muziek luisteren, een spelletje doen en wat eten en/of drinken. De sosen worden gerund door vrijwilligers onder leiding van een vaste medewerker van Vrije Tijd. Koffie, thee en aanmaaklimonade zijn gratis. Voor fris, bier, wijn, chips et cetera wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dit kan contant betaald worden of met een knipkaart. De knipkaarten zijn te koop bij de servicebalie en bij de soos.

De openingstijden voor Doorn zijn:

  • woensdagmiddag: 15:00-17:00 uur
  • vrijdagavond: 19:00-21:30 uur
  • zondagmiddag: 14:00-16:30 uur.

De sosen vinden plaats in Dorpshuis Roos of in de tent op het Plein. 

De openingstijd voor Zeist is:

  • Vrijdagavond van18:30-21:00 uur

De soos in Zeist vindt plaats in de Ontmoeting in het Forum.

In verband met de coronamaatregelen zijn er geen sosen. 

Clubs, cursussen en workshops

Afdeling Vrije Tijd is ook verantwoordelijk voor de clubs en het cursusaanbod. Wekelijks zijn er zijn verschillende clubs waaraan alle cliënten kunnen deelnemen. Denk daarbij aan koor, bewegen en ontspannen, gym, fitness, muzieklessen en judo. Regelmatig worden er cursussen aangeboden als vogelgeluiden herkennen of acryl schilderen. Cliënten kunnen ook verzoeken indienden voor specifieke cursussen.
Elke derde zaterdag van de maand is er een creatieve workshop op locatie Doorn. Bij voldoende belangstelling is er ook een workshop op locatie Zeist.

Alle clubs en workshops liggen stil in verband met de coronamaatregelen. 

Leenderij

Op Tussenpad 13 in Doorn zit de Leenderij. Hier kunnen cliënten terecht voor het lenen van (gesproken) boeken en maandbladen, DVD’s , CD’s, hoorspelen en speelgoed. 

Daarnaast organiseert de afdeling Vrije Tijd losse activiteiten zoals filmmiddagen, optredens van bandjes, theatervoorstellingen. Jaarlijkse terugkerende grote evenementen zijn de truckersdag, het jaarfeest en de kerstweek.

Contact

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Neem dan contact op met de afdeling Vrije Tijd via telefoonnummer 0343 - 52 68 09 of per mail vrijetijd@bartimeus.nl