menu Sluit het hoofdmenu

Geestelijke verzorging

Vanuit een christelijke achtergrond biedt Bartiméus naar behoefte pastorale ondersteuning. De geestelijke verzorging adviseert bij allerlei vragen over het leven, zingeving, ethiek, stervensbegeleiding en rouwverwerking. Daarbij wordt rekening gehouden met ieders achtergrond en levensovertuiging.

Naast individuele begeleiding organiseert de geestelijke verzorging/ het pastoraat ook vieringen en gesprekskringen in kleinere en grotere kring. Daarbij wordt gebruik gemaakt van muziek, verhalen, symbolen en rituelen.

Feestdagen

Bij de vieringen staan we extra stil bij feest- en gedenkdagen zoals advent en kerst, 40-dagentijd, Pasen en Pinksteren.

Verliesverwerking

Teams kunnen op de geestelijk verzorgers een beroep doen voor ondersteuning voor vragen rond verliesverwerking, het maken van levensboeken en voor andere vragen op het terrein van zingeving.

Afbeelding van de Kapel in Doorn (vooraanzicht)Per locatie

  • In Doorn is er er expertise opgebouwd voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking. Naast individueel geestelijke verzorging zijn er gesprekskringen of sfeergroepen in de woningen. 
    Twee keer per maand is er een kapelviering op de zondagochtend om 10.30 uur.
    Eén keer per maand is er op zondagochtend om 10.30 uur een belevingsviering voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Zie voor de data het Kapeldienstenrooster 2019 (Excel).
  • In Driebergen is er pastorale begeleiding vanuit de plaatselijke kerk voor cliënten van Bartiméus die in Driebergen wonen. Er zijn gespreksgroepen en het Goedenavond Café.
  • In Zeist wordt naast het individuele pastoraat ook godsdienstonderwijs gegeven.
  • In Ermelo ligt het accent op het ouderenpastoraat. Daarnaast is begeleiding voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • In Lochem is er een pastoraal contact met de plaatselijke PKN gemeente.