menu Sluit het hoofdmenu

Wonen en dagbesteding

Bij Bartiméus vindt u kleinschalige woonvoorzieningen waar bewoners een leven leiden zoals thuis. Kleinschalig wonen is overzichtelijk voor de bewoners en zorgt voor rust. Samen voeren de bewoners en de begeleiders een huishouden. De zorg, begeleiding en eventuele behandeling van Bartiméus die nodig is, sluit zo goed mogelijk aan op de (zorg)behoefte van de individuele bewoner.

De ontwikkeling van elke bewoner staat centraal. De bewoner geeft zelf richting aan de invulling van zijn leven, eventueel in samenspraak met zijn cliëntvertegenwoordiger. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de vraag van de bewoners voorziet Bartiméus in voorzieningen als scholen, dagbesteding en sport- en bewegingsfaciliteiten. Gespecialiseerde behandelaars zijn beschikbaar als het gaat om:

  • gezondheidszorg
  • educatie
  • cliënten-ict
  • oriëntatie
  • mobiliteit
  • vrijetijdsbesteding
  • en - naar behoefte - pastorale zorg

Eigen regie

Eigen regie en het bieden van 'maatwerk' voor de bewoners staat in de begeleiding centraal. Voor bewoners die vanwege hun ernstige meervoudige beperking niet of nauwelijks in staat zijn eigen wensen en behoeften duidelijk te maken, zijn de begeleiders opgeleid om gedragssignalen op te merken, te interpreteren en hier sensitief op te reageren. De afspraken die we met een bewoner maken worden over zijn keuzes, beschrijven we in een ondersteuningsplan.

Elke stem telt

De cliëntenraad adviseert de directie vanuit cliëntenperspectief over het te voeren beleid. Waar mogelijk nemen cliënten van Bartiméus zitting in de raad. Voor bewoners die zich verbaal moeilijk kunnen uiten en hun mening niet kunnen verwoorden, hebben vertegenwoordigers zitting in de clientenraad.

Themadossier Thuis

In ons dossier Thuis vindt u praktische informatie over activiteiten en voorzieningen in en om het huis: huishouden, hulpmiddelen, koken, eten, persoonlijke verzorging, verlichting en inrichting.  

Nieuws

Ervaringsverhalen