Lettergrootte

Werken in expertise en ontwikkeling

Alles wat Bartiméus doet is primair bedoeld om het mogelijk te maken voor mensen die slechtziend of blind zijn voor de volle 100% in het leven te staan. Vanuit die ambitie is het voor ons een noodzaak om permanent kennis te blijven ontwikkelen. 

Expertisefunctie: samen met anderen

Sinds eind 2018 is het officieel: ZonMW heeft ons erkend als expertiseorganisatie Zintuigelijk gehandicapten, deelsector Visueel. Daar hoort een subsidie bij én de opdracht om samen met Koninklijke Visio en de Robert Coppes Stichting kennis te ontwikkelen die mensen die slechtziend of blind zijn helpt om mee te doen in de maatschappij. 

We mogen trots zijn op de staat van onze kennis. Maar er is ook nog veel te doen. Vragen van mensen veranderen, net als de wereld waarin we leven. Technologische en medische ontwikkelingen gaan snel en leiden tot nieuwe vragen. Reden genoeg om samen te werken. Want bij kennis geldt: delen is vermenigvuldigen.’ 

Onze visie op kennisontwikkeling

Bartiméus werkt al meer dan honderd jaar aan kennisontwikkeling. Onze zestienhonderd medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij hebben contact met de cliënten, leveren inzichten, stellen vragen en zien wat er in de praktijk werkt. Op basis daarvan ontwikkelen we nieuwe kennis, die maakt dat het beter kan, of met andere middelen. Het ontwikkelen van kennis is voor Bartiméus een permanente doelstelling, of het nou gaat om het verwerven van nieuwe inzichten, om het verbeteren van professioneel handelen of het toepassen van kennis op andere manieren. 

Drie uitgangspunten

Onderzoeks- en innovatieprojecten van Bartiméus verbeteren of vereenvoudigen het leven van mensen met een visuele beperking. We werken daarin samen met mensen die slechtziend of blind zijn. Zij hebben ook een stem bij de prioritering van deze projecten. 

Wij werken volgens de kenniscyclus, een model waarin kennis permanent en in wisselwerking met de praktijk wordt verzameld en ontwikkeld. We besteden aandacht aan implementatie en het toetsen van de opbrengsten van de geïmplementeerde kennis. In alle fasen van het kennisproces zoeken we interactie met onze omgeving en laten we zien wat we hebben bereikt. (plaatje kenniscyclus invoegen) 

Kennismanagement faciliteert het werken binnen de kenniscirkel en coördineert de onderzoeks- en innovatieagenda voor de gehele organisatie. De strategie van Bartiméus wordt afgestemd met externe partijen, zoals collega-instellingen, kennispartners en financiers.

Expertisecentra en Kennisgroepen 


Binnen Bartiméus zijn een aantal expertisecentra werkzaam die verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op specifieke thema’s en onderwerpen. Zij voeren deze onderzoeken uit in samenwerking met universiteiten, hogescholen en andere kenniscentra.  

Meer over de kennisgroepen van Bartiméus lees je op de hoofdwebsite van Bartiméus

 

 • 'Wij hebben echt iets bijzonders in huis'

  Ik heb geleerd dat er pas ruimte is voor groei als je je begrepen voelt. Specialistische kennis kan je verder helpen en handvatten geven.

  Lees meer
 • 'Communicatie met doofblinde bewoners komt heel dichtbij'

  Bartiméus heeft heel bijzondere kennis en expertise rondom de begeleiding van mensen die slechtziend (blind) en slechthorend (doof) zijn én daarbij ook een verstandelijke beperking hebben.

  Lees meer
 • 'Stapje bij beetje zien we vooruitgang'

  Ik ben Simone Reijersen. Ik werk sinds 2016 bij Bartiméus in Ermelo. Ik wist heel goed waar ik terecht kwam want ik heb mijn stage en vakantiewerk ook hier gedaan.

  Lees meer
Alle verhalen van Bartiméus