menu Sluit het hoofdmenu

Werkgever

Hoe werkt het wanneer u een medewerker wilt aannemen met een (visuele) beperking? Hoe pakt u dat aan? Wat kunt u doen wanneer iemand vastloopt? Waar moet u op letten? Bij al uw vragen over personeel met een visuele beperking kunt u terecht bij Bartiméus Werkpad.

Het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een betaalde baan krijgen bij een gewone werkgever. Daarom zijn er afspraken gemaakt om dat te stimuleren. Iedereen die kan werken, zou dat ook moeten doen. Dat is de basis van de Participatiewet die in 2015 is ingegaan.

Dat betekent dat meer mensen met een visuele beperking een baan moeten vinden. Bartiméus Werkpad begeleidt mensen met een arbeidsbeperking naar werk. En begeleidt werkgevers bij vraagstukken die zij daar over hebben.

Iemand aannemen met een (visuele) beperking

 Bartiméus Werkpad kan u ondersteunen bij het in dienst nemen van iemand met een visuele beperking:

  • Begeleiden werkgever bij het vinden van een geschikte kandidaat.
  • Adviseren over eventuele aanpassingen op de werkplek en ondersteunen bij aanvragen bij het UWV.
  • Informeren rondom actuele wet- en regelgeving.
  • Delen van handige informatie en tips in de organisatie en collega’s.

Lees meer over de mogelijkheden op Bartiméus Werkpad 

Een baan of stageplek aanbieden

Heeft u een baan of stageplaats voor iemand met een (visuele) beperking? Neem dan contact op met Bartiméus Werkpad. Mail naar sterkinwerk@bartimeus.nl of bel naar 073 - 55 88 396.

Ziekte, re-integratie & outplacement

 Bartiméus Werkpad kan voor u:

  • Begeleiding bieden in het verzuimdossier.
  • Onderzoeken wat nodig is om de medewerker terug te laten keren in de eigen functie of elders in de organistie.
  • Begeleiden bij re-integratie bij een andere werkgever wanneer terugkeer binnen het eigen bedrijf niet mogelijk is. 
  • Outplacement.

Lees meer over Re-integratie en Outplacement door Bartiméus Werkpad