menu Sluit het hoofdmenu

Werkgever

Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen. Dat is de basis van de Participatiewet die in 2015 is ingegaan. Dat betekent dat meer mensen met een (visuele) beperking een baan moeten vinden. Soms is dat geen gemakkelijke opdracht. Voor wie daar begeleiding en advies bij wil, kan Werkpad/Bartiméus inschakelen.

Re-integratie 1e spoor

Bartiméus onderzoekt en adviseert bij uitval door ziekte van een werknemer. We bieden onder andere de volgende diensten:

 • Training ‘Energiemanagen in werk’
  Voorkom uitval en verbeter vitaliteit met deze training. Werken met een visuele beperking kost extra energie. Met simpele oplossingen en efficiënter werken kun je energie besparen. Meer informatie over de training 'Energiemanagen in werk' kunt u vinden in de leaflet.
 • Werkplekaanpassing: van onderzoek tot realisatie
  Hulpmiddelen voor lees- en beeldschermwerk, verlichtingsadvies op de werkplek. Zodat de werknemer met aanpassingen zijn/ haar werk weer kan uitvoeren.
 • Loopbaanonderzoek
  Onderzoek naar mogelijk alternatieve mogelijkheden voor inzetbaarheid van een werknemer.
 • Arbeidsdeskundig Onderzoek
  Beoordelingen of re-integratie 1e spoor tot de mogelijkheid behoort / inzetten 2e spoor.

Re-integratie 2e spoor

Wanneer blijkt dat werkhervatting binnen de eigen functie of het eigen bedrijf niet meer mogelijk is of wanneer de werknemer langer dan een jaar ziek is, stelt de wet dat buiten het bedrijf naar een passende functie moet worden gezocht. Werkpad ondersteunt werknemers en werkgevers hierin.

De competenties en capaciteiten van de werknemer vormen het uitgangspunt van het traject. We kijken naar de mogelijkheden voor duurzame plaatsing elders. Indien van toepassing ondersteunen we de werkgever in het compleet maken van het dossier voor de WIA-aanvraag en ondersteunen werkgever en werknemer tijdens de WIA-keuring.

Outplacement

Organisaties veranderen. Of dit nu een verandering in werkzaamheden, dienstverlening of in een softwarepakket betreft, het kan het werken voor een visueel beperkte werknemer lastig maken. Werkpad kan in dergelijke situaties ondersteunen door het inzetten van een realistisch outplacementtraject. In overleg met werkgever en werknemer komen we tot een individueel plan van aanpak gericht op mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Neem voor een re-integratiet- of outplacementtraject contact met ons op via telefoonnummer 0341 – 498 498 of mail naar sterkinwerk@bartimeus.nl.