menu Sluit het hoofdmenu

Slechtziend

Van de ongeveer 300.000 mensen met een visuele beperking in Nederland, zijn er ruim 75.000 mensen blind. De overige zijn (ernstig) slechtziend.

(Ernstig) slechtziend

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is iemand  slechtziend als hij/zij een gezichtsscherpte heeft tussen de 0.1 en 0.3 (10-30%). Is de gezichtsscherpte tussen de 0.05 en 0.1 (5-10%) dan spreken we van ernstige slechtziendheid.

Bij iemand die slechtziend is, hoeft er niet altijd sprake te zijn van verlies van gezichtsscherpte. Er kan ook sprake zijn van een beperking in het gezichtsveld. Is het gezichtsveld beperkt tot 30 graden rondom, dan is iemand slechtziend. Heeft iemand een gezichtsveld tussen de 10-30 graden, dan noemen we dit ernstig slechtziend.

Brillendoos vol glazen om oogonderzoek mee te doen

Mogelijke oorzaken van slechtziendheid

De oorzaak van slechtziendheid kan liggen in de ogen, de oogzenuw of de hersenen. De reden waarom mensen slecht zien, kan dus verschillend zijn. De belangrijkste oorzaken van visuele beperkingen  in Nederland zijn cataract, refractie-afwijkingen, leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), diabetische retinopathie en glaucoom. Deze aandoeningen zijn allen in het oog zelf. Daarnaast kan de oorzaak van slechtziendheid liggen in de oogzenuw of de hersenen. Via de oogzenuw wordt visuele informatie doorgegeven aan de hersenen waar het eigenlijke zien plaats vindt. Als dit traject niet goed verloopt, wordt de visuele informatie niet goed verwerkt en slechtziendheid veroorzaken.

Slechtziend en nu?

Sommige oogafwijkingen, zoals cataract of glaucoom, kunnen worden behandeld door uw oogarts. Andere, zogenaamde brekingsafwijkingen kunnen worden gecorrigeerd door bijvoorbeeld een bril of contactlenzen. Als  uw oogarts heeft vastgesteld dat het gezichtsvermogen niet meer te verbeteren is, kan het nuttig zijn te kijken naar hulpmiddelen en (verlichtings)aanpassingen. In dat geval wordt u doorverwezen naar een low-vision specialist. De low-vision specialist bekijkt met u de mogelijkheden voor hulpmiddelen.

Mochten ook hulpmiddelen geen oplossing bieden en er is sprake zijn van blijvende slechtziendheid dan biedt Bartiméus een revalidatie- en behandeltraject om u of uw kind zo goed mogelijk te leren omgaan met de visuele beperking. Samen met u of uw kind zoeken we naar de beste oplossingen. We brengen de knelpunten en wensen in kaart en zoeken naar de beste mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Problemen met zien

Slechtziendheid kent vele vormen. Wat vaak voorkomt is wazig zien of dubbel zien. Een deel van het beeld niet zien zoals bij hemianopsie (halfzijdige gezichtsuitval) of bij een kokervisie. Snelle oogbewegingen. Klachten die veel voorkomen is dat mensen last hebben van licht, moe worden van het kijken of problemen krijgen met lezen.

Omgaan met slechtziendheid

Slechtziend zijn of worden heeft vaak grote impact op de invulling van iemand zijn leven. Vaak gaat dat gepaard met onzekerheid, vermoeidheid en kost het tijd om de situatie te verwerken, accepteren en om te leren omgaan met de beperking. Niet alleen fysiek maar ook psychisch. Het kan fijn zijn om begeleiding te krijgen bij het verwerken, accepteren en omgaan met een visuele beperking.

Hulpmiddelen bij slechtziendheid

Het doel van hulpmiddelen is dat mensen die slecht zien, minder afhankelijk zijn van anderen. Hulpmiddelen ondersteunen bij praktische zaken zoals lezen, schrijven of het bedienen van apparaten. Hierdoor kunnen mensen die slecht zien, het leven leiden zoals ze graag willen. Op de pagina hulpmiddelen & aanpassingen vindt u hierover meer informatie.

Ik wil nog heel veel, maar zie steeds minder

Praktische tips: Wat kun je zelf doen als je minder goed gaat zien?

Bartiméus kijkt graag samen met u naar wat wél mogelijk is en wat u wilt.

  • Bezoek een oogarts zodat u weet wat de reden van het minder zien is.
  • De oogarts weet of u in aanmerking komt voor Low Vision-advies bij Bartiméus.
  • Een goede gelijkmatige verlichting die ook overdag aan staat kan veel verschil uitmaken.
  • Een loep of leesliniaal kan het lezen makkelijker maken.
  • Bij de bibliotheek kunt u grootletterboeken lenen. Van veel boeken bestaat ook een luisterboek. Deze gesproken boeken zijn ook verkrijgbaar bij de
  • Hulpmiddelen worden vaak vergoed door de zorgverzekeraar
  • Hulpmiddelen voor lezen en kijken worden Low Vision- of visueel hulpmiddel genoemd.
  • Voor persoonlijk advies over aanpassingen, hulpmiddelen of ondersteuning op maat kunt u ons bellen!