menu Sluit het hoofdmenu

Blind of slechtziend: oorzaken

Wanneer u niet goed ziet en een bril of contactlens dat niet meer kan corrigeren, dan spreken we van een visuele beperking. Ook als iemand blind is noemen we dit een visuele beperking.

Er zijn zeer veel verschillende oorzaken waardoor mensen slechter zien of blind worden. De oorzaak kan liggen in het oog zelf. We spreken dan van een oogaandoening of oogziekte. Problemen met zien kunnen echter ook onderdeel zijn van een syndroom of het gevolg zijn van een hersenbeschadiging. 

Bartiméus zet zich in om professionele zorg, onderwijs en dienstverlening te bieden aan alle mensen die slechtziend of blind zijn.