menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

Wat is CVI

Iemand heeft CVI als het slechte zien ontstaat door een hersenbeschadiging of een aangeboren afwijking van de hersenen. Bij CVI kunnen de hersenen visuele informatie niet helemaal goed verwerken.

CVI is een Engelse afkorting die staat voor: Cerebral Visual Impairment (CVI). Of in het Nederlands: cerebrale visuele stoornis. Cerebraal betekent: wat met de hersenen te maken heeft. Visueel betekent: wat met zien te maken heeft.

Om goed te kunnen zien, heb je goed werkende ogen nodig en moeten de hersenen de visuele informatie goed kunnen verwerken. Lees meer hierover op Zien: met ogen en hersenen. Bij kinderen en volwassenen met CVI gaat het opnemen, het verwerken en het reageren op wat ze zien moeilijker.

De term CVI geeft alleen aan waar de oorzaak voor de problemen met het zien zit, in de hersenen. De visuele problemen die voorkomen bij kinderen met CVI kunnen per persoon verschillen en hebben op verschillende manieren invloed op de ontwikkeling en het functioneren. Hèt kind of dè persoon met CVI bestaat niet. 

Gezichtsscherpte en gezichtsveld 

Naast CVI kan er ook sprake zijn van een oogafwijking, maar dat hoeft niet. Bij sommige kinderen en volwassenen is de gezichtsscherpte verminderd. Zij kunnen moeilijker details zien op afstand.  

Er kan ook sprake zijn van een beperking van het gezichtsveld. Het gezichtsveld is het beeld rondom, dat je kunt zien zonder je ogen te bewegen. Mensen bij wie het gezichtsvelddit beperkt is, kunnen problemen hebben bij het bewegen in de ruimte en het verkrijgen van overzicht. Meestal gaat het om uitval in het onderste deel van het gezichtsveld. Ook oogbewegingsstoornissen kunnen voorkomen bij CVI. Dat heeft tot gevolg dat je je ogen moeilijker kunt richten en fixeren. 

Nieuws

Onderzoek bewijst: CVI Experience werkt

Iemand met de aandoening CVI kan wel zien, maar kan de beelden niet goed interpreteren, als gevolg van een aanlegstoornis of beschadiging van de hersenen. De uitingsvormen verschillen per persoon. Voorlichting met het instrument ‘CVI Experience’ leidt tot meer kennis en begrip over CVI bij naasten en begeleiders. Dit blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum CVI van Bartiméus.
Lees meer

Onderzoekers Bartiméus spreken op internationaal congres

Van 15 tot 17 juni vond in Italië een internationaal congres plaats over visuele beperking bij kinderen, waaronder CVI. Zo’n 100 deskundigen van verschillende disciplines wisselden daar kennis en ervaring uit. En nemen die mee terug naar de praktijk. Zo ook deskundigen van Bartiméus.
Lees meer

Publicaties

Buch: Mein Kind hat CVI

In den vergangenen Jahren wurden in der Bartiméus-Reihe verschiedene Bücher über die Entwicklung von Kleinkindern mit einer Sehbehinderung veröffentlicht. In diesen Büchern finden Eltern...Bestellen

Book: My Child has CVI

Handbook for parents of a young child with CVI Handbook for parents of a young child with CVI.
This book is about cerebral visual impairment (CVI) in young children. It gives parents tools...Bestellen

Ervaringsverhalen

Deze andere wijze van kijken is mijn nieuwe zien

Optometrist en hogeschooldocent oogzorg Louise van Doorn werd tien jaar geleden zelf slechtziend als gevolg van hersenbeschadiging na een zware val. Haar leven veranderde op slag. Ze moest leren omgaan met diverse ingrijpende waarnemingsproblemen die zijn ontstaan in de hersenen. ‘Drie maanden na de eerste paniekaanval zat ik ineens thuis met een burn-out.’ Onlangs op het congres van Bartiméus over deze problematiek, vertelde ze haar verhaal. Over de gevolgen en hoe ze haar weg weer vond.
Lees meer

‘Hij is niet meer afhankelijk van waar wij hem neerzetten'

Hulpmiddelen voor kinderen. Voor ouders kan het een flinke drempel zijn als er weer een nieuw hulpmiddel nodig blijkt. Tegelijkertijd zijn hulpmiddelen waarmee kinderen zelf kunnen voortbewegen voor de kinderen en voor hun ouders van enorm belang. Net zoals bij Ferre.
Lees meer