menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Toegankelijkheid en Bartiméus

Toegankelijkheid en Bartiméus

Bartiméus streeft naar een toegankelijke samenleving waarin iedereen - ongeacht een (visuele) beperking - kan meedoen!

Wij willen onze kennis en ervaring rondom toegankelijkheid inzetten en ontwikkelen om de samenleving toegankelijker te maken voor alle mensen die blind en slechtziend zijn. Wij zetten onze kennis ook in om andere (zorg)organisaties, gemeenten maar ook bijvoorbeeld musea, pretparken, horeca en stadions te adviseren over toegankelijkheid van gebouwen en ruimtes. Over routes (geleidelijnen en openbaar vervoer), terreinen en digitale maar ook niet digitale informatievoorziening.

We adviseren zowel op individueel cliëntniveau als op overkoepelende (bouw)projecten.

Stuur een e-mail naar ons Adviescentrum Toegankelijkheid

Waarom vinden wij toegankelijkheid belangrijk?

Wij willen een toegankelijke samenleving voor de 300.000 mensen in Nederland met een visuele en/of meervoudige beperking. Wij willen dat zij volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij. Toegankelijkheid is daarvoor een randvoorwaarde.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij kunnen de huidige situatie in kaart brengen of adviseren binnen ontwerp en verandertrajecten. Denk aan vraagstukken over:

 • Toegankelijkheid van bestaande huisvesting of nieuwbouw;
 • Ontwerp en optimalisatie van verlichtingsplannen;
 • Toegankelijkheid van de openbare ruimte;
 • Veiligheid van verkeersplan voor blinde en slechtziende mensen;
 • Ervaringstrainingen om de bewustwording binnen de organisatie van de opdrachtgever te vergroten;
 • Ontwerptrajecten binnen productontwikkeling en ICT;
 • De toegankelijkheid van (museum) collectie;
 • Leesbaarheid en toegankelijkheid van visuele (tekstuele) informatie;
 • Beleving van uw locatie door blinden en slechtzienden (belevingsonderzoek);
 • Projectonderwijs (ontwerp) opleidingen;
 • Input aan expertmeeting of hackaton.

Toegankelijke websites

Ook mensen die blind of slechtziend zijn, willen online informatie zoeken en online shoppen. Dat is niet altijd even gemakkelijk, omdat lang niet alle websites en webshops toegankelijk zijn. Veel mensen die blind of zeer slechtziend zijn gebruiken zogenaamde spraaksoftware. Als een website technisch, qua afbeeldingen en in tekst niet juist is opgemaakt dan kan deze spraaksoftware de website niet goed voorlezen. Daarom vindt Bartiméus online toegankelijkheid zeer belangrijk. Om onze eigen website toegankelijk te krijgen én te houden wordt de website van Bartiméus jaarlijks getoetst. We dragen daardoor het keurmerk 'Drempelvrij', te zien onderin deze website aan het groene logo.

Regelmatig krijgen wij ook vragen over het toegankelijk bouwen van websites. Wij verwijzen dan door naar Stichting Accessibility: de partij die alles weet over digitale toegankelijkheid en die de toetsing en het keurmerk verzorgt. Accessibility heeft vanuit een gemeenschappelijke historie een convenant gesloten met het Bartiméus Fonds en Bartiméus.

Toegankelijke gebouwen

Bartiméus adviseert ook over toegankelijk bouwen en verbouwen. Ons advies gaat over inclusieve toegankelijkheid, waarbij wij onze specialistische kennis en praktijkervaring over visuele beperkingen inzetten.

Nieuws

Bartiméus en Bartiméus Fonds ontvangen Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink voor werkbezoek

Rick Brink is in juni dit jaar aangesteld als de allereerste 'Minister van Gehandicaptenzaken'. Hij zet zich in voor een inclusieve samenleving voor de bijna 2 miljoen mensen in Nederland met een handicap. Juist op dat vlak vinden Bartiméus en de minister elkaar. Ook Bartiméus zet zich al ruim 100 jaar in voor een inclusieve samenleving voor mensen die slechtziend of blind zijn.
Lees meer

Agenda-items

Symposium EyeBeacons: Wayfinding voor mensen met visuele beperking

vindt plaats op dinsdag 10 december 2019 Op dinsdag 10 december hoort u de laatste inzichten op het gebied van navigatie technologie voor mensen met een visuele beperking in NL. Daarnaast kunt u deelnemen aan het debat over dé wayfinding technologie van de toekomst. Bartiméus professional Paul de Nooij is een van de sprekers. Hij geeft een presentatie over nieuwe innovatieve technologieën die mensen kunnen ondersteunen in het vinden van de weg buiten of in een gebouw. Interesse? Meld u snel aan!
Lees meer