menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

Begeleiding van mensen met CVI

De begeleiding en aanpassingen die iemand met CVI nodig heeft, hangt sterk af van de problemen die de persoon ervaart. Zoals bij lezen, oriëntatie in de ruimte, werken met de computer en deelname aan het verkeer. 

Bij zowel kinderen als volwassenen bieden we veelal ambulante begeleiding, dus in de eigen omgeving. Soms zijn er meerdere redenen om een kind met CVI intern te plaatsen, in een woongroep en/of op de school van Bartiméus. 

Ook kan de begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) plaatsvinden in of in samenwerking met een revalidatiecentrum of verpleeghuis. In de begeleiding besteden we aandacht aan:

  • wat CVI betekent voor deze cliënt; 
  • hoe hij en zijn omgeving er rekening mee kunnen houden; 
  • hoe de (fysieke) omgeving aangepast kan worden. 

Dit kan in allerlei situaties: op het werk, thuis en op school en geldt ook voor mensen en hun begeleiders binnen instellingen. Een aantal voorbeelden van onze begeleiding:

Communicatie

Als gevolg van de CVI kunnen mensen moeite hebben met het begrijpen van non-verbale boodschappen, lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Door uitleg te geven aan de omgeving en de cliënt, kan men hier al rekening mee houden. Zo kan iemand leren om bijvoorbeeld meer gebruik maken van de stem om emoties uit te drukken en situaties voor de cliënt met CVI verwoorden. 

Veel mensen met CVI hebben moeite met het herkennen van symbolen en tekens, tekeningen en foto’s. Foto’s kun worden vervangen door concrete materialen of verwijzers of gesproken boodschappen.

Een foto van een autoweg, fietspad en voetpad met contrasterende kleurenBij het oriënteren en bewegen

Mensen met CVI kunnen veel moeite hebben met het inschatten van diepte. Dit levert problemen op bij het traplopen of het omzeilen van obstakels. Door aanpassingen in en om huis, kunnen problemen verminderd worden. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld de rand van de traptrede een contrasterende kleur te geven.
Mensen die moeite hebben met de oriëntatie, kunnen geholpen worden zich op andere manieren oriënteren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van auditieve informatie. Ook zijn er specifieke mobiliteitstrainingen voor mensen met bijvoorbeeld een hemianopsie die zich met een scootmobiel of fiets in het verkeer willen begeven.

In de sociale interactie

Mensen met CVI kunnen moeite hebben sociale interacties en situaties goed te interpreteren, bijvoorbeeld omdat de interactie te snel gaat of gezichtsuitdrukkingen niet goed afgelezen of geïnterpreteerd kunnen worden. Door de omgeving hierover in te lichten kan er meer begrip ontstaan. Ook kan men leren om bepaalde situaties voor iemand met CVI te ‘ondertitelen’ of voor te bespreken. Dit maakt het makkelijker om te begrijpen wat er gebeurt.

Foto van een stille werkplekIn het werk en op school

Mensen met CVI kunnen veel moeite hebben met afleidende geluiden of bewegingen als zij hun aandacht op bijvoorbeeld een handeling, werkboek, tekst of computerscherm richten. Op het werk kan dit een reden zijn om een eigen stille werkplek te hebben. Kinderen in een klas gebruiken daarom soms een koptelefoon om storende geluiden te weren.

Scholing

Er worden diverse mogelijkheden tot scholing over CVI geboden voor cliënten en ouders/ verzorgers en professionals (verpleeghuizen en revalidatiecentra, beroepsorganisaties, belangenorganisaties, scholen, werkplekken etc.).

Ook zijn er specifieke mobiliteitstrainingen voor mensen met bijvoorbeeld een hemianopsie die zich met een scootmobiel of fiets in het verkeer willen begeven.

Zelfverzorging

Kiezen van kleren uit een stapel in de kast kan voor mensen met CVI lastig zijn. Een vaste structuur en indeling (mandjes) van de kast helpt. 

Nog een tip: leg kleding in een vaste volgorde van aantrekken klaar (trui onderop, ondergoed boven op het stapeltje). 

Mensen met dementie hebben in veel last van crowding: dek de tafel niet te vol en gebruik een effen tafelkleed of placemat.

Opleiding, beroep en werk

Een kind met CVI in de klas vraagt extra tijd van de leerkracht. Het vraagt eveneens creativiteit om een onderwijsleeromgeving te creëren waarbij:

  • rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van het kind. 
  • het kind tegelijkertijd zoveel mogelijk wordt opgenomen in het groepsgebeuren. 

Extra tijd is ook nodig voor voorbereiding en aanpassingen van werkmateriaal, gebruik van de computer.

Mensen met CVI kunnen veel moeite hebben met afleidende geluiden als zij hun aandacht op een handeling willen richten. Kinderen in een klas gebruiken daarom soms een koptelefoon om storende geluiden te weren. In een verpleeghuis is het belangrijk de radio uit te doen tijdens de maaltijd.

Nieuws

Onderzoek bewijst: CVI Experience werkt

Iemand met de aandoening CVI kan wel zien, maar kan de beelden niet goed interpreteren, als gevolg van een aanlegstoornis of beschadiging van de hersenen. De uitingsvormen verschillen per persoon. Voorlichting met het instrument ‘CVI Experience’ leidt tot meer kennis en begrip over CVI bij naasten en begeleiders. Dit blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum CVI van Bartiméus.
Lees meer

Onderzoekers Bartiméus spreken op internationaal congres

Van 15 tot 17 juni vond in Italië een internationaal congres plaats over visuele beperking bij kinderen, waaronder CVI. Zo’n 100 deskundigen van verschillende disciplines wisselden daar kennis en ervaring uit. En nemen die mee terug naar de praktijk. Zo ook deskundigen van Bartiméus.
Lees meer

Agenda-items

Ouderavonden CVI

vindt plaats op maandag 22 juni 2020 2 avonden voor ouders van een kind met CVI
Lees meer

Jongerendag CVI 'Samen lunchen'

vindt plaats op zaterdag 16 januari 2021 Jongeren met CVI.
Lees meer

Publicaties

Mein Kind hat CVI

In den vergangenen Jahren wurden in der Bartiméus-Reihe verschiedene Bücher über die Entwicklung von Kleinkindern mit einer Sehbehinderung veröffentlicht. In diesen Büchern finden Eltern...Bestellen

My Child has CVI

Handbook for parents of a young child with CVI Handbook for parents of a young child with CVI.
This book is about cerebral visual impairment (CVI) in young children. It gives parents tools...Bestellen

Ervaringsverhalen

Deze andere wijze van kijken is mijn nieuwe zien

Optometrist en hogeschooldocent oogzorg Louise van Doorn werd tien jaar geleden zelf slechtziend als gevolg van hersenbeschadiging na een zware val. Haar leven veranderde op slag. Ze moest leren omgaan met diverse ingrijpende waarnemingsproblemen die zijn ontstaan in de hersenen. ‘Drie maanden na de eerste paniekaanval zat ik ineens thuis met een burn-out.’ Onlangs op het congres van Bartiméus over deze problematiek, vertelde ze haar verhaal. Over de gevolgen en hoe ze haar weg weer vond.
Lees meer

‘Hij is niet meer afhankelijk van waar wij hem neerzetten'

Hulpmiddelen voor kinderen. Voor ouders kan het een flinke drempel zijn als er weer een nieuw hulpmiddel nodig blijkt. Tegelijkertijd zijn hulpmiddelen waarmee kinderen zelf kunnen voortbewegen voor de kinderen en voor hun ouders van enorm belang. Net zoals bij Ferre.
Lees meer