menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

Begeleiding bij CVI

Is er sprake van een cerebrale visuele stoornis (CVI) of een sterk vermoeden daarvan? Dan volgt begeleiding, ondersteuning en verdere informatie en advisering op maat. 

De begeleiding van kinderen met CVI is zorg op maat. Begeleiding wordt afgestemd op de belemmeringen die het kind in het dagelijks functioneren ondervindt. Bartiméus biedt begeleiding in de eigen omgeving en op school. Als een kind binnen het onderwijs in de thuisomgeving als gevolg van de CVI teveel belemmeringen ondervindt en onvoldoende tot leren kan komen, kan worden beoordeeld of een kind in aanmerking kan komen voor onderwijs bij Bartiméus. 

Aandachtspunten tijdens de begeleiding 

In de begeleiding besteden we aandacht aan: 

 • uitleg en informatie over wat CVI betekent voor het kind en de naasten;
 • hoe het kind en zijn of haar omgeving er rekening mee kunnen houden;
 • hoe de (fysieke) omgeving aangepast kan worden;
 • hoe het kind compensatiestrategieën kan aanleren en toepassen. 

Dit kan in allerlei situaties: thuis, op school en binnen andere instellingen, zoals een therapeutische peutergroep van een revalidatiecentrum.

Verschillende begeleidingsmogelijkheden 

Bartiméus biedt voor kinderen met CVI en hun ouders verschillende begeleidingsmogelijkheden, zoals: 

 • ontwikkelingsstimulering; 
 • kijkstrategietraining; 
 • mobiliteitstraining; 
 • psycho-educatie; 
 • ouderbegeleiding;
 • ambulante onderwijskundige begeleiding; 
 • advies ten aanzien van computer- en tabletgebruik; 
 • CVI-informatiebijeenkomsten en trainingen voor kinderen/jongeren ouders, leerkrachten en professionals. 

CVI: verloop gedurende de ontwikkeling  

Het visueel functioneren kan soms enigszins verbeteren gedurende de ontwikkeling door groei en ontwikkeling van de hersenen en door ervaringen die het kind opdoet. Verder kan het kind meer grip leren krijgen op de wereld om zich heen, door aanpassingen van de omgeving en door de mogelijkheden te versterken om te compenseren. Of en in hoeverre er verbetering in het visueel functioneren zal optreden, is niet te voorspellen. 

Meer informatie en ervaringen uitwisselen 

Publicaties 

Bartiméus heeft verschillende publicaties uitgebracht op het gebied van cerebrale visuele stoornissen (CVI): 

Deze publicaties zijn te bestellen en gratis te downloaden. Op onze pagina bestelbare publicaties zijn deze publicaties in meerdere talen beschikbaar. Bekijk ook onze kennispagina over de serious game MijnCVI en de video's op onze kennispagina Wat is CVI?

Facebookgroep ouders van kinderen met CVI 

Op Facebook is een oudercontactgroep actief voor ouders van kinderen met CVI. Dit is een besloten groep voor en door ouders. Op facebook.com staat vermeld hoe u lid kunt worden.

Nieuws

Onderzoek bewijst: CVI Experience werkt

Iemand met de aandoening CVI kan wel zien, maar kan de beelden niet goed interpreteren, als gevolg van een aanlegstoornis of beschadiging van de hersenen. De uitingsvormen verschillen per persoon. Voorlichting met het instrument ‘CVI Experience’ leidt tot meer kennis en begrip over CVI bij naasten en begeleiders. Dit blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum CVI van Bartiméus.
Lees meer

Elise wil met haar verhaal ouders helpen en inspireren

Elise van der Velde, ouder van Ties (15, meervoudige beperking) gaf een zeer boeiende lezing tijdens een ouderavond op de Bosschool van Bartiméus. Ouders kregen een inkijkje in de manier waarop ze al vijftien jaar lang worstelt met de vraag ‘Hoe accepteer je dat je kind een beperking heeft? (En kán dat überhaupt?)’. De redactie van Bartiméus blikt met Elise terug op deze ouderavond en praat met haar door over 'acceptatie' en het leven leiden dat bij je (kind) past.
Lees meer

Agenda-items

Jongerendag CVI 'Samen sporten'

vindt plaats op zaterdag 19 maart 2022 Jongeren met CVI
Lees meer

Publicaties

Buch: Mein Kind hat CVI

In den vergangenen Jahren wurden in der Bartiméus-Reihe verschiedene Bücher über die Entwicklung von Kleinkindern mit einer Sehbehinderung veröffentlicht. In diesen Büchern finden Eltern...Bestellen

Book: My Child has CVI

Handbook for parents of a young child with CVI Handbook for parents of a young child with CVI.
This book is about cerebral visual impairment (CVI) in young children. It gives parents tools...Bestellen

Ervaringsverhalen

Deze andere wijze van kijken is mijn nieuwe zien

Optometrist en hogeschooldocent oogzorg Louise van Doorn werd tien jaar geleden zelf slechtziend als gevolg van hersenbeschadiging na een zware val. Haar leven veranderde op slag. Ze moest leren omgaan met diverse ingrijpende waarnemingsproblemen die zijn ontstaan in de hersenen. ‘Drie maanden na de eerste paniekaanval zat ik ineens thuis met een burn-out.’ Onlangs op het congres van Bartiméus over deze problematiek, vertelde ze haar verhaal. Over de gevolgen en hoe ze haar weg weer vond.
Lees meer

‘Hij is niet meer afhankelijk van waar wij hem neerzetten'

Hulpmiddelen voor kinderen. Voor ouders kan het een flinke drempel zijn als er weer een nieuw hulpmiddel nodig blijkt. Tegelijkertijd zijn hulpmiddelen waarmee kinderen zelf kunnen voortbewegen voor de kinderen en voor hun ouders van enorm belang. Net zoals bij Ferre.
Lees meer