menu Sluit het hoofdmenu

Expertise

Heeft u vragen rondom visuele beperkingen dan is Bartiméus hét landelijke expertisecentrum waar u terecht kunt. Naast onze reguliere dienstverlening op het gebied van leven, wonen, werken en leren heeft Bartiméus specialistische kennis in huis. Dat gaat om kennis die wij als geen ander hebben en die we continu verder ontwikkelen.

Specialistische kennis overzicht

Blind of slechtziend: oorzaken

Er zijn zeer veel verschillende oorzaken waardoor mensen slechter zien of blind worden. De oorzaak kan liggen in het oog zelf. We spreken dan van een oogaandoening of oogziekte. Problemen met zien kunnen echter ook onderdeel zijn van een syndroom of het gevolg zijn van een hersenbeschadiging.

Lees meer
Oogbol

Hulpmiddelen en aanpassingen

Voor mensen met een visuele beperking zijn veel verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Sommige zijn speciaal ontworpen, maar er zijn ook reguliere producten die een bijdrage leveren aan uw zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Bartiméus adviseert en begeleidt bij de inzet van deze hulpmiddelen.

Lees meer
braille leesregel

Innovatie en Technologie

Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen met de digitale samenleving. Dat is minder vanzelfsprekend als je naast een visuele beperking ook nog een verstandelijke beperking hebt. Juist voor deze mensen en hun omgeving biedt technologie een enorme meerwaarde.

Lees meer
Voelen aan het lichtgordijn

Visuele en verstandelijke beperking

Bij mensen die naast een verstandelijk beperking ook een visuele beperking hebben, komt het regelmatig voor dat de omgeving deze visuele beperking niet herkent. Hierdoor blijven de mogelijkheden voor een optimale ondersteuning onbenut.

Lees meer
In de klas met computers

Computers, telefoons & tablets

Smartphones, tablets en laptops, ze zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij.
Ook voor mensen die slechtziend of blind zijn, bieden ze veel mogelijkheden. Lees hier praktische tips.

Lees meer
Mevrouw met een VR bril op

Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

Bij CVI zijn er problemen met het verwerken van visuele informatie door een hersenbeschadiging. CVI kan aangeboren zijn, maar kan ook op latere leeftijd ontstaan door niet aangeboren hersenletsel (NAH) of dementie.

Lees meer
Afbeelding van een braille leesregel

Doofblindheid

Doofblindheid is een combinatie van doof-/slechthorendheid en blind-/slechtziendheid. Nederland telt rond de 35.000 mensen met doofblindheid. Ongeveer 10% heeft ook een verstandelijke beperking.

Lees meer
Afbeelding hand in hand begeleiding

Autisme en een visuele beperking

Zowel mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) als mensen met een visuele beperking (VIB) nemen de wereld anders waar. Een juiste diagnose en goede begeleiding is daarbij essentieel.

Lees meer
Puzzelstukjes

Gehechtheid

Bartiméus is gespecialiseerd in gehechtheidsproblematiek. Lees meer over hechting en sociale relaties en de mogelijkheden om gehechtheidsproblemen te behandelen.

Lees meer
Hand van een volwassenen die een kinderhand vasthoudt

NCL

NCL is een groep zeldzame en erfelijke stofwisselingsziekten die leidt tot achteruitgang van het gehele zenuwstelsel. Bartiméus is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met NCL.

Lees meer
Het gezondheidscentrum van Bartiméus in Doorn

Zelfstandig mee doen

Bartiméus stimuleert mensen die slechtziend of blind zijn om zoveel mogelijk zelf te doen en, ook met een visuele beperking, mee te doen in de samenleving. Op het gebied van wonen, leren, werken, reizen, sport en ontspanning.

Lees meer
Meisje bij opa en oma op schoot thuis

Bestelbare publicaties van Bartiméus

In dit overzicht staan alle bestelbare publicaties van Bartiméus. Het gaat om meer dan 70 boeken, dvd’s en testmaterialen over onder meer CVI, doofblindheid, hechting, mobiliteit en NCL.

Lees meer
Overzicht van enkele publicaties
Deel deze pagina: