Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Video: Gehechtheid: een psychotherapeutische benadering

Deze film laat zien hoe de psychotherapeutische behandeling van kinderen met een visuele- en verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen en gehechtheidsproblematiek verloopt. Deze behandeling kent drie fases: gehechtheidstherapie, gedragstherapie en de generalisatie en afronding. Deze fases worden gepresenteerd en de theoretische achtergrond van deze behandeling wordt nader toegelicht. Ook de invloed van de visuele beperking en hoe ermee om te gaan wordt besproken.

Video: Gehechtheid: een psychotherapeutische benadering Bestellen
Voorkant DVD Gehechtheid

Video: Getting used to glasses

People with intellectual disabilities who get prescribed glasses may not want to wear them. Some people don't accept objects on their faces or have to get used to looking at a changed world. It is important that people with intellectual disabilities are given a chance to get used to glasses. This calls for special - extra - care. 

Video: Getting used to glasses Bestellen
Omslag van de dvd Getting used to glasses

Video: Hoortoestellen

Deze film laat zien dat hoortoestellen voor mensen met een (visuele- en) verstandelijke beperking veel profijt kunnen opleveren. Het slagen van deze aanpassing vergt een multi-disciplinaire aanpak volgens een vast stappenplan. Negen cliënten van Bartiméus, van zeer uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, worden bij de verschillende stappen gefilmd en verhelderen zo deze stappen. 

Video: Hoortoestellen Bestellen
Voorkant van de dvd Hoortoestellen

Video: Ik zie je...!

Kijk en luister hier naar ‘Ik zie je.. !’, is een film over de sociale ontwikkeling van slechtziende kinderen. Vijf kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen worden geportretteerd. Aan de hand van beelden en verhalen wordt ingegaan op de gevolgen die slechtziendheid kan hebben in de omgang met anderen. Ouders en leerkrachten geven aan hoe zij in hun handelen rekening houden met de invloed van de slechtziendheid op de sociale ontwikkeling. De film is bestemd voor ouders, leerkrachten en anderen die bij de opvoeding van slechtziende kinderen betrokken zijn. 

Video: Ik zie je...! Bestellen
Omslag van de dvd Ik zie je

Video: Listen

People with intellectual disabilities who get prescribed glasses may not want to wear them. Some people don't accept objects on their faces or have to get used to looking at a changed world. It is important that people with intellectual disabilities are given a chance to get used to glasses. This calls for special - extra - care. 

Video: Listen Bestellen
Omslag van de dvd 'Listen'

Video: On your own two feet

Five blind children, from birth to six years of age, illustrate the development of movement and orientation. The film is produced in three parts: Theory. First the relationship between perception of the environment and what motivates movement is examined. Characteristics. The film then explores characteristic differences in the development of movement in blind children. Finally the film devotes special attention to the role parents and caregivers can play in encouraging movement. 

Video: On your own two feet Bestellen
Voorkant dvd On your own two feet

Video: Op eigen benen

In deze video laten vijf blinde kinderen – in de leeftijd van 0 tot 6 jaar – zien hoe de ontwikkeling van de oriëntatie en mobiliteit verloopt. De dvd bestaat uit drie delen: Theorie: Om te beginnen wordt aandacht besteed aan de relatie tussen waarneming van de omgeving en de motivatie tot bewegen. Kenmerken: Vervolgens komen bijzonderheden in het verloop van de bewegingsontwikkeling van blinde kinderen en typerend motorisch gedrag aan de orde. Stimulering: Tot slot gaat speciale aandacht uit naar de rol die ouders en opvoeders kunnen spelen in het stimuleren van de bewegingsontwikkeling...

Video: Op eigen benen Bestellen
Voorkant van de dvd Op eigen benen

Video: Opbouwen van een gehechtheidsrelatie

De film 'Opbouwen van een gehechtheidsrelatie' laat zien hoe ouders en begeleiders een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met kinderen en cliënten met ernstige en meervoudige beperkingen. De film laat de verschillende fasen in relatieopbouw zien: van spiegelen of nadoen van initiatieven van het kind / de cliënt, tot uiteindelijk het ontwikkelen van beurtwisseling tussen ouder of begeleider en het kind / de cliënt. De werkwijze is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby en op het programma van Mary Lee en Lindy MacWilliam van de Royal National School for the Blind in Schotland. 

Video: Opbouwen van een gehechtheidsrelatie Bestellen
Voorkant van de dvd Opbouw en van een gehechtheidsrelatie

Video: Psychotherapie: mensen met een visuele beperking en/of een verstandelijke beperking

Deze video gaat over psychotherapie bij mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Wanneer er (ernstige) psychische of psychiatrische problemen ontstaan kunnen er gedrags- of emotionele problemen ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan na bijvoorbeeld een overlijden, een verhuizing of verlies van vaardigheden. Er kan ook sprake zijn van psychiatrische stoornissen, zoals depressie, trauma of psychose. Bartiméus geeft aandacht aan deze problematiek vanuit de afdeling Psychotherapie. Onze psychotherapeutische behandelmethoden zijn aangepast, zodat deze aansluiten bij de...

Video: Psychotherapie: mensen met een visuele beperking en/of een verstandelijke beperking Bestellen
Voorkant van de dvd Pyschotherapie

Video: Psychotherapy

This movie is about a psychotherapeutic treatment. Also people with a visual and/or intellectual disability can develop (serious) psychological or psychiatric problems. For example, after a death, moving to a new home or loss of skills, behavioural and/or emotional problems may arise. There may also be psychiatric disorders, such as depression, trauma or psychosis. Bartiméus pays attention to these problems, and in the nineties decided to set up a Department of Psychotherapy. Over the years we have tailored our psychotherapeutic treatment methodologies at the Department of Psychotherapy to...

Video: Psychotherapy Bestellen
Omslag van de dvd Psychotherapy