Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Boek: Gehechtheidstherapie

Praktijkvoorbeelden van Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag bij mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking.

Boek: Gehechtheidstherapie Bestellen
Voorkant van het boek Gehechtheidstherapie

Boek: Learning together

‘Learning Together’ van Mary Lee en Lindi MacWilliam beschrijft hoe een actieve leeromgeving kan worden gecreëerd voor kinderen met meervoudige beperkingen en een visuele beperking. Het boek illustreert en legt methodieken uit, die gedurende enkele decennia ontwikkeld zijn op de Royal Blind School in Edinburgh, voor kinderen van alle leeftijden. Het succesvolle communicatieprogramma ‘Movement, Gesture and Sign’ ligt aan de basis van de praktische aanbevelingen in het boek. De auteurs bieden praktische aanknopingspunten die het voor kinderen mogelijk maakt om relaties met de wereld aan te...

Boek: Learning together Bestellen
Voorkant van het boek Learning together

Boek: Mentaliseren kan je leren

Dit boek is een handreiking voor alle begeleiders van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking die te maken hebben met problematische gehechtheid, psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Het is een introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB). Dit boek sluit aan op de trainingen, workshops, consultatie en supervisie die al vele jaren gegeven worden over MBB, zowel binnen als buiten Bartiméus. 

Boek: Mentaliseren kan je leren Bestellen
Omslag van het boek Mentaliseren kan je leren

Boek: Ontwikkelen in Sociale Relaties - Hoe technologie sociale relaties kan bevorderen van mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking

Mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking willen net zo graag contact met anderen als ieder ander. Maar dat gaat soms moeilijker als je niet kunt zien wat andere mensen doen, niet kunt reageren zoals anderen en veel stress voelt. Ook voor ouders van bijvoorbeeld een baby die niet naar hen kan kijken en lachen, is het moeilijk om contact te maken met hun kind en te zorgen dat het zich veilig voelt bij hen. Technologie kan daarbij helpen. Maar we weten nog weinig over wat technologie kan doen voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Ook weten we nog...

Boek: Ontwikkelen in Sociale Relaties - Hoe technologie sociale relaties kan bevorderen van mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking Bestellen
Titelpagina Ontwikkelen in Sociale Relaties

Boek: Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling

Een werkboek voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen en volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking. Door te investeren in een vertrouwensrelatie krijgt een kind de mogelijkheid zich te hechten. Het voelt zicht veilig en durft te gaan exploreren. Dit boek gaat over de elementen die nodig zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen met kinderen of volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking of met een meervoudige beperking. Het belang om een vertrouwensrelatie op te bouwen is gebaseerd op de gehechtheidstheorie. 

Boek: Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling Bestellen
Voorkant van het boek Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling

Boek: Zo ontdek ik het!

Dit boek is geschreven om ouders te helpen om hun blinde baby te begrijpen en te ondersteunen. Een jong kind leert spelenderwijs zijn omgeving ontdekken en vertrouwen. Via zijn zintuigen wordt hij bewust van de wereld om zich heen. Dit is voor een blinde baby niet anders. Er is echter wel een verschil in de wijze waarop hij de wereld om zich heen ervaart en de manier waarop hij leert. 

Boek: Zo ontdek ik het! Bestellen
Omslag van het boek Zo ontdek ik het

Book: Attachment therapy

Practical examples of Integrative Therapy for Attachment and Behavior in people with visual and mental disabilities.

Book: Attachment therapy Bestellen
Cover of the book Attachment Therapy

Book: Developing Attachment

Developing Attachment is a workbook for building up a secure relationship with children or adults with severe intellectual or multiple disabilities. By building up a secure relationship they can be stimulated to develop further. This book is about the elements that are necessary in order to build up an attachment relationship with children or adults with a severe intellectual disability or with multiple disabilities. The importance of building up an attachment relationship is based on the attachment theory.

Book: Developing Attachment Bestellen
Voorkant boek Developing Attachment

Book: Diagnostic Assessment of Attachment Related Disorders in Children with Intellectual Disability

With his research, Giltaij provides a new diagnostic protocol as well as a new observation tool to determine attachment related disorders in children with mild intellectual disabilities aged 5-11 years. This concerns a group of children in whom until now it was difficult to diagnose because there was no good diagnostic tool.

Book: Diagnostic Assessment of Attachment Related Disorders in Children with Intellectual Disability Bestellen
Omslag boek Hans Giltaij

Book: How I discover!

How parents can help their blind baby
This booklet contains a lot of practical advice, descriptions of the ways children with visual impairments might experience things, and how to help them. The necessarily large quantity of advice reflects the extent to which the disability influences so many aspects of a child’s development. It often concerns things you can’t imagine yourself, because you have to learn to take a whole new and unfamiliar perspective. See this book as a reference source: if something goes wrong, you can use it to find out what you can do.

Book: How I discover! Bestellen
Photo cover How I discover