Publicatieoverzicht

Spring naar resultaten

Filter publicaties

Attachment

This video shows the therapeutic treatment of persons with visual and severe intellectual disabilities who present persistent challenging behaviour and an attachment disorder. This treatment consists of three phases: attachment-based therapy, behaviour modification and generalization and completion. These phases are presented individually and the theoretical background of this treatment is briefly explained. Attention is also given to the influence of the visual impairment and how this aspect is integrated in the treatment. The therapy discussed in the film is an intensive form of...

Attachment Bestellen
Voorkant van de dvd Attachment

Aufbau einer Bindungsbezeihung

In diesem Film wird gezeigt, wie Eltern und Betreuer eine vertrauensvolle Beziehung mit schwer mehrfach behinderten Kindern entwickeln können. Man sieht die verschiedenen Phasen im Beziehungsaufbau: das Spiegeln oder Nachmachen der von dem Kind initiierten Handlung und zu guter Letzt das gegenseitige Abwechseln zwischen Kind und Kommunikationspartner. Die hier vorgestellte Methode basiert auf der Bindungstheorie von James Bowlby und auf dem von Mary Lee und Lindi MacWilliam an der schottischen Royal National School for the Blind erarbeiteten Learning-Together-Programm.

Aufbau einer Bindungsbezeihung Bestellen
Voorkant van de dvd Aufbau einer Bindungsbeziehung

Bindungsbeziehung entwickeln

Dieses Buch handelt von Elementen, die nötig sind, um den Aufbau einer engen und vertrauensvollen Bindungsbeziehung mit Kindern oder Erwachsenen mit einer schweren geistigen Behinderung oder mit mehrfachen Behinderungen zu erreichen. Die Bedeutung des Aufbaus einer Bindungsbeziehung basiert auf der Bindungstheorie. Durch die Investition in die Beziehung, erhält ein Kind die Möglichkeit, eine Bindungsbeziehung zu entwickeln, so dass es sich sicher fühlt und beginnt zu wagen, die Welt zu erkunden.

Bindungsbeziehung entwickeln Bestellen
Omslag boek Bindungsbeziehung entwickeln

Developing an attachment relationship

In this film we demonstrate how parents and caregivers can build up an attachment relationship with children or clients with severe and multiple disabilities. The various phases in the development of the relationship are shown, from mirroring or copying initiatives by the child/client to the eventual development or taking turns by the parent or caregiver and the child/client. 

Developing an attachment relationship Bestellen
Voorkant van de dvd Developing an Attachment relationship

Developing Attachment

Developing Attachment is a workbook for building up a secure relationship with children or adults with severe intellectual or multiple disabilities. By building up a secure relationship they can be stimulated to develop further. This book is about the elements that are necessary in order to build up an attachment relationship with children or adults with a severe intellectual disability or with multiple disabilities. The importance of building up an attachment relationship is based on the attachment theory.

Developing Attachment Bestellen
Voorkant boek Developing Attachment

Diagnostic Assessment of Attachment Related Disorders in Children with Intellectual Disability

Proefschrift 'Diagnostic Assessment of Attachment Related Disorders in Children with Intellectual Disability'

Met zijn onderzoek levert Giltaij een nieuw diagnostisch protocol en tevens een nieuw observatie instrument om hechting gerelateerde stoornissen vast te stellen bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking in de leeftijd van 5-11 jaar. Het gaat om een groep kinderen bij wie tot nu toe maar moeilijk een diagnose gesteld kon worden aangezien er geen goed diagnostisch instrument was.

Diagnostic Assessment of Attachment Related Disorders in Children with Intellectual Disability Bestellen
Omslag boek Hans Giltaij

Gehechtheid: een psychotherapeutische benadering

Deze film laat zien hoe de psychotherapeutische behandeling van kinderen met een visuele- en verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen en gehechtheidsproblematiek verloopt. Deze behandeling kent drie fases: gehechtheidstherapie, gedragstherapie en de generalisatie en afronding. Deze fases worden gepresenteerd en de theoretische achtergrond van deze behandeling wordt nader toegelicht. Ook de invloed van de visuele beperking en hoe ermee om te gaan wordt besproken.

Gehechtheid: een psychotherapeutische benadering Bestellen
Voorkant DVD Gehechtheid

Intervening in Stress, Attachment and Challenging Behaviour

First, the study confirmed the plasticity of the development of an attachment relationship even in adolescence, indicating also that it was possible to develop an affect-regulating relationship with clients with visual and severe intellectual disabilities who had not had the opportunity to develop an attachment relationship with specific attachment figures earlier in life.

Intervening in Stress, Attachment and Challenging Behaviour Bestellen
Voorkant boek Intervening in stress attachment and challenging behaviour

Learning together

‘Learning Together’ van Mary Lee en Lindi MacWilliam beschrijft hoe een actieve leeromgeving kan worden gecreëerd voor kinderen met meervoudige beperkingen en een visuele beperking. Het boek illustreert en legt methodieken uit, die gedurende enkele decennia ontwikkeld zijn op de Royal Blind School in Edinburgh, voor kinderen van alle leeftijden. Het succesvolle communicatieprogramma ‘Movement, Gesture and Sign’ ligt aan de basis van de praktische aanbevelingen in het boek. De auteurs bieden praktische aanknopingspunten die het voor kinderen mogelijk maakt om relaties met de wereld aan te...

Learning together Bestellen
Voorkant van het boek Learning together

Mentaliseren kan je leren

Dit boek is een handreiking voor alle begeleiders van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking die te maken hebben met problematische gehechtheid, psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Het is een introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB). Dit boek sluit aan op de trainingen, workshops, consultatie en supervisie die al vele jaren gegeven worden over MBB, zowel binnen als buiten Bartiméus. 

Mentaliseren kan je leren Bestellen
Omslag van het boek Mentaliseren kan je leren