menu Sluit het hoofdmenu

Wat ziet uw cliënt?

Herkennen van een visuele beperking kan moeilijk zijn. Maar met de juiste kennis over de visuele mogelijkheden kunt u de kwaliteit van leven van uw cliënt aanzienlijk verbeteren. Bartiméus ondersteunt u hier graag bij. Wij onderzoeken cliënten in hun eigen omgeving en geven u inzicht in het visueel functioneren van uw cliënt.

Samen met uw cliënt doorlopen we een aantal stappen:

Visueel functie-onderzoek

Onze medewerkers onderzoeken de cliënt eerst in zijn eigen omgeving. De resultaten van dit onderzoek delen we met u en geven u inzicht in:

  • de details die de cliënt kan onderscheiden
  • het maximale gezichtsveld
  • de oogstand en -bewegingen
  • mogelijke cerebrale visusstoornissen.

Door onze kennis over en ervaring met het werken met mensen met een meervoudige beperking kunnen wij ook bij cliënten die niet eenvoudig te onderzoeken zijn, (meestal) een status bepalen. Alle resultaten ontvangt u in de vorm van een verslag.

Vraagverduidelijking

Als uit het visueel functie-onderzoek naar voren komt dat een cliënt behandeling, begeleiding of een hulpmiddel nodig heeft, dan volgt een gesprek met de cliënt en zijn begeleider en/of familielid om de vraag verder te verduidelijken. We leggen uit wat onze bevindingen zijn en bespreken het vervolgtraject.

Vervolgtraject

Het vervolgtraject ziet er voor iedereen anders uit en kan op verschilende locaties plaatsvinden: thuis, op het werk of op school. Bij de behandeling kunt u denken aan oriëntatie- en mobiliteitstraining, advies bij (dag)activiteiten of brilgewenning.

Specifieke aandacht

Bij enkele groepen komt slechtziendheid in verhouding vaker voor. Bij prematuur geboren en/of motorisch beperkte kinderen en cliënten met niet-aangeboren hersenletsel komt vaker een cerebrale visusstoornis voor (CVI). Maar ook mensen met een ernstig meervoudige beperking, diabetes en ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen verdienen specifieke aandacht. 

Meer informatie

Naast trajecten voor uw cliënten, kunt u als zorgorganisatie zelf ook gebruikmaken van ons expertisecentrum. Onze professionals kunnen u adviseren over bijvoorbeeld toegankelijkheid, inrichting en verlichting. Daarnaast verzorgen zij ook scholingen over actuele onderwerpen, zoals CVI. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een onderzoek of heeft u interesse in een scholing, neem dan telefonisch contact op via 088 - 88 99 888.