menu Sluit het hoofdmenu

Werkplaats Sociale Relaties & Gehechtheid structureel erkend

geplaatst op client en begeleider praten op bed

De Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid, een samenwerkingsverband tussen Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam, is op 14 december j.l. structureel erkend door ZonMw. De komende jaren mag de werkplaats zich wijden aan het uitbouwen van inzicht en kennis op het gebied van het gedrag en sociale relaties van mensen die zowel een visuele als een verstandelijke beperking hebben.

Als mensen naast visueel ook verstandelijk beperkt zijn, ontstaan al snel misverstanden in de communicatie en in relaties met anderen. Dit kan leiden tot stress, gedragsproblemen en/of psychische problematiek. De Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van deze problemen of stoornissen. Het samenwerkingsverband heeft sinds 2001 ook wetenschappelijk onderzoek op dit gebied gedaan. 

Erkenning

GZ-psycholoog en onderzoeker Paula Sterkenburg, verbonden aan Bartiméus en aan de VU Amsterdam, is verheugd over de erkenning: 'De jarenlange samenwerking heeft geresulteerd in diverse scholingen en opleidingen, in boeken, presentaties, in allerlei nieuwe vormen van begeleiding, advies en behandelingen en in vele wetenschappelijke publicaties. De erkenning betekent dat we de komende vijf jaar ons werk inhoudelijk nog verder kunnen verdiepen en dat we niet meer volledig afhankelijk zijn van projectsubsidies en bijdragen van onze eigen organisaties.' 

Visie

'Academische Werkplaatsen zijn vooral gericht op het combineren van praktijk en wetenschappelijk onderzoek', vertelt Paula van Woudenberg, directeur Kennis en Innovatie bij Bartiméus. 'Dat sluit mooi aan bij de visie en werkwijze van Bartiméus als zorg- en expertiseorganisatie. Vragen uit de praktijk sturen de kennisontwikkeling. De ontwikkelde kennis passen we vervolgens toe in dienstverlening en stellen we uiteraard beschikbaar aan anderen.'

Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen In het voorjaar van 2018 gaf het ministerie van VWS opdracht voor het ZonMW programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. De Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid is een van zes academische werkplaatsen in het programma. Om hun kennis te bundelen hebben deze zich onlangs ook verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen, waarover Bartiméus eerder berichtte. 

Focus

Waar gaat de werkplaats zich de komende jaren op richten? Paula Sterkenburg: 'Wij gaan meer input vragen aan ouders, ervaringsdeskundigen en professionals in de begeleiding van blinde en slechtziende mensen met een verstandelijke beperking. We willen ons ook richten op mbo en hbo niveau opleidingen pedagogiek en zorg, om ook daar inzichten door te geven aan toekomstige begeleiders.'  

Meer informatie

Lees meer over de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid op de website van de VU of neem contact op met Paula Sterkenburg, e-mail psterkenburg@bartimeus.nl of communicatie.fgb.mc@vu.nl