menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus geeft impuls aan innovatie en kwaliteit ouderenzorg

geplaatst op 3 professionals voor Henriette van Heemstrahuis

Het Henriëtte van Heemstra Huis van Bartiméus in Ermelo gaat haar expertise inzetten voor een landelijk programma gericht op kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen.

Logo waardigeheid en trotsBartiméus is een van de 19 instellingen die eind juli door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betrokken zijn bij het programma ‘Waardigheid en trots’. Binnen dit programma  investeren verpleeghuizen samen in vernieuwing en verbetering van de zorg.

Het gaat hier om thema’s waar cliënten, professionals en familie/vertegenwoordigers in de ouderenzorg mee te maken hebben. Voorbeelden van die thema’s zijn indicatiestelling, meten van kwaliteit, cliënt centraal, bekostiging, (voedsel)  veiligheid of mantelzorg.

Bijdrage aan sector

"Bartiméus zal haar unieke expertise inzetten voor verbeteringen in de zorg in verpleeghuizen aan senioren met een visuele of meervoudige beperking. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan specifieke problematiek rondom blindheid of slechtziendheid in combinatie met dementie. Doel is om onze kennis te delen met andere zorginstellingen en professionals die verantwoordelijk zijn voor de zorg aan mensen met een visuele beperking. Het Henriëtte van Heemstra huis is de locatie binnen Bartiméus in Ermelo waar senioren met een visuele beperking wonen. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in de begeleiding van deze doelgroep."

Ervaring

"Een van de initiatieven van Bartiméus binnen het programma is om professionals in de ouderenzorg zich meer bewust te laten worden van de belevingswereld van een oudere met een visuele beperking. Uit onze eigen praktijk weten we dat de problemen die met het ouder worden te maken hebben sterk worden beïnvloed door het hebben van een visuele beperking. Juist daarom zijn in het scholingsprogramma van onze eigen medewerkers  ervaringslessen met verzwaringspakken en simulatiebrillen opgenomen. Zo ontstaat meer begrip voor de hulpvraag en kun je de zorg beter afstemmen op de behoefte en ritme van de oudere cliënt."

Lees meer over het programma Waardigheid en trots.