menu Sluit het hoofdmenu

Project: CVI-experience

CVI (cerebrale visuele stoornissen) is een complexe diagnose met veel verschillende uitingsvormen. Veel mensen vinden het lastig te begrijpen hoe het kan dat iemand met CVI niet begrijpt wat hij of zij ziet. Bartiméus heeft daarom het instrument CVI Experience ontwikkeld. Dit laat iemand de complexiteit van de verwerking van visuele informatie ervaren.

Aanleiding voor dit project

Bij Bartiméus worden een groot aantal kinderen en volwassenen met cerebrale visuele inperking (CVI) gediagnosticeerd.  CVI komt voor bij mensen met een aanlegstoornis of een beschadiging van de hersenen.  Naast de diagnostiek van CVI is het van belang om voorlichting te geven aan ouders , professionals en therapeuten over de oorzaak en gevolgen van CVI. Op deze manier krijgen ze beter  inzicht in de problemen die cliënten met CVI ervaren in het dagelijks leven.

Visuele waarneming is een ingewikkeld proces. Onze hersenen zijn constant bezig om de informatie die via de ogen binnenkomt te verwerken en te koppelen aan aanwezige kennis, zodat we begrijpen en herkennen wat we zien. Soms is dit proces verstoord door een hersenbeschadiging. We spreken dan van cerebrale visuele stoornissen (CVI).

Binnen Bartiméus worden al jaren cursussen geven over CVI. Ook zijn er films en boeken uitgegeven. Deze geven een hoop zinvolle informatie. Daarnaast blijkt  er een sterke behoefte om als “goed ziende” te willen ervaren hoe het is om CVI te hebben. CVI is niet goed na te bootsen met een 'simulatiebril' (deze laat  goedziende personen alleen  ervaren wat het is om een lage gezichtsscherpte of gezichtsvelduitval te hebben).

Uit literatuuronderzoek bleek dat simulatie-oefeningen het  begrip en voorstellingsvermogen van CVI kunnen verhogen. Na grondig onderzoek heeft Bartiméus daarom de CVI Experience ontwikkeld. 

Doelgroep

Ouders, begeleiders en behandelaars van kinderen en volwassen met cerebrale visuele stoornissen (CVI).

Resultaat / toepassingen

Het instrument CVI Experience kan iemand de complexiteit van de verwerking van de visuele informatie laten ervaren. Het ervaringsinstrument kan ook bijdragen aan het begrip van goedziende mensen voor de problemen waar een kind, leerling, of patiënt met de diagnose CVI tegenaan loopt.

CVI Experience is opgebouwd uit 40 verschillende tests rondom alle onderdelen waarin problemen kunnen ontstaan. Het bevat informatie en testmaterialen bij de volgende visuele verwerkingsproblemen:

  • Crowding
  • Herkennen van voorwerpen, vormen en gezichten
  • Visuele aandacht en selectie
  • Inschatten van snelheid, diepte, afstand en beweging
  • Visueel gestuurde motoriek
  • Route vinden
  • Oogbewegingen

Goedzienden kunnen per onderdeel ervaren hoe complex het verwerken en interpreteren van de visuele wereld is. CVI Experience kan worden gebruikt bij voorlichting, ervaringslessen, scholingen of uitleg aan ouders en leerkrachten.

Bronnen / materialen

Het handboek CVI Experience voor simulatie van visuele verwerkingsproblemen is geschreven door Florine Pilon, orthoptist bij Bartiméus. U kunt dit boek (inclusief cd met oefeningen) bestellen in onze webwinkel: Nederlandse versie  / Engelse versie.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op Florine Pilon (fpilon@bartimeus.nl).