menu Sluit het hoofdmenu

Project: Flicker-free

Mensen met een visuele beperking ondervinden hinder bij het gebruik van beeldschermen. Dit komt door de flikkering van de schermen. In dit project vergelijken we schermen met elkaar om een onderbouwd advies te kunnen geven over de meest geschikte tft-monitor voor onze cliënten.

Aanleiding voor dit project

Tijdens het beeldschermadvies aan visuele beperkte cliënten constateren wij regelmatig een verminderd leescomfort bij gebruikers van bepaalde typen beeldschermen. De cliënten ervaren onrust in het beeld. Dit leidt tot klachten zoals snel vermoeid raken en hoofdpijn.

Mensen met een visuele beperking gebruiken graag grotere monitoren bij het lezen. Bij een grotere monitor gebruiken zij hun perifere zicht relatief veel. Juist dit gedeelte is gevoelig voor lichtfluctuaties.

Van oudere crt-monitoren met een beeldbuis  is het probleem van flikkering bekend.  Uit onze proefonderzoeken is echter  gebleken dat ook moderne platte tft-schermen niet vrij zijn van flikkering. Bij deze schermen is het de pulserende werking van de helderheidsregeling die een (zicht)merkbare flikkering kan veroorzaken.

Onze eerste bevindingen zijn dat het wel mogelijk is om een flikkervrij beeld te krijgen, door toename van de pulsfrequentie of door echte helderheidsregeling.  Voordat we onze cliënten adviseren een (vaak duurdere)  tft-monitor aan te schaffen die ‘flicker-free’ is, willen wij graag een beter onderbouwde test doen.

Doelstelling / resultaat

Door vergelijkend onderzoek willen we een onderbouwd advies kunnen geven aan onze cliënten over een tft-monitor die minder fysieke klachten door flikkering veroorzaakt.

Doelgroep

Mensen met een visuele beperking die hinder ondervinden bij het werken met beeldschermen.

Aanpak

We vergelijken een aantal tft-monitoren met hoge pulsfrequentie of helderheidsfrequentie met tft-monitoren met lage pulsfrequentie. Hiermee willen we vaststellen of flikkering inderdaad de oorzaak is van hinder bij het lezen van een scherm. Voor dit onderzoek proberen we een meetmethode toe te passen die ook in de nabije toekomst bruikbaar is.

Daarnaast bekijken we de mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Door interventiestudie kunnen we mogelijk nog specifieker kijken naar het type visusbeperking dat hinder heeft van flikkering, zodat we nog meer advies op maat kunnen geven.

Planning

Dit project is gestart in januari 2015. Het is de planning om in december 2015 een definitief cliënt-advies te geven voor de beste koop van een TFT flicker-free monitor. Dan zullen we ook de onderzoeksresultaten publiceren en adviseren over mogelijk vervolgonderzoek.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met Gerhard Pape (gpape@bartimeus.nl).