menu Sluit het hoofdmenu

Project: Externe hardware iPhone

Slimme apparaten die je kunt aansluiten op een iPhone kunnen mensen met een visuele beperking ondersteunen bij dagelijkse handelingen. In dit project onderzoeken we welke apparaten geschikt en toegankelijk zijn voor onze doelgroep.

Aanleiding voor dit project

Aangepaste artikelen die blinden en slechtzienden in hun dagelijks leven kunnen gebruiken, zijn vaak duur en beperkt. Mogelijk zijn slimme externe apparaten die zij kunnen aansluiten op een iPhone een goedkoper alternatief. Bovendien worden de apparaten ondersteund door apps die mensen met een visuele beperking kunnen bedienen op hun iPhone.

Het gebruik van apparaten in combinatie met apps op hun iPhone maakt onze cliënten zelfstandiger en het draagt ook bij aan hun integratie. Zij denken dan  immers in dezelfde termen en apps als hun omgeving, waarin smartphones ook een grote rol spelen.

Het is vaak echter vooraf niet duidelijk of de apps die bij de apparaten geleverd worden toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden. Dit kun je pas bepalen zodra je het betreffende apparaat hebt aangesloten. In de praktijk is het  lastig om apparaten even te lenen voor testdoeleinden.

Doelstelling / gewenst resultaat

We willen een ruimte realiseren waar de artikelen bekeken en gebruikt kunnen worden door onze doelgroep, maar ook door verzekeraars en andere adviseurs. Eventueel bieden we ondersteuning als mensen producten willen bestellen. Verder publiceren we artikelen en podcasts om onze dienst bekend te maken en om cliënten voor te lichten.

Doelgroep

Dit project is gericht op blinde en slechtziende mensen die een smartphone en in het bijzonder een iPhone gebruiken. Momenteel schatten we de doelgroep op 8000 potentiële cliënten in Nederland. Dit aantal groeit waarschijnlijk snel.

Aanpak

We starten zo snel mogelijk met het testen van apparaten, om een kennisbank rond dit onderwerpen op te zetten die we verder kunnen uitbreiden. Regelmatig schaffen we nieuwe apparaten aan die we testen op toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een visuele beperking.

De apparaten worden na testen in één ruimte samen gebracht, zodat toekomstige cliënten ze kunnen uitproberen. Ook bieden we voorlichting over het gebruik van apparaten, zoals gesproken instructies in de vorm van een podcast.