menu Sluit het hoofdmenu

Over diagnostiek bij Bartiméus

Vanwege onze unieke kennis en ervaring krijgt Bartiméus steeds meer vraag naar oogheelkundige diagnostiek. Daarom hebben wij deze expertise gebundeld.

Specialistische oogheelkundige diagnostiek

Voor een optimale revalidatie is onderzoek naar de mate van slechtziendheid van een cliënt van groot belang. Hiervoor verricht Bartiméus functie-onderzoek naar bijvoorbeeld gezichtsscherpte, gezichtsveld en contrastgevoeligheid. Vaak hebben cliënten en hun omgeving vragen over toekomstperspectieven, erfelijkheid of visuele afwijkingen die niet te meten zijn. Daarvoor is meer kennis nodig over de precieze aandoening die de slechtziendheid veroorzaakt.

Al jaren verricht Bartiméus daarom diagnostisch onderzoek. Door de aanwezigheid van slechtziende kinderen hebben wij veel kennis opgebouwd over (zeldzame en erfelijke) oogheelkundige aandoeningen. Wij hebben ook veel expertise in het doen van oogheelkundig onderzoek, omdat wij vaak te maken hebben met lastig te onderzoeken doelgroepen, zoals kinderen en visueel verstandelijk beperkte mensen. Daarvoor ontwikkelt en gebruikt Bartiméus specifieke meetmethoden.

Bartiméus diagnostiek NFU erkend als Expertisecentrum voor Zeldzame Aandoeningen

Bartiméus Diagnostiek van Visuele Aandoeningen (DiVA) is door de NFU voorgedragen als expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. Minister Schippers van VWS heeft Bartiméus in 2016 erkend als landelijk expertisecentrum op de volgende gebieden:

Verder is Bartiméus Diva aangemeld bij het landelijk netwerk (NOLK) voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Onderzoek, samenwerking en kennisdeling

Om onze specialistische diagnostiek te blijven ontwikkelen, is wetenschappelijk onderzoek een kernactiviteit. De klinische onderzoekspraktijk leidt tot nieuwe vragen, ideeën en inzichten over oorzaak, behandeling en begeleiding. Het diagnostisch team zet die vragen om in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Voor het wetenschappelijk onderzoek wordt nauw samengewerkt met nationale en internationale onderzoeksinstellingen. Daarnaast streven wij ernaar de expertise te verspreiden naar professionals binnen en buiten onze organisatie via publicaties, presentaties en scholing.

Nauw verbonden met revalidatie

De sterke verbinding met de revalidatie vormt een meerwaarde voor het werk. Ook vanuit het revalidatieveld leiden vragen en inzichten tot een vooruitgang in onze expertise. Door korte lijnen naar de oogheelkundige diagnostiek kan een revalidatietraject meestal vlot starten.

Doelgroepen

  • Niet-kijkende baby’s;
  • Kinderen met een vermoeden van (erfelijke/zeldzame) retinale en oogzenuw-aandoeningen;
  • Mensen met mogelijk psychogene visuele klachten;
  • Mensen met cerebraal veroorzaakte slechtziendheid (CVI);
  • Volwassenen en kinderen met onbegrepen visuele klachten. 

Kenmerken

De specialistische diagnostiek van zeldzame oogheelkundige aandoeningen van ons diagnostisch centrum heeft een aantal kenmerken:

  • Specialistische meetmethoden voor moeilijk te onderzoeken mensen en voor specifieke onderzoeksvragen;
  • Diagnostische onderzoeken en eventuele start van de begeleiding in één dag. Wij streven om in een enkele dag alle onderzoeken te doen en ook tot een diagnose te komen. Eventueel is er dan een nagesprek met maatschappelijk werker of gedragsdeskundige over een mogelijk vervolgtraject;
  • Kindvriendelijke bejegening. Onze onderzoekers hebben veel ervaring in de omgang met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Zie het onderzoeksproject kinderparticipatie;
  • De diagnostiek heeft een directe link met de mogelijkheden voor revalidatie die Bartiméus biedt. 

Wetenschappelijk onderzoek

Bartiméus publiceert regelmatig wetenschappelijke publicaties. Bekijk het totaaloverzicht van alle Bartiméus publicaties over oogheelkundige diagnostiek.