menu Sluit het hoofdmenu

Onderzoek en behandelmogelijkheden gehechtheid

Binnen de afdeling Psychotherapie bieden we diagnostiek en behandeling aan cliënten bij wie sprake is van gehechtheidsproblematiek.

Gehechtheidsproblematiek verwijst naar de verschillende problemen die kunnen optreden als de fase van hechting tussen ouder en kind niet of niet goed genoeg verlopen is. Er wordt hiermee zowel het problematische gehechtheidsgedrag bedoeld, als ook de daarmee samenhangende problemen voor de emotie- en stressregulatie en de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.

Onderzoek

Als u meent, dat er 'iets' mis is in de hechting bij een cliënt of bij uw kind, kan dit vermoeden door een diagnostisch onderzoek verder worden bekeken. Allereerst wordt er in de intake gescreend, waar dit vermoeden op gebaseerd is. Als het vermoeden bevestigd wordt in de intake, dan kan de hechtingsproblematiek door middel van gerichte observaties en interviews nader geconcretiseerd worden. Er wordt hierbij op verschillende aspecten ingezoomd, zoals de gedragssignalen van verstoorde gehechtheid, de kwaliteit en aard van de hechtingsrelatie en de gevolgen van de gehechtheidsproblemen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ook voor vragen over differentiaaldiagnostiek, bijvoorbeeld tussen hechting en/of autisme kunt u ons raadplegen. Het onderzoek wordt afgerond met een advies voor de verdere ondersteuning, begeleiding en behandeling.

Er wordt gewerkt met een door de afdeling psychotherapie (in samenwerking met de VU) ontwikkelde best practice, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en getoetst is op praktische bruikbaarheid (Dekker & Janssen, 2010).

Bij (volwassen) cliënten met een visuele beperking en een (laag) normale intelligentie wordt naast gerichte hechtingsdiagnostiek (zoals de Adult Attachment Interview (AAI), Diagnostic attachment interview (DAI), Story Stem, Strange Situation) ook gebruik gemaakt van de dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek volgens de methodiek van Snellen en Eurlings-Bontekoe, om de persoonlijkheidsstructuur in kaart te brengen.

Behandelmogelijkheden

Tijdens de therapie aan kinderen, jongeren en bij volwassen cliënten met een verstandelijke beperking wordt samengewerkt en afgestemd met voor de cliënt belangrijke personen, zoals de ouders, begeleiders, leerkrachten, gedragsdeskundigen en andere hulpverleners. De behandeling is langdurig. Lees meer over de verschillende behandelmogelijkheden: