menu Sluit het hoofdmenu

Expertisecentrum Doofblindheid

Bartiméus biedt sinds 1980 specifieke ondersteuning aan mensen met aangeboren doofblindheid. Sinds de oprichting van het Expertisecentrum Doofblindheid in 2006 is daar ook veel kennis bijgekomen over de begeleiding van mensen met verworven – en ouderdomsdoofblindheid. In het Expertisecentrum Doofblindheid bundelen wij onze kennis en ervaring op deze gebieden. We doen wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, en streven naar meer inzicht en nieuwe innovaties op het gebied van aanpassingen en begeleiding.

Wat doet het Expertisecentrum Doofblindheid?

Het Expertisecentrum Doofblindheid biedt ondersteuning aan alle mensen met een beperking in zien én horen. Dit doen we zowel binnen als buiten Bartiméus en binnen alle domeinen: wonen, werken/onderwijs en vrije tijd. Het expertisecentrum werkt multipdisciplinair, omdat de vragen vaak complex zijn. We nemen hierin de persoon met doofblindheid en de vraagsteller (als dat iemand anders is) uiteraard mee. Zowel mensen met doofblindheid zelf, als verwanten en professionals kunnen bij het expertisecentrum terecht voor consultatie, voorlichting en advies.

Het expertisecentrum biedt de volgende activiteiten:

Samenwerking

Ook de komende jaren willen we zoveel mogelijk mensen met doofblindheid passende ondersteuning bieden en onze kennis over doofblindheid zo breed mogelijk uitdragen. Met dat doel werken wij samen met andere partners in het expertisecentrum DB-connect
Daarnaast willen we ons blijven ontwikkelen door:

  • bijdragen te leveren aan wetenschappelijk onderzoek
  • het ontwikkelen en aanbieden van scholing
  • continu te leren van mensen met doofblindheid en de mensen uit hun omgeving.

Alleen samen komen we verder!

Voorbeelden van ons werk

We geven hier enkele voorbeelden waarin we onze kennis hebben omgezet in een publicatie en een coaching. 

Hand onder hand

De publicatie Hand onder hand contact legt aan begeleiders maar ook familieleden en andere betrokkenen de techniek uit die nodig is om geleidelijk hand onder hand contact te maken met iemand die doofblind is.

Doofblind specifiek wonen

Mensen met doofblindheid en bijkomende beperkingen kunnen een hogere mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid bereiken als hun (woon)omgeving hierop is aangepast. Dit betekent dat er rekening gehouden is met mogelijkheden voor orientatie en mobiliteit, tijdsbesteding en contact en communicatie. Deze publicatie vertelt hier meer over.

Kwaliteit in Communicatie

Voor professionals is de speciale coachingsmethode Kwaliteit in Communicatie ontwikkeld. Deze methode is erop gericht de ontwikkeling van mensen met (dubbel)zintuiglijke en bijkomende beperkingen te stimuleren. Communicatiepartners (familieleden of begeleiders) leren hoe zij af kunnen stemmen op de krachten van de naaste met doofblindheid, en ruimte kunnen geven aan de eigen mogelijkheden, talenten en competenties.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Bartiméus wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar communicatiemogelijkheden voor mensen met aangeboren doofblindheid. Er loopt een meerjarig project op het gebied van groepsgesprekken: multiparty conversations. Hierin wordt gestreefd om mensen met aangeboren doofblindheid meer mogelijkheden te geven om communicatie van anderen mee te luisteren, omdat dit een belangrijke bron van leren is. 

Informatie en publicaties

Inhoudelijke informatie over Doofblindheid en vele klantenfolders en andere publicaties zijn te vinden in het dossier Doofblindheid. Bartiméus publiceert regelmatig (wetenschappelijke) publicaties over doofblindheid en andere thema’s. Bekijk ook de titels over Doofblindheid in het overzicht van publicaties in de Bartiméusreeks

Contact 

Professionals zoals begeleiders, verzorgers en onderzoekers kunnen contact opnemen met Ingrid Korenstra, coördinator Expertisecentrum Doofblindheid: 0343 - 526 895 / 06 - 243 416 53 of per e-mail: expertisecentrum-doofblindheid@bartimeus.nl

Cliënten of familie van mensen die doofblind zijn kunnen voor meer informatie over ondersteuning en begeleiding bellen met het algemeen nummer: 088 - 88 99 888 (lokaal tarief)