menu Sluit het hoofdmenu

Video Interactie Begeleiding

Video Interactie Begeleiding (VIB, doofblind specifiek) is gericht op de ontwikkeling van de kwaliteit van professioneel handelen. Bij deze coachingsmethode gaat het erom het beste uit mensen te halen, door af te stemmen op hun krachten en ruimte te geven aan de eigen mogelijkheden, talenten en competenties. Door op een methodische wijze de Video Interactie Begeleiding in te zetten kan de interactie met de cliënt verbeterd worden. Vanuit het doofblind-specifieke perspectief wordt kennis en ervaring over een visuele en auditieve beperking toegevoegd.

Wat leren begeleiders van de VIB-coaching doofblind specifiek?

Begeleiders leren kijken naar de cliënt, leren signalen van de cliënt herkennen, ontvangen en bevestigen. Zo onstaat een betere afstemming tussen de cliënt en de begeleiders. Begeleiders lokken de cliënt uit tot meer initiatief, waardoor hij meer regie heeft over zijn eigen leven. Hierdoor ontstaat een positief contact (meer plezier) tussen de cliënt en de begeleider. Begeleiders weten hoe ze het contact aan moeten gaan, waardoor er minder handelingsverlegenheid is bij begeleiders.

Naast de principes van VIB, heeft de coaching de methode 'Contact' als belangrijk uitgangspunt. Dit is een evidence-based methode om de interactie tussen cliënten met een visuele en auditieve beperking en hun begeleiders te verbeteren.

Hoe ziet een traject van VIB doofblind specifiek eruit?

Een traject kan bestaan uit individuele bijeenkomsten en/of (kern)teambijeenkomsten. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en van de aard en de ernst van de problematiek. In onderling overleg kan gekeken worden welke vorm het beste bij uw situatie past. Onderdelen van de training zijn:

  • Scholing over interactie en communicatie, met behulp van theorie, oefeningen en het bekijken van een klein stukje video.
  • Minimaal 3, maximaal 5 VIB-bijeenkomsten, waarin de hulpvragen aan de hand van video en huiswerkoefeningen worden beantwoord.
  • Evaluatiebijeenkomst, waarbij met name aandacht is voor implementatie van de bevindingen.

Voor een optimaal effect van de VIB is het belangrijk dat alle systemen (op hun eigen manier) betrokken zijn bij het traject. Dit betekent dat er medewerking wordt gevraagd van woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, familie en/of paramedici die betrokken zijn rondom de cliënt.

Informatie en aanmelden

Wilt u informatie over VIB of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact op nemen met het  Expertisecentrum Doofblindheid: expertisecentrum-doofblindheid@bartimeus.nl.