menu Sluit het hoofdmenu

Bijscholing Visuele beperkingen en dementie

 • Datum: 

  Bij Bartiméus data nader te bepalen. In-company op aanvraag.
 • Locatie: 

  Bij Bartiméus of in-company.
 • Cursusnummer: 

  H7
 • Doelgroep: 

  Begeleiders (of hiervoor in opleiding) in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Inhoud

Bij ouderen is er vaak sprake van een visuele beperking. Slechtziendheid valt echter minder op bij mensen die bijvoorbeeld als gevolg van dementie niet (meer) lezen of naar plaatjes kijken. Zij kunnen vaak ook niet duidelijk maken dat ze minder goed kunnen zien of zijn het zich niet bewust. Hierdoor wordt een visuele beperking vaak niet herkend. Belangrijk is daarom dat hun begeleiders de gedragssignalen leren herkennen.

We oefenen het herkennen van gedragssignalen door enkele mensen te observeren die slechtziend zijn gemaakt. Vervolgens gaan we in op de theorie over slechtziendheid, ook in combinatie met dementie. Verder bespreken we wat de consequenties kunnen zijn van het niet onderkennen van de slechtziendheid en wat je moet doen wanneer je denkt dat jouw cliënt mogelijk slechtziend is.

Programma
 • 09.45-10.00 uur Inloop.
 • 10.00-10.05 uur Inleiding met ervaringsoefening.
 • 10.05-10.10 uur Ervaringen delen.
 • 10.10-10.30 uur Theorie slechtziendheid.
 • 10.30-10.45 uur Theorie dementie en slechtziendheid.
 • 10.45-11.00 uur Pauze.
 • 11.00-11.30 uur Ervaringsoefeningen.
 • 11.30-11.45 uur Terugkoppeling ervaringsoefeningen.
 • 11.45-12.00 uur Uitleg begeleidingsmogelijkheden vanuit Bartiméus.
 • 12.00-12.15 uur Afsluiting.

Resultaat

Leerdoelen

Begeleiders:

 • Doen kennis op over visuele beperkingen.
 • Worden zich ervan bewust waarom slechtziendheid vaak moeilijk opgemerkt wordt.
 • Leren de gedragssignalen die kunnen wijzen op slechtziendheid te herkennen, ook in combinatie met dementie.
 • Worden zich bewust van de consequenties van een niet onderkende slechtziendheid.
 • Weten hoe te handelen bij een vermoeden van slechtziendheid.
Accreditatie:

Deze scholing is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden met 2 punten.

Studiebelasting:

Naast de directe tijd (2 uur) is er geen overige studiebelasting voor deze bijscholing.

Kosten

Op aanvraag.

Maximum aantal deelnemers: 15 personen

Contactinformatie

U kunt zich aanmelden via de accountmanager van Bartiméus, Ine Woudstra, tel: 06-41352036.

meld je aan voor deze cursus