menu Sluit het hoofdmenu

Event: Toegankelijk & 100% wonen

vindt plaats op: 
vrijdag 1 november 2019
Jaarfeest op het terrein in Doorn

Op vrijdag 1 november organiseren wij een relatiedag met als thema 'Toegankelijk & 100% wonen'.

Iedereen wil fijn wonen. Het is ons dagelijks werk om een goede leefomgeving te bieden voor de verschillende doelgroepen. Als het gaat om visuele beperkingen, dan is goede toegankelijkheid een absolute 'must'. 

Kennis over Toegankelikheid

Wanneer je niet goed kunt zien of waarnemen, dan is het belangrijk dat de omgeving en de informatie die op je afkomt zo goed mogelijk zichtbaar is, voldoende contrast heeft of op andere manieren je zintuigen bereikt. Bartiméus heeft veel kennis in huis over het thema 'Toegankelijkheid'. Ook wanneer het gaat om bijkomende problematiek naast de visuele beperking, zoals een verstandelijke beperking of NAH.

In interactieve sessies willen we kennis en ervaringen met u uitwisselen. Samen op weg naar een inclusieve samenleving en inclusieve zorg. Komt u ook?

Programma

09.30         Ontvangst 
10.00         Plenaire bijeenkomst
10.30         Eerste ronde thema-sessies 
12.00         Lunch, bezoek informatiemarkt en foto-tentoonstelling
13.30         Tweede ronde thema-sessies 
15.00         Plenaire afsluiting 
15.30         Napraten & borrel 

Thema-sessies 

1. Duurzaam zorgvastgoed: (Anja Dirks, studio ID+) 

In de zorg is duurzaamheid breder dan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Verduurzaming van zorgvastgoed gaat naast energiebesparing ook over functionaliteit, toekomstbestendigheid en gezondheid. Of in bredere zin, over de positieve effecten van een gebouw op het welbevingen en de gezondheid van haar gebruikers. Welke factoren zijn hierop van invloed en waar kun je rekening mee houden? Hoe kun je zorgen dat een gebouw ontzorgt (of op zijn minst niet zorgverhogend is)? En hoe verhoudt dit zich tot reguliere aspecten van een duurzaam gebouw? Dit zijn enkele vragen waar we mee aan de slag gaan en waar we een interactief gesprek mee willen openen.

2. Inclusief ontwerpen is best makkelijk (Mark Graafland, Kroner Architecten en Fenneke Blommers Huisvesting Bartiméus)

We gebruiken een bestaande casus om op verschillende manieren en vanuit verschillende doelgroepen te onderzoeken hoe we inclusief kunnen ontwerpen. Denk bij de doelgroepen aan mensen met een visuele beperking, mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking, en alle andere mogelijke doelgroepen die door de deelnemers naar voren worden gebracht. We formuleren met elkaar conclusies die uit de sessie voortkomen; verschillen en overeenkomsten. Deze workshop draait dus om kennis halen, ontwikkelen en delen over de diverse doelgroepen heen.

3. Licht/verlichting (Lex van de Bos, Oogmeetkundige Bartiméus)  

Hoe zorg je voor een huiselijke sfeer waar tegelijkertijd ook de zelfredzaamheid van de bewoner bevorderd wordt? Een goede verlichting is daarbij essentieel. Tijdens deze sessie kunt u ervaren wat de invloed is van licht en komen o.a. lichtsterkte, lichthinder en toepassen van verschillende lichtbronnen aan bod. Mooie sessie om samen een helder licht op te steken.

4. Verhuizen van doelgroep  (Astrid Kerkhof, Marjo van Welbergen - Wonen Bartiméus) 

Nieuwe woningen brengen veel kansen met zich mee. Verhuizen is een life event voor iedereen, ook bewoners (en medewerkers) ervaren stress en weten vaak niet wat er gaat gebeuren. Om het bewoners niet te laten overkomen is een goeie voorbereiding een must. Hoe voelt de bewoner zich snel thuis in zijn nieuwe huis, welke voorbereidingen zijn daarvoor nodig? Tijdens deze werksessie willen we onze inzichten van de laatste verhuizingen en de belangrijke stappen van een verhuisplan delen en horen wat jullie ervaringen zijn. Wat zit er in jouw verhuisdoos?

5. Terreininrichting (Maaike Swennenhuis, Marja Tap, Mobiliteit Bartiméus) 

Hoe is het om slechtziend of (bijna) blind de weg te vinden op een terrein? Wat is ervoor nodig om je veilig te voelen? Hoe stimuleer je de zelfredzaamheid van de bewoners? Tijdens deze sessie zul je zelf ervaren wat een rol speelt bij goede terreininrichting. Vervolgens gaan we in een interactieve werkvorm langs de elementen die de zelfredzaamheid en veiligheid voor bewoners vergroten op het terrein. Durf jij dit aan?

Meer informatie over de sessies.

Inschrijven voor de themasessies:

De interactieve sessies worden ingeleid door een themaleider en zijn er op gericht om met elkaar kennis, ideeën  en ervaringen uit te wisselen. Samen aan de slag! Met collega- experts op gebied van zorg en wonen, om tot een goede leefomgeving voor de doelgroepen  te komen. Geef hieronder je vier voorkeuren aan. Wij zorgen voor optimale indeling in de kleinschalige groepen (12-15 personen). Wees dus op tijd met inschrijven en voorkeur aangeven, de sluitingsdatum is 24 oktober.

De lunchpauze is extra lang. U ontvangt niet alleen een compleet verzorgde lunch maar krijgt ook de ruimte en tijd om te netwerken en de markt te bezoeken met de volgende onderdelen:

  • Ervaren van slechtziendheid met VR-brillen en de ribbelroute van MuZIEum;
  • Thuis TV kijken of filmpje pakken met audiodescriptie (Bartiméus Fonds);
  • Online video’s toegankelijk voor blinden en slechtzienden door Scribit (Bartiméus Fonds);
  • Foto-expositie 'Vernieuwing naar eigentijds kleinschalig wonen bij Bartiméus' (1972 - 2019).

Heeft u een wens, idee of opmerking? Plant deze gerust bij onze boom van ideeën!

Inschrijven

Het is op dit moment niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze dag. Heeft u vragen aan het Advies Centrum Toegankelijkheid stuur deze dan naar Ine Woudstra, mail iwoudstra@bartimeus.nl