menu Sluit het hoofdmenu

Workshops NMC 2018

Op deze pagina lees je meer over de workshops op deze dag. De informatie is nog niet compleet, organisatie en sprekers werken hard aan de voorbereidingen. De informatie wordt doorlopend aangevuld.

1.1. Blindelings navigeren

Workshop

Navigeren is momenteel makkelijker dan ooit. Je pakt je telefoon erbij opent een navigatie app, vult in waar je heen wilt en hij leidt je er direct heen. Bij mensen met een visuele beperking kan dit een hoop bewegingsvrijheid opleveren. Ik praat jullie bij over de mogelijkheden en onmogelijkheden van navigatie op een smartphone voor mensen met een visuele beperking en geef jullie graag de kans om het zelf eens te ervaren.

Presentator

Steven Dekker

Maximale groepsgrootte

20 personen

 

1.2. Dogsimtraining in voorbereiding op de komst van de geleidehond

Presentatie KNGF Geleidehonden

Wat zijn de verschillen tussen het lopen met de taststok en met de geleidehond? Wat wordt er verwacht van de O&M instructeur in het voorbereidende traject met de cliënt?

Presentator(en)

Eva van Meeteren en Saskia Wierda-Riemer

Maximale groepsgrootte

20 personen

 

1.3. ‘Als het recht op mobiliteit niet wordt aangegaan…’

Presentatie over omgaan met verlies  

Als het recht op mobiliteit niet wordt aangegaan, kan er sprake zijn van een verliesverwerkingsproces wat het aangaan belemmert. Het niet-aangaan, kan dan een vorm van coping zijn van zowel het kind als van de ouder(s) om niet geconfronteerd te hoeven worden met het verlies van het gezichtsvermogen van het kind.

Verlies van visuele functies vraagt van het kind en van zijn omgeving om antwoorden die doorgaans minder vanzelfsprekend zijn om te ontwikkeling te ondersteunen. 

Antwoorden in termen van aanleren van compenserende vaardigheden, een extra dosis doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen, loskomen en loslaten. En.. geconfronteerd te worden met het verlies van het visueel functioneren en de consequenties hiervan op alle levensdomeinen.

Juist deze confrontatie kan leiden tot het vermijden, zeg niet-aangaan, van alles wat samenhangt o.a. met mobiliteit.

In deze workshop zullen we mobiliteit verbinden met verliesverwerking en met coping.

Gebruikte literatuur

Copen met Coping, professioneel begeleiden bij verliesverwerking; drs. M. van Eeden

Helpen bij verlies en verdriet, een gids voor het gezin en de hulpverlener; M. Keirse

Presentator

Marion van der Valk, lid kennisgroep Verliesverwerking en een mobiliteitstrainer

Maximale groepsgrootte

15 personen

 

1.4. Oriëntatie & mobiliteit voor iedereen, dus ook voor mensen met een ernstig meervoudige beperking! 

Workshop

Hebben mensen met een ernstig meervoudige beperking ook mobiliteitsvragen? Dit is niet altijd even duidelijk.

Hoe kom je hier achter als O&M instructeur? De laatste jaren heeft de afdeling O&M in Doorn verrassende resultaten geboekt binnen de woongroepen. 

Aan de hand van filmfragmenten en casussen willen de instructeurs uitleg geven hoe zij cliënten met een ernstig meervoudige beperking  en hun begeleiders hierin ondersteunen. 

Aan de orde komen o.a. het opstellen van een mobiliteitsplan en het begeleiden van het mobiliteitstraject.

Presentator(en) 

Roneke van Houselt en Marja Tap 

Maximale groepsgrootte

12 personen

 

1.5. Social Haptic Communication (SHC)

Workshop over Social Haptic Communication (SHC), een ondersteunende communicatievorm middels tastboodschappen op het lichaam

Mensen met een beperking in zowel horen als zien (doofblindheid) ervaren vaak een gebrek aan informatie binnen de communicatie met anderen.

Met name op het gebied van de non-verbale informatie, zoals bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen, maar ook in het geval van ruimtelijke- en omgevingsfactoren wordt een gebrek aan informatie ervaren.
Met SHC wordt het mogelijk de formele communicatie met mensen met doofblindheid aan te vullen met belangrijke situationele en emotionele informatie die vaak niet uitgesproken wordt. Het voorziet in aanvullende informatie naast het gebruik van andere communicatievormen zoals gesproken taal, (vierhanden)gebaren, LORM, enz. zoals die worden gebruikt in de communicatie met mensen met een beperking in horen én zien.

Het vervangt niet de gebarentaal of de gesproken taal, maar kan een aanvulling zijn op de al bestaande communicatie.

SHC is voornamelijk gericht op het vertalen van deze non-verbale informatie naar duidelijke tastboodschappen die op het lichaam kunnen worden afgevoeld. 

Grofweg zijn er 4 categorieën waarbinnen SHC wordt toegepast:

  1. Emoties
  2. Beschrijving van ruimte en de omgeving
  3. Mobiliteit
  4. Sociale omgeving

In deze workshop richten we ons vooral op de beschrijving van ruimte & omgeving en de toepassing van SHC bij de mobiliteit. Naast een stukje achtergrond informatie zal er ook aandacht zijn voor het oefenen met haptices (tastboodschappen) op het lichaam.

Gebruikte literatuur: Haptices and Haptemes. A case study of developmental process in social-haptic communication of acquired deafblind people, Riitta M. Lahtinen 2008.

Presentator

Ingrid Korenstra, trainer SHC

Maximale groepsgrootte

16 personen

 

1.6. Niet zien & toch waarnemen; de basis voor inclusive design van de buitenruimte

Lezing

Welke informatie uit de omgeving krijgen we binnen via onze zintuigen? Wat gebeurt er als we een of meer zintuigen missen. Welke informatie missen we dan? Hoe beïnvloedt dat onze oriëntatie en het maken van keuzes? 

Gemis aan informatie door een zintuiglijke beperking kan gecompenseerd worden door het inschakelen van andere zintuigen, cognitieve en motorische functies. Echter het is voor iedereen makkelijker, ook voor mensen zonder zintuiglijke beperking, als de openbare ruimte zo wordt ingericht dat iedereen, met en zonder beperkingen, de weg kan vinden en volgen: inclusive design.

Presentator(en) 

Marij van den Wildenberg

Maximale groepsgrootte

25

 

1.7. Say hello to Rango, the smart shield for the visually impaired of all ages

Engelstalige presentatie

GoSense is very proud to present Rango, the brand new 3D audio smart cane that is already used by 150 french visually impaired people aged from 15 to 80 years old. Rango is a light and robust electronic device that creates a smart virtual shield in front of the user as soon as it is fixed on a white cane. Because easiness is essential in order to be used by all, Rango reduces the number of feedbacks to the bare minimum by identifying the obstacles that represent a danger. GoSense is also very pleased to present Wizigo, its community based GPS application that can be used jointly with Rango in order to offer safety, localization and orientation in a single solution.

Presentator

Francois Birot

Maximale groepsgrootte

25

 

1.8. Stokken en punten (World Wide Vision) en Orcam My Eye

Dubbele presentatie

World Wide Vision geeft een toelichting op alle stokken, punten en rolpunten. Er wordt aandacht geschonken aan materiaalkennis, productkennis en toepassingen.

Tweede presentatie betreft de introductie van de OrCam MyEye 2.0 Mobiel draadloos voorleesapparaat (zowel nabij als veraf) met gezichtsherkenning, voorwerpherkenning, barcodes lezen, bankbiljetherkenning, kleurherkenning en tijdmelding.

Presentator(en)

Rinus Snoeren en Jolanda Becx (World Wide Vision) en Michel Vloet (Orcam) 

Maximale groepsgrootte:

20 personen

 

1.9. Wayfindr, audio-based instructies krijgen

Workshop

Meer en meer wordt technologie gebruikt om mensen met een visuele beperking het mogelijk te maken zelfstandig (binnenshuis) zelf hun weg te vinden. Dan zijn uniforme aanwijzingen belangrijk. De Wayfindr standaard richt zich op indoornavigatie met behulp van digitale technologieën. Wanneer krijg je welke aanwijzing en hoe wordt die geformuleerd? De Wayfindr Standaard houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de grote diversiteit in de doelgroep 'visueel beperkt'. Immers: iedereen heeft zijn eigen wensen, behoeften en aanpassingen nodig. 
Is het mogelijk om standaard aanwijzingen te formuleren voor de hele doelgroep? Juist mensen met een slechte oriëntatie hebben behoefte aan ondersteuning. In deze workshop gaan we een korte route analyseren en mogelijke uniforme aanwijzingen daarop loslaten.

Presentator

Marten van Doorn

Maximale groepsgrootte

8 personen

 

1.10. Toegankelijk stemmen, ook als je niets of weinig ziet

Presentatie van de Oogvereniging

Uw stem uitbrengen voor de verkiezingen terwijl u niets of nauwelijks iets ziet – hoe zou u dat doen? Hoe vindt u de juiste kandidaat en zorgt u ook nog dat het potlood in het juiste vakje terecht komt? Tot voor kort was dit onmogelijk.

Gelukkig is er tegenwoordig een manier om het zelfstandig stemmen met een visuele beperking mogelijk te maken.

In deze workshop gaan we in op de mogelijkheid om met een stemmal met audio-ondersteuning zelfstandig te kunnen stemmen. Wat wordt er van de gemeente verwacht? Maar ook: wat kan de kiezer zelf al doen?

Verder zullen we het hebben over alle ontwikkelingen op het gebied van hulp in het stemhokje en de ontwikkeling van een nieuw stembiljet. 

Presentator

Ton van Weerdenburg, projectleider Toegankelijk stemmen bij de Oogvereniging.

Maximale groepsgrootte

25 personen

 

2.1. Mobiliteit bij jonge kinderen

Workshop

Zodra een kind zich voort kan bewegen wordt zijn wereld groter en kan het op avontuur. Voor kinderen met een visuele beperking is dat avontuur vaak spannend en soms lastig om aan te beginnen. Hierdoor lopen jonge kinderen kansen mis, die hun leeftijdsgenootjes wel krijgen. Hoe monitor je nu dit soort problemen in de ontwikkeling? Wat kunnen we hier mee als professionals? In deze workshop kijken we samen naar de ontwikkelingen binnen Visio en Bartiméus op het gebied van mobiliteit bij kinderen tot 6 jaar, en zullen verschillende observatielijsten worden besproken die kunnen helpen in de exploratiefase, om zo goed richting te kunnen geven aan de training van deze jonge kinderen.

Presentator(en) 

Jolanda Kremer, Greet Hoogeveen

Maximale groepsgrootte

20

 

2.2. Bestemming bereikt!

Workshop over technologische trends 

Timon van Hasselt en Erin Vogel zijn je navigators in de verkeersspits van technologische ontwikkelingen en trends op het gebied van oriëntatie & mobiliteit, plaats & positiebepaling. Welke mogelijkheden zijn er op dit moment maar gaan we bovenal zien in de komende jaren (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar)? Denk niet aan  hulpmiddelen die specifiek ontwikkeld zijn voor blinde en slechtziende mensen, maar juist aan technologie die voor iedereen binnen handbereik is of komt.

Presentators

Erin Vogel en Timon van Hasselt

Maximale groepsgrootte

25 personen

 

2.3. Mensen met autisme en een visuele beperking hebben ook recht op mobiliteit

Presentatie over autisme en mobiliteit met voorbeelden uit de praktijk

Iedereen met een autismespectrumstoornis ervaart de wereld vanuit een ander perspectief, dit vraagt om een andere aanpak ook als het gaat om mobiliteit. 

In de workshop leer je hoe iemand met ASS de wereld ervaart en wat hij daarom nodig heeft in de begeleiding en de omgeving.  

Door hier tijdens de mobiliteitsinstructie rekening mee te houden kom je tegemoet aan het recht op mobiliteit dat ook mensen met een visuele beperking en ASS hebben. 

Gebruikte literatuur

WerkWijzer 2.0 geschreven door Anja Pouwels en Ellie Verstappen (uitgave Bartiméus)

Presentator

Anja Pouwels  gedragsdeskundige bij wonen en lid van de kennisgroep visuele beperking en autismespectrumstoornis (Bartiméus) en orthopedagoog bij Zomerkind, een KDC voor kinderen met EMB. 

Maximale groepsgrootte

25 personen

 

2.4. Lastig hoor, die omgeving?!?!?

Workshop over de rol van het systeem binnen de O en M begeleiding

We komen het allemaal wel eens tegen: Een kind dat tussen de trainingen nooit oefent of een partner die buiten altijd onze cliënt een arm geeft. Het is altijd puzzelen hoe hier mee omgegaan kan worden. Deze workshop pretendeert niet de antwoorden te kunnen geven op deze vragen, maar wil wel samen met jullie hier op een andere manier naar kijken. Er zullen een ouder en partner aanwezig zijn, waar we met zijn allen vragen aan gaan stellen. Ook zullen we in het kort iets vertellen over (gezins)systemen, waar onze cliënten altijd deel van uit maken. 

Presentator(en)

Roy Kleise en Willy Roodhof

Maximale groepsgrootte

25 personen

 

2.5. EyeBeacons - Een toegankelijke navigatie app van de toekomst!?

Workshop

Outdoor navigatie op de smartphone schiet nog altijd te kort. In deze workshop ervaar je EyeBeacons: de toegankelijke navigatie app van de toekomst. De app brengt verberingen op gebruikersinterface, navigatie (instructies), het voorbereiden en personaliseren van een route. De app maakt gebruik van nieuwe feedback vormen op de smartwatch en bone conducting headset. We hebben deze app samen ontworpen samen met mensen met een visuele beperking en O&M-trainers. Ervaar de EyeBeacons app en bepaal of dit dé navigatie app van de toekomst is.

Presentatoren

Drs. Joey van der Bie (Hogeschool van Amsterdam)

Dr. Christina Jaschinski (Saxion)

Groepsgrootte

20 personen

 

2.6. Echolocalisatie: Moeiteloos van A naar B

Workshop met verhalen van een ervaringsdeskundige

Echolokalisatie kan een goede manier zijn om in de omgeving je weg te vinden. In deze workshop zullen we dieper in gaan op de mogelijkheden hiervan. Dit alles gecombineerd met de verhalen van een ervaringsdeskundige.  

Nursel Günal is vanaf haar geboorte blind en heeft ruim dertig jaar ervaring in het lopen met een taststok en gebruik van echolokalisatie.  Aan de hand van voorbeelden uit haar stoklooppraktijk met de nadruk op echolokalisatie deelt zij graag haar ervaringen.  

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het aanbieden van echolokalisatie door professionals binnen de O&M training. Deze workshop is een mooie combinatie van professionaliteit en ervaringsdeskundigheid. 

Presentator(en)

Nursel Günal en Carine Lichtenberg 

Maximale groepsgrootte

25 personen

 

2.7. De deur staat open!

Lezing over toegankelijkheid van openbare ruimtes en gebouwen.

Wie vindt er nou niet dat iemand met een visuele beperking moet kunnen participeren in de maatschappij? Daarbij speelt toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen een belangrijke rol. Alle gebouwen in Nederland, maar ook openbare ruimten, moeten ook voor mensen met een visuele beperking logisch, vindbaar en bruikbaar worden gemaakt. Dat is onze missie. 

In deze workshop laten wij zien aan welke toegankelijkheidsprojecten Bartiméus de afgelopen periode heeft bijgedragen. Projecten die de toegankelijkheid van musea, zorginstellingen en gemeenten vergroten. Motiverende projecten, want zo dragen we concreet bij aan het in de praktijk brengen van het recht op mobiliteit en werken we samen aan een toegankelijk Nederland.

Gebruikte literatuur

Projectrapportages. Bartiméus hanteert bij uitvoering van projecten onder meer de richtlijnen opgesteld door de Commission Internationale de l‘Éclairage (CIE) 1997, NEN EN 12464-1, NEN 3087, het Handboek voor Toegankelijkheid (2008) en de richtlijnen in Architectuur door andere ogen (2012).

Presentator(en)

ir. Fenneke Blommers EurErg, Maaike Swennenhuis

Maximale groepsgrootte

30 personen 

 

2.8. Toegankelijke 3D Maquettes & Hoe je ze zelf kan maken

Lezing over maquettes

Het vergt van mensen met een visuele beperking veel energie om zich te oriënteren in een nieuw gebouw. Het is vaak moeilijk om een goed beeld te vormen van gebouwen en ruimtes, en vooral de routes ertussen. Bartiméus, Tu/Eindhoven en Accessibility hebben samen gewerkt om onderzoek te doen naar waar een toegankelijke maquette aan moet voldoen, en hoe je deze met innovatieve technieken zelf zou kunnen maken. 

In de presentatie laten we zien wat we allemaal gedaan hebben in het project, en wat daar uit is gekomen. Van het tactiel vocubulair met de TU/eindhoven tot het testen van prototypes met de doelgroep. Als laatste laten we zien hoe de prototypes gebouwd zijn, en hoe jij dat zelf ook kan doen! 

Presentator

Ruben Brandsma

Maximale groepsgrootte

25 personen

 

2.9. Met voeten  en handen 

Workshop met casus over geleidelijnen binnenshuis voor een doofblinde ernstig verstandelijk beperkte vrouw.

Een cliënt heeft een beperking in zien en horen (doofblind) én een verstandelijke beperking. Gaat het hem lukken om zelf de weg te vinden in zijn woning of dagbestedingslokaal? Dit behoort zeker tot de mogelijkheden!

In deze workshop staat het gebruik centraal van geleidelijnen binnenshuis door een volwassen vrouw met aangeboren doofblindheid en een ernstige verstandelijke beperking. Met foto’s en filmmateriaal nemen de workshop houders de deelnemers mee in het proces van de ontwikkelingen van deze vrouw. 

Ook wordt er aandacht besteed aan een succesvol hulpmiddel voor de tast met de handen, namelijk ruimteherkenners. Dit hulpmiddel, ontwikkeld door een Ambulant Begeleider en de afdeling Oriëntatie & Mobiliteit van Bartimeus Wonen, heeft zijn waarde bewezen voor de oriëntatie binnenshuis. 

Gebruikte literatuur: Eindverslag project Via mijn voeten – Mijkje Worm (gedragsdeskundige)/ Expertisecentrum Doofblindheid Bartiméus.

Presentator(en)

Marjo van Welbergen, Peter Peek

Maximale groepsgrootte

15 personen

 

2.10. Reizen in het openbaar vervoer

Workshop van de Oogvereniging

Reizen in het openbaar vervoer is voor miljoenen Nederlanders een dagelijkse bezigheid. Zij gaan naar een station, zorgen dat ze voldoende saldo op hun OV-chipkaart hebben, kijken op borden waar het juiste voertuig vertrekt, gaan naar de juiste plaats op het station, checken in en stappen in. Onderweg stappen ze misschien over. Op de bestemming stappen ze uit, checken uit en verlaten het station.

Dit is voor velen de normaalste zaak van de wereld, maar met een visuele beperking leveren al deze stappen problemen op. De Oogvereniging zet zich in voor het toegankelijk maken van het openbaar vervoer.

Ervaringsdeskundige Peter Waalboer geeft een globale inkijk in de voorzieningen die voor mensen met een visuele beperking zijn gerealiseerd.

Presentator

Peter Waalboer.

Maximale groepsgrootte

25 personen

 

3.1. Mensen met autisme en een visuele beperking hebben ook recht op mobiliteit

Presentatie over autisme en mobiliteit met voorbeelden uit de praktijk

Iedereen met een autismespectrumstoornis ervaart de wereld vanuit een ander perspectief, dit vraagt om een andere aanpak ook als het gaat om mobiliteit. 

In de workshop leer je hoe iemand met ASS de wereld ervaart en wat hij daarom nodig heeft in de begeleiding en de omgeving.  

Door hier tijdens de mobiliteitsinstructie rekening mee te houden kom je tegemoet aan het recht op mobiliteit dat ook mensen met een visuele beperking en ASS hebben. 

Gebruikte literatuur

WerkWijzer 2.0 geschreven door Anja Pouwels en Ellie Verstappen (uitgave Bartiméus)

Presentator

Anja Pouwels  gedragsdeskundige bij wonen en lid van de kennisgroep visuele beperking en autismespectrumstoornis (Bartiméus) en orthopedagoog bij Zomerkind, een KDC voor kinderen met EMB. 

Maximale groepsgrootte

25 personen

 

3.2. Eyetracker: Observeren en effectief inzetten van scangedrag tijdens de O&M training

Actieve werkvorm

Instructeur: “Had u die fietser gezien?”
Cliënt: “ja die zag ik wel hoor”
Toch blijf je dan nog met vragen zitten, werd de fietser echt gezien, wanneer werd deze gezien, keek de cliënt wel en werd de fietser ook waargenomen…?
Tijdens deze lezing zullen we ingaan op het gebruik van EyeTracking tijdens mobiliteitstrainingen. Door oogbewegingen te registreren en over het blikveld (opnamen) heen te leggen kunnen kijkbewegingen geregistreerd  worden. Maar wat kunnen we met deze informatie? Wat kunnen we afleiden uit het kijkgedrag van onze cliënten? Wat zegt kijkgedrag over de visuele waarneming (oogaandoening en verwerking). En hoe is deze informatie in te zetten bij het geven van een juiste analyse en instructie.

Presentator(en)

Jan Koopman en Thijs Kreukels

Maximale groepsgrootte

20

 

3.3. Social Haptic Communication (SHC)

Workshop over Social Haptic Communication (SHC), een ondersteunende communicatievorm middels tastboodschappen op het lichaam

Mensen met een beperking in zowel horen als zien (doofblindheid) ervaren vaak een gebrek aan informatie binnen de communicatie met anderen.

Met name op het gebied van de non-verbale informatie, zoals bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen, maar ook in het geval van ruimtelijke- en omgevingsfactoren wordt een gebrek aan informatie ervaren.
Met SHC wordt het mogelijk de formele communicatie met mensen met doofblindheid aan te vullen met belangrijke situationele en emotionele informatie die vaak niet uitgesproken wordt. Het voorziet in aanvullende informatie naast het gebruik van andere communicatievormen zoals gesproken taal, (vierhanden)gebaren, LORM, enz. zoals die worden gebruikt in de communicatie met mensen met een beperking in horen én zien.

Het vervangt niet de gebarentaal of de gesproken taal, maar kan een aanvulling zijn op de al bestaande communicatie.

SHC is voornamelijk gericht op het vertalen van deze non-verbale informatie naar duidelijke tastboodschappen die op het lichaam kunnen worden afgevoeld. 

Grofweg zijn er 4 categorieën waarbinnen SHC wordt toegepast:

  1. Emoties
  2. Beschrijving van ruimte en de omgeving
  3. Mobiliteit
  4. Sociale omgeving

In deze workshop richten we ons vooral op de beschrijving van ruimte & omgeving en de toepassing van SHC bij de mobiliteit. Naast een stukje achtergrond informatie zal er ook aandacht zijn voor het oefenen met haptices (tastboodschappen) op het lichaam.

Gebruikte literatuur: Haptices and Haptemes. A case study of developmental process in social-haptic communication of acquired deafblind people, Riitta M. Lahtinen 2008.

Presentator

Ingrid Korenstra, trainer SHC

Maximale groepsgrootte

16 personen

 

3.4. Echolokalisatie; de praktische toepassing binnen je O&M training

Workshop: deels binnen, deels buiten

Tijdens de workshop wordt er aandacht besteed aan het aanbieden van echolokalisatie binnen de O&M training. Hoe bied je het aan? Welke opbouw kies je? Hoe ver ga je? Verwacht wordt dat je de basis hebt gehad (zoals het maken van de tongklik en de basis van het toepassen passieve en actieve echolokalisatie).  De aandacht kan tijdens de workshop gaan naar het toepassen met de cliënt. Waar let je op in een route? Wat zijn geschikte punten om echolokalisatie te gebruiken? 

Presentator

Juliette Hilhorst

Maximale groepsgrootte

12

 

3.5. Hoe is de taal van routegeleiding in Nederland? 

Workshop

Routegeleiding in Nederland, waar geleidelijnen een onderdeel van uitmaken, hoe zit die ‘wereld’ in elkaar? Hoe is de taal van routegeleiding? Integrale toegankelijkheid en ‘design for all’ zijn populaire termen, maar hoe komen we tot een integrale wereld, waarin iedereen kan participeren? Voor mensen met een visuele beperking is zich zelfstandig kunnen verplaatsen in de publieke ruimte vaak een behoorlijke opgave en lang niet altijd veilig. Hoe komen we tot een veilige, voorspelbare en eenduidige routegeleiding? In de huidige praktijk is er consensus over de principes van routegeleiding, maar hoe transformeren we deze kennis naar de grote buitenwereld? 

In deze workshop wordt dieper ingegaan op de visie en principes van routegeleiding en wordt ingegaan op hoe uitzonderingen kunt worden opgelost en wat goede argumenten zijn om af te wijken van de richtlijn. Met als doel; ‘Eenduidige routegeleiding van Groningen tot Maastricht’! 

Presentator

Frouck de Boer, ergotherapeut en adviseur Toegankelijkheid 

Maximale groepsgrootte

25 personen 

 

3.6. Veilig door gedeelde ruimte op eigen kracht

Lezing/workshop door gemeente Zeist en Gehandicaptenplatform

De gemeente Zeist is als beheerder van de openbare ruimte verantwoordelijk voor herinrichtingsprojecten. Een herinrichting brengt altijd uitdagingen met zich mee. Zeker in een centrum, waar heel veel belangen spelen (gedeelde ruimte), maar waar ook vaak shared space (gedeelde ruimte wordt letterlijk een gedeelte ruimte) wordt geïntroduceerd. Bezoekers of bewoners die niets of weinig kunnen zien hebben gelijke rechten. Die wil en moet je faciliteren, maar dat maakt de opgave wel extra complex. Het GPPZ, als platform voor mensen met beperking in Zeist, heeft de uitdaging aangenomen om samen met de gemeente (en ook Bartimeus) om te zorgen voor veilig bewegen door een gedeelde ruimte op eigen kracht.

Er zijn enkele basis uitgangspunten die samen zijn te vatten in de kernzin: Veilig mee doen is voor iedereen belangrijk. In onze sessie leggen wij de landelijke uitgangspunten uit die door het werk van beleid, uitvoering en belangenbehartiging loopt. Wij leggen uit welke knelpunten je hebt als gemeente om alle partijen op dezelfde route te krijgen. Nog hechter is de band als je de doelgroep die niets ziet en andere met beperking gelijkwaardig wil mee nemen door je omgeving. Herken je de uitdaging?

In een uitleg zal Dhr. Wouter Das als projectmanager centrumplan Zeist zijn visie en beeld geven van de knelpunten. De letterlijk soms beperkte ruimte die je hebt, de ruimte die je krijgt van de politiek en de steeds kritischer wordende samenleving zorgen voor een dynamisch en uitdagend werkveld.
Tijdens de sessie zal Dhr. Jos Sprenkels vertellen over de landelijke en lokaal gekozen functies voor mensen met beperking en mensen met slecht of geen zicht. Hier speelt veilig mee participeren in de openbare ruimte, het nut van gekozen oplossingen en visie op waar je zelf invloed op hebt een centrale rol.

Uitleg van een route geleiding voor blinden en slechtzienden is anders dan voor mensen met goed zicht. Ook de beleving en het doen wat je in een centrum normaal zou doen, maakt samenwerken belangrijk.

Na deze sessie heb je als bezoeker handvaten voor verder gebruik in je eigen omgeving rond deze vraagstukken en hopelijk meer begrip voor alle uitdagingen. Ook het beleven van verschil zorgt dat samenwerking meer dan belangrijk is. We moeten samenwerken op basis van vertrouwen.

Wij zien je graag bij onze sessie en tasten zelf niet meer in de duister naar de juiste route, en jij?

Presentator(en)

W. Das en J. Sprenkels

Maximale groepsgrootte

25 personen

 

3.7. Avondmobiliteit 

Workshop

Het seizoen voor avondmobiliteit is weer in volle gang. Hoe vaak geef jij avondmobiliteit? En hoe geef je inhoud aan je training? Ben je expert of weet je eigenlijk niet goed inhoud te geven aan avondmobiliteit? In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over avondmobiliteit. Aan de hand van stellingen en casuïstiek is er mogelijkheid tot uitwisselen van kennis en het inventariseren van behoefte. 

Presentator(en) 

Carine Lichtenberg en Paulien Zuidervaart (ergotherapeuten)

Maximale groepsgrootte

20 personen

 

3.8. Brengt kijktraining je verder?

Workshop over kijktraining

Door de cliënt inzicht te geven in zijn gezichtsvelduitval en wat dit betekent voor zijn /haar mobiliteit krijgt de cliënt meer grip op zijn mogelijkheden.  Samen met de cliënt zoek je uit welke kijkstrategie helpt om meer overzicht te krijgen en of om obstakels eerder te signaleren.

Maximale groepsgrootte

10 personen

 

3.9. Gemotoriseerde Mobiliteit voor iedereen?

Lezing over automobiliteit

Met een motor op je voertuig vergroot je je snelheid en actieradius. En daarmee ook je mogelijkheden in de maatschappij. Maar met een visuele beperking is het niet altijd veilig om je op deze manier door het verkeer te verplaatsen. Er zijn tegenwoordig hulpmiddelen en kijktrainingen om visuele beperkingen in het verkeer te kunnen compenseren. Deze mogelijkheden zijn ook nog eens in de wet opgenomen. Voor wie zijn ze geschikt? En waar liggen de grenzen van deze compensaties? 

Naast de prachtige wettelijke mogelijkheden moeten we niet vergeten dat bestuurders van een gemotoriseerd voertuig ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Hun verkeersgedrag  bepaalt mede de veiligheid van zichtzelf én hun medeweggebruikers. Met goed advies en begeleiding kan revalidatie daarbij ondersteunen.

Presentator(en)

Wim van Damme

Maximale groepsgrootte

20 personen

 

3.10. Training fietsvaardigheden voor iedere slechtziende kleuter

Presentatie over fietsen bij kinderen tot 6 jaar

Wanneer ga je fietsvaardigheden met een kleuter trainen? Is het voor ieder kind en iedere visuele beperking mogelijk? Wat doe je in een training? Heeft zo’n training zin als je verwacht dat het kind later nooit zelfstandig zal gaan fietsen in het verkeer?

Allemaal vragen waar we graag met jullie over willen spreken. Met behulp van filmpjes uit de praktijk, voorbeelden van oefenmaterialen / oefeningen en een onderbouwing vanuit de motorische ontwikkeling bij kleuters hopen we dat steeds meer slechtziende kleuters de kans krijgen om fietservaringen op te doen. We presenteren een programma voorstel waarmee je een training op kunt zetten en direct aan de slag kunt met de kinderen.

Gebruikte literatuur

De ontwikkeling van het kind, Frank C. Verhulst

Motoriek en visuele stoornissen, Annemieke Reimer en Marieke Siemonsma-Boom

Presentator(en)

Francike Uringa & Esther van den Dungen

Maximale groepsgrootte

20 personen