menu Sluit het hoofdmenu

Doofblindheid in een zorginstelling

Bartiméus werkt nauw samen met zorginstellingen op het gebied van doofblindheid. Het in beeld brengen van deze groep cliënten is van groot belang om ze zo goed mogelijk te kunnen begeleiden naar een zo zelfstandig leven. De dienstverlening verlenen wij vanuit ons expertiseteam Doofblindheid.

Bartiméus kan op het gebied van doofblindheid de volgende expertise inzetten:

  • Gehoorscreening;
  • Prevalentieonderzoek;
  • In samenwerking met logopedie een betere beeldvorming van doofblinde cliënten in een zorginstelling;
  • Advisering en begeleiding bij doofblindspecifiek wonen;
  • Scholing/training;

Meer weten over samenwerken met Bartiméus?

Contactpersoon is Ine Woudstra, relatiebeheerder via iwoudstra@bartimeus.nl of mobiel 06 - 413 520 36.