menu Sluit het hoofdmenu

Voorlichting voor professionals

Voor professionals die werken met cliënten met een visuele of meervoudige beperking is het belangrijk dat zij kennis hebben over wat een visuele beperking inhoudt en inzicht in wat dit betekent voor het functioneren van hun cliënten in het dagelijks leven. Bartiméus wil graag haar kennis delen om professionals in staat te stellen zich beter te kunnen verplaatsen in wat een cliënt met een meervoudige of verstandelijke beperking nodig heeft, en de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Bartiméus biedt voorlichting aan professionals van zorginstellingen aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ervaringslessen of overige voorlichting (in de vorm van scholing) als klinische lessen. Voorlichting kan toegespitst zijn op een specifieke client of juist op een grotere groep cliënten.

Ervaringslessen

Door middel van ‘ervaringslessen’ kunnen medewerkers van zorginstellingen zelf ervaringen opdoen hoe het is om slechtziend te zijn. Met behulp van verschillende ervaringsbrillen  kan men een indruk krijgen hoe beperkend slechtziendheid kan zijn in bijvoorbeeld het sociale contact, de oriëntatie en de mobiliteit. Ook ervaart men zelf wat ‘helpend’ kan zijn, bijvoorbeeld aangepaste verlichting, gebruik van sterke kleurcontrasten en/ of verbale ondersteuning. Zo kan men zich beter verplaatsen in de ondersteuning die slechtziende of blinde cliënten nodig hebben.

Een ervaringsles wordt op maat geboden  rond een specifieke cliënt. Het (bij benadering) nabootsen van de visuele beperking van deze cliënt geeft inzicht in welke aanpassingen voor deze cliënt, in de eigen omgeving, wenselijk zouden zijn. Zo kan men bijvoorbeeld ervaren dat er in de gang meer licht nodig is, of dat het in de huiskamer zo druk is dat de cliënt het niet meer kan volgen. 

Overige voorlichting

Bartiméus biedt een keur aan voorlichting (in de vorm van scholing) aan professionals; begeleiders, gedragswetenschappers, (para)medici en overige betrokkenen. Dat kan gaan om ‘klinische lessen’ rondom een oogheelkundige aandoening of een thema zoals ‘slechtziendheid bij het Syndroom van Down. Er worden ook ‘incompany cursussen aangeboden zoals:

  • ‘Signalen van slechtziendheid bij een verstandelijke beperking’,
  • ‘Specifieke ondersteuning aan mensen met een visuele en verstandelijke beperking’
  • Passende Activiteiten aanbieden
  • Stress en gehechtheid
  • Opbouwen van een gehechtheidsrelatie
  • Begeleiding bij gehechtheidsproblemen
  • Mentaliseren Bevorderende Begeleiding en Behandeling

Bekijk het actuele overzicht bij de Bartiméus Academie.

Vragen of contact?        

Meer weten over voorlichting? Neem gerust contact telefonisch contact met ons op via 088 - 88 99 888.