menu Sluit het hoofdmenu

Privacy en cliëntgegevens

Bartiméus houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Iedere instelling die te maken heeft met verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens, is verplicht zich te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat geldt voor de gegevens van cliënten en leerlingen maar ook voor de gegevens van medewerkers.

Digitale informatie moet net als informatie op papier vertrouwelijk en integer behandeld worden. De informatie moet juist zijn en mag alleen gedeeld worden met mensen, die het echt dienen te weten.
Om de persoons- en cliëntgegevens te beveiligen worden er bij Bartiméus voortdurend verbeteracties uitgevoerd.

De cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger moet toestemming geven voor het opvragen van (medische) gegevens bij andere specialisten of het verstrekken van dossiergegevens aan derden. Bartiméus wordt getoetst door de inspectie voor volksgezondheid op de informatiebeveiliging als onderdeel van kwaliteit en goede zorg.