Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad Senioren Ambulant

De Cliëntenraad Senioren Ambulant behartigt de belangen van senioren met een visuele beperking die ambulant worden begeleid door Bartiméus. Daarnaast willen wij er zijn voor oud-cliënten en toekomstige cliënten.

Cliëntenraad zoekt nieuw lid: lees deze vacature

Visie

Wij vinden het belangrijk zo vroeg mogelijk mee te kunnen denken en inspraak te hebben op besluiten die de organisatie neemt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat cliënten de zorg krijgen die zij wensen en nodig hebben.

De Cliëntenraad Senioren Ambulant bestaat uit raadsleden met een visuele beperking. De cliëntenraad denkt mee vanuit eigen inzichten en ervaring over onderwerpen die van belang zijn voor de klantgroep Senioren. Het gaat over de ambulante begeleiding, de begeleiding bij je thuis of op het werk.

Onderwerpen die in deze raad besproken kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

 • werk (betaald of vrijwilligerswerk)
 • zelfstandig wonen
 • cliënttevredenheid
 • wachtlijsten
 • huisvesting van de organisatie
 • het belang van de inbreng van ervaringsdeskundigen bij het aanbod van de ambulante dienstverlening.

Raadsleden

 • Bea Keuper (voorzitter)
 • Jan Huybers (vice-voorzitter)
 • Willem van den Brand
 • Ger Blom
 • Eliane Quartel
 • Sidney Tetelepta
Raadsleden stellen zich voor (PDF)

Speerpunten

De Cliëntenraad Senioren Ambulant heeft voor 2021 een aantal speerpunten vastgesteld aan de hand van het thema ‘Traject van aanmelding tot en met revalidatie’.

Enkele onderwerpen waar de cliëntenraad zich op wil richten, zijn:

 • De rol van een buddy (ex-cliënt) of gastheer/gastvrouw op een locatie.
 • De rol van een casemanager als aanspreekpunt voor de cliënt.
 • De rol van de psycholoog bij het intakegesprek.
 • Communicatie met de cliënt na het eerste contact.
 • Tevredenheidsonderzoek onder cliënten.
 • Naamsbekendheid en vindbaarheid van Bartiméus bij (nieuwe) cliënten.

Verbeterpunten of klachten?

Heb je verbeterpunten of klachten over algemene punten in de dienstverlening van Bartiméus? Bijvoorbeeld wachtlijsten of toegankelijkheid van een locatie? Dan kan je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad Senioren Ambulant.

Meld je verbeterpunt of klacht aan de Cliëntenraad Senioren Ambulant

Het je klachten over jouw specifieke, persoonlijke situatie? Laat het ons weten.

Persoonlijke klacht

Verslagen