menu Sluit het hoofdmenu

SAVE THE DATE: 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet' voor zorgverleners

geplaatst op Paula Sterkenburg; bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT'

Problemen met zien en/of horen blijven vaak onopgemerkt bij ouderen of mensen met een verstandelijke beperking. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor hun relaties met belangrijke naasten én ervoor zorgen dat de geboden zorg en ondersteuning niet optimaal aansluit. Tijdens de Kennismarkt 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet' op donderdag 9 april 2020 in Ermelo leren zorgverleners hoe zij visuele en auditieve beperkingen beter kunnen signaleren. Ook geven we handvatten om de relatie tussen cliënt en professional te verbeteren.

Bijzonder hoogleraar prof. dr. Paula Sterkenburg geeft een Masterclass over het belang van sociale relaties bij mensen met visuele (en verstandelijke) beperking en hoe ICT-toepassingen kunnen helpen om die te verbeteren. De Kennismarkt wordt georganiseerd door Bartiméus samen met partners in de visuele en auditieve deelsector, de VGN en het Kennisplein Gehandicaptensector.

Master Class over belang van sociale relaties en ICT

De Masterclass van prof. dr. Paula Sterkenburg is gebaseerd op haar oratie, die ze zal uitspreken op 13 december 2019 om 15.45 uur, vanwege haar benoeming tot bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door Bartiméus en het Bartiméus Fonds.

Het raakt mij als het belang van communicatie en sociale relaties bij mensen met visuele of visuele-en-verstandelijke beperking niet wordt onderkend. Deze mensen zijn afhankelijk van anderen - dat maakt het belang des te groter (Paula Sterkenburg)

Programma & accreditatie

Het doel van de Kennismarkt 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet' is om meer zorgverleners bewust te maken van mogelijk onopgemerkte visuele en auditieve beperkingen. In de vorm van een gevarieerd programma bieden we daarom de meest actuele kennis aan. Zorgverleners leren de beperkingen beter te signaleren. Ook krijgen zij handvatten mee om de zorg en begeleiding te verbeteren voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking die ook visuele en/of auditieve problemen hebben.

Het ochtendprogramma bestaat uit onder andere de Masterclass, en voorbeelden van best practices uit de zorg. Voor dit onderdeel zijn 2 accreditatiepunten aangevraagd. Na de lunch start een kennismarkt met een waaier aan inspirerende interactieve workshops voor je hoofd (wat moet je weten), je hart (waar moet je je bewust van zijn) en je handen (wat moet je doen).

Cover Bartiméus Reeks Aangeboren DoofblindheidMeer bewustzijn zorgverleners noodzakelijk

Bartiméus is als expertise-organisatie specialist in de diagnostiek en begeleiding van mensen met een visuele, visuele en verstandelijke, of visuele en auditieve beperking (doofblind). Afgelopen jaren bleek dat bij bepaalde groepen cliënten visuele en auditieve beperkingen vaak niet onderkend worden. Bij een preventief onderzoek onder mensen met een ernstig meervoudige beperking in 's Heerenloo bijvoorbeeld, werd vooraf ingeschat dat 25% van de onderzoeksgroep doofblind zou zijn.

Uit het onderzoek bleek dat 77% problemen heeft met zien en/of horen; 45% was zelfs doofblind. Concrete landelijke onderzoekscijfers over ouderen en mensen met een verstandelijke beperking ontbreken, maar op basis van ervaring meent Bartiméus dat ook onder hen veel mensen een onopgemerkte visuele en/of auditieve beperking hebben.

Signalen lastig te herkennen

Er zijn meerdere oorzaken voor het onopgemerkt blijven van de problemen met zien en/of horen. Eén daarvan is dat de signalen voor zorgverleners lastig zijn te herkennen. Een onopgemerkte beperking in het zien en/of horen is een probleem omdat dit de communicatie belemmert tussen de cliënt en de zorgverlener. Dit heeft negatieve gevolgen voor de relatie tussen de cliënt en belangrijke naasten, waaronder zorgverleners. Ook leidt het ertoe dat de geboden zorg en begeleiding niet optimaal is. Dat ondergraaft het welzijn van de cliënt.

Organiserende partijen

Bartiméus is gastheer van de Kennismarkt 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet'. Bartiméus organiseert de Kennismarkt samen met Koninklijke Visio, de Robert Coppes Stichting, de Oogvereniging, de MaculaVereniging, Koninklijke Kentalis, DB-connect, de VGN en het Kennisplein Gehandicaptensector.

Houd vanaf volgend jaar onze website in de gaten voor meer info én aanmelden voor deze Kennismarkt.