menu Sluit het hoofdmenu

Kwaliteit in 2020: Leren en verbeteren tijdens corona

geplaatst op

Het nieuwe kwaliteitsrapport van Bartiméus over de verblijfszorg is verschenen. Hierin kunt u lezen wat we hebben gedaan in 2020 en wat we nog gaan doen in 2021 om betere verblijfszorg te bieden. In het rapport vertellen cliënten en medewerkers wat zij goede zorg vinden. En wat Bartiméus kan verbeteren. Daar doen we ook echt iets mee. We geven steeds meer zorg op maat. Dat deden we ook tijdens het coronajaar 2020.

Begeleider Heidi maakt muziek met bewoner ArdyanBartiméus had veel plannen om de zorg in 2020 nog beter te maken. Door de coronapandemie konden we niet al onze doelen bereiken. Toch hebben we veel geleerd en verbeterd. Van de meeste bewoners en verwanten kregen we in 2020 een cijfer tussen de 7 en 10. Een dikke voldoende. Daar zijn we trots op. 

Kwaliteit door meer maatwerk

We hebben in 2020 zoveel mogelijk gekeken wat er per locatie, woning en/of bewoner nodig was om de coronaperiode iets makkelijker te maken. We noemen dat zorgen op maat. We onderzochten ook hoe bewoners en verwanten de coronamaatregelen tijdens de eerste lockdown beleefden en waaraan zij behoefte hadden. Daardoor konden we tijdens de tweede lockdown meer zorg op maat bieden. Ook onze vernieuwde zorgplancyclus volgens de regels van de Wet zorg en dwang is een voorbeeld van meer maatwerk. Net zoals de herinrichting van de cliëntmedezeggenschap, waardoor cliënten en cliëntvertegenwoordigers beter kunnen meepraten over de zorg die hen raakt. 

Doelen voor 2021

Goede verblijfszorg is persoonsgerichte zorg. Dat vraagt om een zorgvuldige afstemming op elke individuele bewoner. Aan dit doel werken we verder in 2021. We nemen bijvoorbeeld meer personeel aan en letten op verzuim, vitaliteit en de roosterindeling. En onze teams gaan zich inhoudelijk ontwikkelen per locatie en passend bij hun doelgroep.

Het volledige kwaliteitsrapport verblijfszorg leest u hier.

Meer over ons kwaliteitsbeleid, standaarden en manier van werken leest u op bartimeus.nl/kwaliteit.