menu Sluit het hoofdmenu

Donorregistratiewet

geplaatst op

Op 1 juli 2020 is de donorwet veranderd. Door deze wet staat iedereen die in Nederland woont vanaf zijn 18e in het Donorregister. De bedoeling is dat iedereen daar invult of hij na het overlijden donor wil zijn. Nabestaanden weten dan of hun naaste zijn organen of weefsel wil doneren aan een patiënt. Organen zijn bijvoorbeeld nieren of longen en bij weefsels gaat het onder andere om huid of bloedvaten. De Donorwet geldt voor iedere volwassene die in Nederland woont, dus ook voor uw zoon of dochter of de cliënt die u vertegenwoordigt.

Brief

Als uw kind, broer of zus of de bewoner waar u bij betrokken bent, nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, ontvangt hij/zij tussen oktober 2020 en februari 2021 een brief met de vraag om een keuze over orgaandonatie te maken en om deze keuze vast te leggen in het Donorregister.

Als er niet binnen zes weken reactie komt op de brief, dan ontvangt de bewoner waarvan u de cliëntvertegenwoordiger bent een tweede brief. Wanneer binnen zes weken na de tweede brief nog steeds geen keuze is vastlegt, wordt de cliënt die u vertegenwoordigt geregistreerd als een persoon die ‘geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie’. De bewoner ontvangt dan per post een bevestiging van de registratie ‘geen bezwaar’. Daarbij staat vermeld dat de registratie altijd kan worden gewijzigd. Hoe dat kan, staat ook in de brief.

Keuzemogelijkheden

De Donorregistratie heeft vier keuzemogelijkheden. Die zijn hetzelfde als bij de oude donorwet:

  1. Ja, ik geef toestemming
  2. Nee, ik geef geen toestemming
  3. Mijn partner of familie beslist
  4. De door mij gekozen persoon beslist.
     

U kunt de keuze voor de bewoner die u vertegenwoordigt op twee manieren vastleggen in het Donorregister: via het formulier bij de brief over de nieuwe donorwet of op www.donorregister.nl.

Donorregistratie van cliënten die wilsonbekwaam zijn

Is de bewoner die u vertegenwoordigt wilsonbekwaam? Dan kan hij zelf geen rechtsgeldige keuze vastleggen in het Donorregister. Alleen de wettelijk vertegenwoordiger kan dit namens de cliënt doen. Bij meerderjarige wilsonbekwame cliënten is dat een mentor of curator. In de praktijk blijkt dat vaak de cliëntvertegenwoordiger te zijn.

Als een wilsonbekwame cliënt toch zelf zijn keuze registreert in het Donorregister, dan is de registratie niet rechtsgeldig. Dat geldt ook als er een ‘geen bezwaar’ registratie ontstaat doordat de wilsonbekwame cliënt niet gereageerd heeft op de (herhaalde) registratie-oproep. Dit betekent dat de registratie juridische gezien niet bestaat, er is dan géén registratie van de cliënt bekend. In deze gevallen kunnen nabestaanden als ze dat willen wel toestemming geven voor orgaandonatie.

In gesprek

Is uw kind, broer of zus of de bewoner waar u bij betrokken bent, wel wilsbekwaam en kan hij dus zelf een keuze maken in het Donorregister? Dan raden we aan om met de cliënt die u vertegenwoordigt in gesprek te gaan over orgaandonatie. Een website die hierbij goed kan helpen is   www.hoewerktorgaandonatie.nl van Steffie.nl. Deze website is gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking. De site legt heel begrijpelijk uit hoe het zit met orgaandonatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Donorregistratie? Kijk dan op: