menu Sluit het hoofdmenu

Blindengeleidenhond op school?

geplaatst op

Een van de doelstelling van het onderwijs van Bartiméus Onderwijs is dat leerlingen zich leren oriënteren. Daarvoor wordt het vak oriëntatie en mobiliteit gegeven. De school en het terrein van Bartiméus zijn daarop ingericht. Zo wordt gelet op onnodige obstakels, en zijn er gidslijnen op het terrein en in de school. De school let erop dat zij een veilige plaats is voor alle leerlingen.

Een hond komt pas ter sprake bij oudere leerlingen ter voorbereiding op de reguliere situatie. Bartiméus onderwijs laat alleen honden toe gedurende het laatste halfjaar van de schoolopleiding om aan de hond te kunnen wennen voordat een vervolgopleiding wordt begonnen, mits er geen contra-indicatie is. Het laatste halfjaar gaat in op 1 januari van het examenjaar.

Het is van het grootste belang dat eerst toestemming van de schoolleiding wordt verkregen voor geleidehond binnen Bartiméus onderwijs en na een positief antwoord een aanvraag te doen bij een geleidehondenschool. Ook moet de hond voldoende werkaanbod hebben en dat houdt in dat er vanaf het moment van aanvraag (intake bij de geleidehondenschool) routes geoefend moeten worden zowel in Zeist als in de thuissituatie. In de thuissituatie is dat de taak van een medewerker van Dienstverlening.

Het verdient aanbeveling dat bij de intake de medewerker van Dienstverlening of de O&M instructeur van school aanwezig is om toelichting te kunnen geven op vragen over de O&M vaardigheden van de leerling. Om voIdoende werkaanbod te hebben is het noodzakelijk dat de leerling zelfstandig naar huis gaat reizen. Deze route wordt in Zeist getraind door de O&M instructeur van Onderwijs en in de thuissituatie door een medewerker van Dienstverlening

N.B. De leerling dient rekening te houden met de mondelinge- en schriftelijke eindexamens. Bij sommige blindengeleidehondenschool is het verplicht 2 weken intern de scholing te volgen. Dat betekent dat er 2 tot 3 weken onderwijs verzuimd moet worden. Toestemming van de schoolleiding is hiervoor nodig.