menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus/Werkpad bijdrage in Gedrag & Organisatie

geplaatst op Cover tijdschrift Gedrag en Organisatie

In het nieuwste nummer van dit jaar van het tijdschrift voor Sociale, Arbeids- en Organisatiepsychologie vindt u een bijdrage van onze A&O psychologe Erna Luttik over werkgerelateerde vermoeidheid bij mensen die slechtziend of blind zijn.

Veel mensen met een visuele beperking ervaren hun werk als vermoeiend. Het doel van dit onderzoek is om de mate van vermoeidheid en daarmee samenhangende factoren te onderzoeken bij werknemers met een visuele beperking en de effectiviteit van een tweedaagse groepsinterventie, gericht op energiemanagement, te bepalen. Dit is gedaan middels een vergelijkende studie met een trainingsgroep (n = 31) en controlegroep (n = 36) van werknemers met een visuele beperking. Werknemers met een visuele beperking rapporteren significant hogere niveaus van vermoeidheid dan werknemers zonder visuele beperking in een normatieve populatie; vermoeidheid blijkt vooral gerelateerd aan praktische zaken zoals werkdruk, visuele inspanning en reizen en mobiliteit.

Hulpmiddelen

Vermoeidheid is negatief gerelateerd aan een positieve houding tegenover gebruik van hulpmiddelen. Vermoeidheid blijkt tevens gerelateerd aan een specifieke vorm van prestatiemotivatie, maar niet aan persoonlijkheid. Voor zowel de interventiegroep als de controlegroep is er een afname van de vermoeidheid die verband houdt met het aantal acties of aanpassingen die werknemers initieerden en aan actie om de visuele inspanning te verminderen. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat werkgerelateerde vermoeidheid een serieus probleem is voor werknemers met een visuele beperking, niet gerelateerd aan persoonlijkheid maar vooral aan praktische zaken. Het onderzoek geeft aanknopingspunten voor energiemanagement en duurzame inzetbaarheid van de doelgroep. Bron: Gedrag en Organisatie

Training Energiemanagen in je werk

Bartiméus streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen, ook op het gebied van werk. Wij zetten alle mogelijke middelen in die kunnen leiden tot verbetering van arbeidsdeelname van mensen met een visuele beperking. Daarom ontwikkelden we enkele jaren geleden de training 'Energiemanagen in je werk' vanuit de vraag van en in co-creatie met werkenden met een visuele beperking.

In deze 3-daagse praktijkgerichte training gaan de deelnemers met een visuele beperking aan de slag met andere manieren van werken en leren ze keuzes te maken in het slim omgaan met energie. Met als doel het voorkomen van uitval en het verbeteren van vitaliteit, zodat werken leuk en verantwoord blijft. Meer info kunt u vinden in de flyer over energiemanagen.

Meer informatie over het thema Werken vindt u op deze site.