menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus zoekt lid Raad van Bestuur

geplaatst op

De raad van bestuur is in zijn geheel verantwoordelijk voor de strategie, de sturingsfilosofie, het beleid en de uitvoering daarvan in de hele organisatie.

De voorzitter van de raad van bestuur is nu mevrouw Jopie Nooren. Zij is het boegbeeld van de organisatie, zorgt voor een goed en relevant netwerk en profileert Bartiméus naar buiten. Beoogd wordt om de raad van bestuur uit te breiden met een lid raad van bestuur met een bedrijfskundig profiel. De raad van bestuur schept de noodzakelijke voorwaarden en is bestuurlijk verantwoordelijk. De voorzitter raad van bestuur en het lid raad van bestuur dragen de collectieve verantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht. Zij vormen een samenwerkingsgericht en complementair team dat elkaar aanvult en versterkt.

De verdeling van portefeuilles wordt in overleg opgesteld en door de raad van toezicht goedgekeurd. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel en de eindverantwoordelijkheid voor de verschillende portefeuilles wordt in een bestuursreglement vastgelegd. Een belangrijke gezamenlijke verantwoordelijkheid is het realiseren van de inmiddels vastgestelde koers “Luisterrijk en opzienbarend” binnen het gekozen bestuursmodel en het detailontwerp hiervan. Het installeren van een tweehoofdige raad van bestuur is hier onlosmakelijk aan verbonden.

Het  nieuw te werven lid raad van bestuur:

  • Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstrategie (financiën, ICT, huisvesting, facilitair en HR) en is in staat om vernieuwende en uitdagende (financiële en bedrijfsmatige)veranderingsprocessen te initiëren en in teamverband aan te sturen. Ontwikkelt niet alleen een langetermijnvisie maar voert tevens korte termijn kwaliteitsverbeteringen door die gericht zijn op een efficiënte en gezonde bedrijfsvoering.
  • Draagt de verantwoording voor een meerjaren investeringsprogramma als onderdeel van de meerjarenbegroting.
  • Zorgt voor de ontwikkeling van een adequaat functionerend risicobeheersingssysteem en houdt dit up-to-date.
  • Is verantwoordelijk voor de inrichting van kwalitatief hoogwaardige scenarioanalyses, businesscases en een P&C-cyclus met tijdige, duidelijke, volledige en juiste stuur- en verantwoordingsinformatie.
  • Draagt de verantwoording voor een toekomstbestendige en ondersteunende ICT-organisatie.
  • Draagt de verantwoording voor een evenwichtig vastgoedbeleid, meerjaren onderhoudsplanning en geeft invulling aan de herziene eisen van de klimaatdoelstellingen en energietransitie.
  • Heeft oog voor de dynamiek in de organisatie en het samenspel van financiën en de kerntaken (dienstverlening, wonen en onderwijs). Hecht aan uitvoerings- en begrotingsdiscipline.

Meer informatie & reageren op deze functie kan via Skipr.