menu Sluit het hoofdmenu

Gelijke lonen voor mensen met en zonder visuele beperking

geplaatst op Jonge vrouw met blauwe trui schrijft met haar gezicht dicht op papier

Werkgevers hebben het kabinet gevraagd om werken met iemand met een beperking aantrekkelijker en eenvoudiger te maken. Het antwoord in het regeerakkoord: loondispensatie. Dat betekent dat werknemers met minder arbeidsvermogen nog maar een deel van het salaris ontvangen. De gemeente vult dat bedrag onder de Participatiewet dan aan tot het uitkeringsniveau. Geen goede oplossing vinden verschillende partijen waaronder Bartiméus.

In de Volkskrant is op donderdag 14 december een opiniestuk verschenen dat mede ondertekend is door Jopie Nooren, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bartiméus:

Inclusieve arbeidsmarkt

'Rond de formatie traden werkgevers naar buiten met een ambitie en een vraag. De ambitie: geef een nieuwe impuls aan de banenafspraak voor mensen met minder arbeidsvermogen en ondersteun daarmee een inclusieve arbeidsmarkt. De terechte vraag daarbij: kabinet, maak werken met arbeidsbeperkten aantrekkelijker en eenvoudiger. In het regeerakkoord kwam antwoord op die vraag. Maar wat ons betreft is dat niet het juiste antwoord: loondispensatie. Dit betekent dat werknemers met minder arbeidsvermogen nog slechts een deel van het salaris betaald krijgen. Onder de huidige Participatiewet kan de gemeente dat bedrag aanvullen tot het uitkeringsniveau.' (bron: Volkskrant - lees hier het hele artikel uit de Volkskrant)

Missie Bartiméus

Bartiméus ziet het als haar opdracht om de maatschappij alerter en toegankelijker te maken voor mensen die blind en slechtziend zijn. Een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen, dus ook mensen die visueel beperkt zijn. Werk is daar een belangrijk onderdeel van. Als mensen met een visuele beperking vergelijkbaar werk doen, dan hoort daar vergelijkbaar loon bij. Daarom zet Bartiméus alle mogelijke middelen in die kunnen zorgen voor verbetering van arbeidsdeelname van mensen met een visuele beperking; betaald werk, gesubsidieerd werk, maar ook vrijwilligerswerk en dagbesteding en alles daartussen.

Bartiméus geeft persoonlijk advies en biedt ondersteuning en kennis rondom werken met een (visuele) arbeidsbeperking. Dat geven we aan werknemers, werkgevers en andere professionals. Dit doen we in samenwerking met de volgende partners: Werkpad is een expertiseorganisatie op het gebied van arbeid en zintuigelijke en communicatieve beperking die begeleiding biedt naar een leuke en uitdagende baan. REA College ondersteunt jongeren met een ernstige scholingsbelemmering bij het volgen van een opleiding op maat en geeft begeleiding bij het vinden van een baan. Zichtbaar in werk richt een landelijk Expertisecentrum Arbeid op voor mensen met een visuele beperking, in opdracht van het ministerie van SZW.