menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus' eerste online symposium geslaagd

geplaatst op Meisje met vlechtjes buiten.

Op 27 oktober was het eerste online symposium van Bartiméus een feit; 140 zorgprofessionals uit binnen- en buitenland deden mee aan het symposium 'Neem je tijd en verbeter de zelfredzaamheid'. Velen van hen benutten het symposium ook voor de hieraan verbonden NIP (psychologen) en Adap (o.a. orthoptisten) accreditatie.

De thema’s waren: snelheid van het zien, zindelijkheid, gebruik van zintuigen en eHealth bij kinderen met een visuele beperking. Het initiatief ging uit van de expertisegroep Slechtziende Kinderen van Bartiméus.

Orthoptist en epidemioloog Christine de Weger leidde het symposium in. Zij legde uit dat er veel vraag is naar de ontwikkeling van slechtziende kinderen op het gebied van algemene dagelijkse vaardigheden, zoals zelfstandig uit een beker drinken of naar het toilet gaan. De expertisegroep heeft hier literatuuronderzoek naar gedaan. Dit heeft de aanleiding gevormd voor dit symposium. Verder waren er lezingen van onder andere Jeroen Goossens van het Dondersinstituut.

Verwerken kost (meer) tijd

Man staat achter een tafel met microfoon

Jeroen Goossens (Radboud Universiteit) hield een lezing over de snelheid van het zien. Hij stelde dat bij het meten van visus bij kinderen doorgaans de reactietijd niet wordt mee gemeten. In het dagelijks leven ontstaan er problemen wanneer iemand te laat reageert op visuele informatie. Bijvoorbeeld bij deelname in het verkeer. Reactietijd is dus een belangrijke factor in het dagelijks leven van kinderen en daarom relevant voor onderzoek. Hoe immers ontwikkelt zich reactietijd met de leeftijd en/of bij visuele beperkingen van een kind? 

In zijn onderzoek is de gezichtsscherpte getest waarbij de reactietijd tegelijkertijd werd gemeten. De zogeheten ‘speed acuity test’ heeft dezelfde resultaten qua gezichtsscherpte als de reguliere testen, maar laat zien dat reactietijden van kinderen belangrijke indicatoren zijn voor de ontwikkeling. Reactietijden om een symbool of letter te herkennen, nemen af naar mate kinderen ouder worden. Toegepast op slechtziende kinderen (waaronder kinderen met CVI) is dit precies zo, maar deze kinderen hebben een nog langere tijd nodig, zelfs gecorrigeerd voor hun slechtere gezichtsscherpte.

Hoe helpen we (slechtziende) kinderen met blaasproblemen?

Twee toiletten, één contrasterend en één niet.

Annemieke Gerrits, fysiotherapeut bij Bartiméus hield een lezing over zindelijkheid met als titel ‘Natte broek, oh jee te laat’. Ze ging daarbij in op het ontwikkelen van de vaardigheid om zelfstandig naar het toilet te gaan. Hoe kunnen we kinderen daarbij helpen?

Kinderen plassen soms voortijdig in hun broek, ook al zijn ze in de gangbare manier ‘zindelijk’. Door algehele stress en spanningen, overgeconcentreerd spelen, vermoeidheid (einde van de dag) en soms medische oorzaken ontstaat bij kinderen op onvermoede momenten een verhoogde spanning op de blaas en daarmee ‘niet op tijd plassen’. Voor slechtziende kinderen is het daarom cruciaal dat begeleiders snel de signalen van aandrang bij kinderen leren herkennen. Ook is het belangrijk dat zij ervoor zorgen dat kinderen de plaats en de weg er naartoe kunnen vinden en de werking van het toilet kennen en herkennen. Een contrastrijke toiletruimte kan net het verschil maken.

Slechtziende kinderen trainen sociale vaardigheden met podcast

Francike Uringa, ambulant begeleider (Kind & Jeugd) en Nico Robbertsen, online begeleider onderwijs, gingen tijdens hun lezing in op nieuwe ervaringen met de inzet van eHealth bij kinderen  met een visuele beperking. In een pilotonderzoek zijn het gebruik en de effecten van een digitale training sociale vaardigheden (SoVa) onderzocht. De training grijpt aan op persoonlijke ontwikkeling op emotioneel en sociaal gebied, onder andere door thema’s als: vriendschap, groepscultuur, energievreters en -gevers en omgaan met je visuele beperking. De inzet van apps, chats en podcasts sluit aan bij de manier waarop kinderen en jongeren contact maken en omgaan met informatie.

Zelf ervaren: welke zintuigen gebruik je?

Tekening van de vijf zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken, proeven

Tot slot namen Miranda in ‘t Veld en Annet Veldman van de Bartiméus Expertisegroep Blinde Kinderen de deelnemers interactief mee in het ervaren van het belang van niet-visuele zintuigelijke waarnemingen in de begeleiding van slechtziende kinderen. Onder andere met behulp van filmpjes lieten zij zien dat de inzet van andere zintuigen dan de visus, voor slechtziende kinderen niet minder belangrijk is dan voor blinde kinderen. Wilt u deze bekijken, voer dan het password ouders in. Deze filmpjes horen bij de publicatie ‘Zo kan het ook’ uit de Bartiméus reeks. Deze is te bestellen of te downloaden via de Bartiméus-website.

Dat smaakt naar meer!

Het symposium 'Neem je tijd - en verbeter de zelfredzaamheid' was een eerste online symposium voor professionals in de zorg en/of onderwijs aan slechtziende of blinde kinderen. Bartiméus gaat in de toekomst meer online-bijeenkomsten organiseren. Houd de agenda op onze website in de gaten of neem een gratis abonnement op onze nieuwsbrief.