menu Sluit het hoofdmenu

AVG arts en visuele mogelijkheden van cliënt

geplaatst op Cliënt met begeleider Bartiméus Werkplaats Boschwijk

Professionals in zorginstellingen vragen vaak aan de arts AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten) om mee te kijken naar moeilijk verstaanbaar gedrag van cliënten met een verstandelijke beperking. Gedrag wat verschillende oorzaken kan hebben. Wanneer kan de AVG denken aan visuele problematiek? En wanneer is een doorverwijzing van de cliënt voor een VFO bij Bartiméus noodzakelijk? Collega Ine Woudstra bezoekt veel zorginstellingen en polst daar de vragen én behoeftes van zorgprofessionals. We vroegen haar om een antwoord.

Bij enkele specifieke groepen treft Bartiméus in verhouding veel slechtziendheid aan. Ine: ‘Dit geldt onder andere voor prematuur geboren en/of motorisch beperkte kinderen en cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Bij deze groepen komen relatief veel cerebrale visusstoornissen (CVI) voor. Maar ook bij ernstig meervoudig beperkten (EMG), diabetici en ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen verdient het visueel functioneren extra aandacht.’ 

Kwaliteit van leven vergroten

Met soms kleine aanpassingen kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd worden. Hoe zorgen we dat cliënten de juiste ondersteuning en zorg krijgen die Bartiméus kan bieden? 

‘De Nederlandse Vereniging voor Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) bracht onlangs de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking’ uit.
Deze richtlijn ondersteunt AVG’s in de juiste verwijzing voor cliënten met een (vermoeden van) visuele problematiek.’ Banner NVAVG met foto verstandelijk beperkte jongeman

Belangrijk in de richtlijn is dat goed staat beschreven wie welke verantwoordelijkheden heeft in de doorverwijzing én op welke plek de cliënt het beste op visuele functies kan worden onderzocht. Ook om te zorgen dat eventuele hulpvragen op de juiste manier door de juiste professionals worden opgepakt. 
‘Wanneer de AVG arts visuele problematiek op basis van deze richtlijn vaststelt, of een vermoeden heeft van slechter zien bij de cliënt kan er een verwijzing gegeven worden voor Visueel Functie Onderzoek (VFO) door Bartiméus', vertelt Ine. 

VFO onderzoek bij Bartiméus

Ze vervolgt bevlogen haar verhaal: 'We hebben jarenlange ervaring in het uitvoeren van specialistische onderzoeken die inzicht geven in het visueel functioneren. De eerste stap die wij bij Bartiméus doen is een visueel functie onderzoek (VFO). ‘Dit neemt ongeveer een uur in beslag. Bij patiënten die niet eenvoudig te onderzoeken zijn, kunnen we meestal nog een status bepalen. Geeft het VFO aanleiding tot behandeling/begeleidingen/of een hulpmiddel dan volgt een gesprek. Daarin spreken we samen met de patiënt, familie en begeleiding een eventueel vervolgtraject af. Dit vervolgtraject is een traject op maat, waardoor deze er voor elk persoon anders uit kan zien. Het onderzoek doen we in de eigen vertrouwde omgeving van de patiënt!’

Hoe maken wij het verschil?

'De meerwaarde is dat wij bij Bartiméus verder gaan dan het adviseren van een hulpmiddel of aanpassing voor mensen met een visueel én/of verstandelijke beperking. Juist in de begeleiding van de cliënt, familie en verzorgers maken wij het verschil. Een complexe hulpvraag en moeilijker te onderzoeken personen zijn door de multidisciplinaire benadering bij Bartiméus in goede handen. Door de onderzoeken op locatie wordt de patiënt zo min mogelijk belast. En dat is een heel groot voordeel krijgen we te horen vanuit de instellingen waar we al mee samenwerken!'

'De cliënt met een visuele beperking krijgt door het visueel functieonderzoek wat Bartiméus uitvoert toegang tot de juiste begeleiding. Bartiméus adviseert begeleiders van de cliënt, zorgt voor hulpmiddelen of aanpassingen en kijkt naar de leef- en werkomgeving van de cliënt. Het begint met de juiste verwijzing, door de AVG op basis van de nieuwe richtlijn! Hierdoor ontstaat er een verbetering van kwaliteit van leven voor cliënten met een visuele én verstandelijke beperking. Met sprankelende ogen: 'En dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen!'

Kijk voor meer info over onze expertise op de speciale ‘Professionals’ portal bartimeus.nl/professionals

Vragen? Stuur een mail naar iwoudstra@bartimeus.nl of bel 06 - 413 520 36.