menu Sluit het hoofdmenu

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en visusklachten. Al bij de oogarts geweest?

Lezing van Francien Ooijman op het NAH-congres Bekijk het eens anders: visuele waarnemingsproblemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Samenvatting

Patiënten met NAH hebben vaak meerdere problemen. Zij komen bij de neuroloog, de revalidatiearts en andere hulpverleners. Dat er ook visusklachten zijn, hoort bij de hersenaandoening en hiervoor wordt lang niet altijd een oogarts geraadpleegd. 

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) zijn echter de afgelopen jaren alle Multiple Sclerose (MS) patiënten met visusklachten door een oogarts gezien. Hieruit kwam meermaals een verrassende conclusie. Oogheelkundige afwijkingen werden gediagnosticeerd en behandeld, met soms opvallende verbetering van het zicht, bijvoorbeeld bij staar of uveïtis. ”Vage klachten” bleken veroorzaakt door gezichtsveldafwijkingen, oogspierverlamming met dubbelbeelden of door nystagmus en werden zo mogelijk behandeld, samen met orthoptist en neuroloog.

Naast diagnose en behandeling van afwijkingen, kan de oogarts bij NAH worden ingezet om hersenschade vast te leggen en om progressie daarvan te meten. Dit kan onder andere met behulp van gezichtsveldonderzoek, OCT (Optical Coherence Tomography: hiermee kunnen in korte tijd zeer gedetailleerde plaatjes van het netvlies gemaakt worden) en VEP (Visual Evoked Potential, soort lokaal EEG van de occipitale schors). Voorbeelden hiervan zullen worden getoond en besproken.

Conclusie: Samenwerking tussen oogarts en andere hulpverleners is van belang voor patiënten met NAH.

Over de spreker

Francien Ooijman is oogarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch. Hier doet zij -naast de algemene oogheelkunde-  als subspecialisatie o.a. neuro-ophthalmologie (waaronder MS) en uveïtis. Zij neemt deel aan het MS-MDO in het JBZ en sprak hierover in de jaarvergadering van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en voor de MS-patiëntenvereniging.   

Meer informatie

Meer over dit congres leest u op www.bartimeus.nl/nahcongres