menu Sluit het hoofdmenu

Meye Indoor Way

Uit talloze onderzoeken blijkt keer op keer dat mensen met een visuele beperking moeite hebben om volledig zelfstandig hun weg te vinden, ondanks de beschikbaarheid van een groot aantal hulpmiddelen. In september 2020 heeft Bartiméus daarom een vragenlijst uitgezet over navigatiehulpmiddelen.

Demo prototype Meye Indoor Way (voorheen Virtuele Geleidelijn)

Onderzoek

In het kader van een te ontwikkelen elektronisch navigatiehulpmiddel hebben we mensen met een visuele beperking bevraagd over de uitdagingen waarmee ze op dit terrein te maken hebben. Ook hebben we vier product ideeën voorgelegd en gevraagd naar concrete feedback per idee. De resultaten hebben ons waardevolle inzichten gegeven en het project een stap verder geholpen. 

  • De vragenlijst is ingevuld door 102 respondenten waarvan 56% aangeeft slechtziend te zijn en 30% aangeeft blind te zijn. 14% van de ondervraagden heeft zelf geen visuele beperking maar geeft aan professioneel betrokken te zijn.
  • De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 55,4 jaar.
  • 69% geeft aan op dit moment al navigatiehulpmiddelen te gebruiken, tegenover 31% die dat (nog) niet doet. Voor de respondenten die blind zijn ligt dit percentage zelfs nog iets hoger, namelijk op 78%.
  • Van degene die op dit moment navigatiehulpmiddelen gebruiken geeft 44% aan hierover niet tevreden te zijn.
  • In de vragenlijst zijn vier product ideeën voorgelegd. Van die 4 ideeën hebben we gekozen om met ‘Meye Indoor Way’ verder te gaan. Bij deze keuze zijn meerdere factoren als impact en (technische) haalbaarheid meegewogen.

De resultaten hebben ons dus echt een stap verder gebracht. Met Meye Indoor Way willen we een tool ontwikkelen die mensen helpt om binnen openbare, overdekte ruimtes volledig op de plek van bestemming te komen. Want hoe belangrijk is het om niet alleen de ingang van het gemeentehuis te vinden, maar ook vlekkeloos bij de balie aan te komen? Om zonder hulp je favoriete plekje in de vergaderruimte of collegezaal te bemachtigen? Of zelfstandig de polikliniek van het ziekenhuis te bereiken?

Dit zou een geweldige aanwinst zijn, want zoiets bestaat nu eigenlijk nog niet! Het zou de zelfstandigheid enorm bevorderen en letterlijk en figuurlijk deuren openen

De vervolgstappen

De komende periode staat in het teken van de technische en functionele doorontwikkeling. Met het prototype van de ‘Virtuele Geleidelijn app’ hebben we ervaring opgedaan. We hebben geleerd op welke manier AR-technologie ingezet kan worden om visuele binnenruimtes om te zetten in digitale markers. Die ervaring nemen we mee. We werken toe naar een Proof of Concept waarin de technologie wordt verkend en wordt aangetoond dat deze echt werkt in de binnen omgeving. Ook gaan we verder in gesprek met mogelijke strategische partners die een rol willen spelen in de uitvoer van het project. Zodra de haalbaarheid is bewezen, wordt de Proof of Concept uitgebreid tot een volwaardig eindproduct. Zo werken we stapsgewijs toe naar de realisatie van Meye Indoor Way.

Uiteraard wordt de doelgroep gedurende het hele project nauw betrokken bij de ontwikkeling en het testen.

Het project is gefinancierd door het Bartiméus Fonds in samenwerking met de AFAS Foundation.

Logo Afas foundation - inspireert beter doen

Logo Bartiméus finnds

Meer weten over dit project?

Heeft u vragen over het MeyeWay project? Stuur dan een e-mail naar meyeway@bartimeus.nl