menu Sluit het hoofdmenu

Cliëntenraad Senioren Ambulant

De Cliëntenraad Senioren Ambulant behartigt de belangen van senioren met een visuele beperking die ambulant worden begeleid door Bartiméus. Daarnaast willen wij er zijn voor oud-cliënten en toekomstige cliënten.

Visie

Wij vinden het belangrijk zo vroeg mogelijk mee te kunnen denken en inspraak te hebben op besluiten die de organisatie neemt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat cliënten de zorg krijgen die zij wensen en nodig hebben.

De Cliëntenraad Senioren Ambulant bestaat uit raadsleden met een visuele beperking. De cliëntenraad denkt met u mee vanuit eigen inzichten en ervaring over onderwerpen die van belang zijn voor de klantgroep Senioren. Het gaat over de ambulante begeleiding, de begeleiding bij u thuis of op het werk.

Onderwerpen die in deze raad besproken kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • al dan niet betaalde arbeid (vrijwilligerswerk)
 • zelfstandig wonen
 • cliënttevredenheid
 • wachtlijsten
 • huisvesting van de organisatie
 • het belang van de inbreng van ervaringsdeskundigen bij het aanbod van de ambulante dienstverlening.

Raadsleden

Voorzitter: Bea Keuper
Vicevoorzitter: Jan Huybers
Leden:
Guido Kesler
Willem van den Brand
Ger Blom
Eliane Quartel
Sidney Tetelepta

Speerpunten

De Cliëntenraad Senioren Ambulant heeft voor 2021 een aantal speerpunten vastgesteld aan de hand van het thema ‘Traject van aanmelding tot en met revalidatie’.

Enkele onderwerpen waar de cliëntenraad zich op wil richten, zijn:

 • De rol van een buddy (ex-cliënt) of gastheer/gastvrouw op een locatie.
 • De rol van een casemanager als aanspreekpunt voor de cliënt.
 • De rol van de psycholoog bij het intakegesprek.
 • Communicatie met de cliënt na het eerste contact.
 • Tevredenheidsonderzoek onder cliënten.
 • Naamsbekendheid en vindbaarheid van Bartiméus bij (nieuwe) cliënten.

Klachten

Bij wie kunt u terecht om advies te vragen als u ontevreden bent over de dienstverlening van Bartiméus of een klacht hebt?

De klachtenfunctionaris van Bartiméus kan u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw individuele klacht. De klachtenfunctionaris kan ook tussen u en Bartiméus bemiddelen. Bijvoorbeeld door een gesprek te regelen tussen u en Bartiméus of door met u mee te gaan naar zo'n gesprek. Ook kan zij u helpen met praktische tips. Bijvoorbeeld als u uw klacht op papier wilt zetten. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. De hulp van een klachtenfunctionaris is gratis.

De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de klachten en meldingen die aan haar worden toevertrouwd.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via e-mail klachtenfunctionaris@bartimeus.nl of telefonisch via 06-24856518.

Hebt u algemene klachten, over bijvoorbeeld wachtlijsten of toegankelijkheid van een locatie, dan kunt u direct contact opnemen met de ambtelijk secretaris van Cliëntenraad Senioren Ambulant door een mail te sturen naar clientenraadseniorenambulant@bartimeus.nl

Handige links

landelijk.socialekaartnederland.nl

Voor meer informatie

Stuur een e-mail naar clientenraadseniorenambulant@bartimeus.nl