menu Sluit het hoofdmenu

Cliëntenraad & Medezeggenschap

Cliënten, leerlingen of hun ouders/vertegenwoordigers denken mee over het beleid van Bartiméus, toetsen en adviseren. Dat loopt via de cliëntenraden en de Medezeggenschapsraad (onderwijs). In 2020 is er een aantal belangrijke veranderingen. We informeren u hierover graag en nodigen u van harte uit om mee te doen. De nieuw te vormen cliëntenraden zijn hard op zoek naar leden.

Veranderingen

Sinds 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) van kracht. De wet vraagt zorgorganisaties om de cliëntenmedezeggenschap nog dichter te organiseren bij de plek of de locatie, waar cliënten geholpen worden. Cliënten kunnen gerichter meepraten en adviseren over onderwerpen die voor hen relevant zijn. Meer over deze wet leest u op de website van de Rijksoverheid

client wandelt met een bekende in het bosCliëntenraden dichtbij

Het gesprek tussen cliënt, verwant en Bartiméus is essentieel om te weten of onze dienstverlening nog steeds aansluit op de (zorg)behoefte. Die dialoog vindt plaats op alle niveaus van de Bartiméus organisatie: of het nu met de begeleider of docent is, of de locatieleiding of raad van bestuur. Op die manier dragen we met elkaar bij aan onze missie: 100% leven voor mensen die slechtziend of blind zijn, Doet u mee? Ga nu naar de nieuwe vacatures

Bartiméus is sinds begin 2020 ingedeeld in verschillende klantgroepen. Zo kunnen we de zorg, onderwijs en overige dienstverlening nog beter afstemmen op cliënten in verschillende levensfases en met specifieke behoeften: Kind en Jeugd, Volwassenen, Volwassenen met een meervoudige beperking en Senioren.

We zijn nu bezig met de vorming van nieuwe cliëntenraden per woonlocatie en cliëntenraden per klantgroep in de ambulante dienstverlening. Daarnaast is er de Centrale Cliëntenraad voor alle onderwerpen die Bartiméusbreed spelen. Specifiek voor onze scholen is de Medezeggenschapsraad Onderwijs

Voor alle raden zijn we op zoek naar leden die met hun ervaring willen bijdragen aan een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. E-mail centraleclientenraad@bartimeus.nl

Kijk en luister naar deze animatie over vernieuwd medezeggenschap:

Wilt u meepraten over het beleid van Bartiméus?

Voor de nieuwe raden zijn we op zoek naar cliënten, ouders of vertegenwoordigers die als lid willen deelnemen. Kandidaten zijn van harte welkom. Specifiek voor de Centrale Clientenraad en de Medezeggenschapsraad vindt u de vacatures bij de informatie over betreffende raden op deze pagina. De vacatures geven een goed beeld van de werkwijze en verantwoordelijkheden in de raden. 

Cliëntenraad in de praktijk

De cliëntenraden praten mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Hoe dat gaat hoort u in dit audiobericht Hoe werkt de cliëntenraad

Rechten cliëntenraden

Lees meer over de rol en rechten van cliëntenraden:

Cliëntenraden hebben u nodig!

 • Leden van de clientenraden zijn uit eigen ervaring bekend met de dienstverlening van Bartiméus;
 • Gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Bartiméus te behartigen;
 • Een positief kritische en open houding heeft ten aanzien van de dienstverlening van Bartiméus;
 • Met uw ervaring en kennis denkt en adviseert u mee over kwaliteit van zorg en nieuwe ontwikkelingen; 
 • U maakt kennis met verschillende facetten van de zorg, en kunt daarmee bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen die slechtziend of blind zijn;
 • Bij de cliëntenraad horen ook activiteiten als het contact onderhouden met de achterban en deskundigheidsbevordering. Meer leest u in de documenten onderin deze pagina. 

Voor meer informatie of direct aanmelden stuurt u een e-mail naar centraleclientenraad@bartimeus.nl.

Cliëntenraad per woonlocatie

Dit zijn de nieuwe raden op locatie:

 • Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking, Doorn
 • Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking, Driebergen
 • Cliëntenraad Volwassenen Ermelo
 • Cliëntenraad Senioren Ermelo (Henriette van Heemstrahuis)
 • Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking, Zeist

Deze cliëntenraden praten mee en geven advies over onderwerpen die voor de bewoners op de locatie en hun vertegenwoordigers relevant zijn. Zoals bijvoorbeeld nieuwbouw, benoeming van leidinggevenden in de zorg, veiligheid en evenementen op het terrein en algemeen beleid op gebied van voeding, geestelijke verzorging, recreatie/ontspanning en maatschappelijke bijstand.

Cliëntenraden ambulante dienstverlening

Dit zijn de nieuwe raden die zich richten op ambulante dienstverlening:

 • Cliëntenraad Kind en Jeugd ;​
 • Cliëntenraad Volwassenen;
 • Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking;
 • Cliëntenraad Senioren.

Deze cliëntenraden praten mee en geven advies over onderwerpen die voor cliënten, die van ons ambulante dienstverlening ontvangen, relevant zijn. Onderwerpen in het overleg met het management van de betreffende Bartiméus klantgroep kunnen bijvoorbeeld zijn: de zorgverlening van Bartiméus, welke locaties worden gebruikt of de opvolging van cliënttevredenheidsonderzoek.

Voor deze raden zoeken we:

Centrale Cliëntenraad

Bartiméus heeft ook een Centrale Cliëntenraad(CCR). De CCR praat met de raad van bestuur over de onderwerpen die over héél Bartiméus gaan. Voor deze raad zoeken we:

Onderwijs

Bij de Medezeggenschapsraad Onderwijs denken ouders samen met het onderwijspersoneel mee over het onderwijs op de Bartiméus-scholen. Voor deze raad zoeken we een:

Lees meer over medezeggenschap in ons onderwijs.

beeldmerk medezeggenschap mensen naast elkaar

Geïnteresseerd?

Heeft u belangstelling om bij te dragen aan een van de cliëntenraden?

Stuur een e-mail naar centraleclientenraad@bartimeus.nl.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.