menu Sluit het hoofdmenu

Leren compenseren

Het dagelijks functioneren kan mogelijk makkelijker gemaakt worden door te kijken welke andere vaardigheden en zintuigen dan het zien u kunnen ondersteunen. Het beter leren inzetten van andere zintuigen noemen we ook wel het aanleren van compenserende vaardigheden. Bijvoorbeeld het optimaal inzetten van zintuigen als tast, gehoor, smaak en geur kunnen u extra informatie geven over uw omgeving. Compenserende vaardigheden kunnen ervoor zorgen dat u makkelijker om leert gaan met uw visuele beperking. Wij helpen u graag om bewust hiervan te worden en hier maximaal gebruik van te maken.

Bij Bartiméus is een breed en divers aanbod aan trainingen beschikbaar om vaardigheden aan te leren. Wat mogelijk niet visueel kan worden waargenomen is soms op te vangen door andere zintuigen in te zetten. Samen met u bekijken we welke compenserende vaardigheden wenselijk zijn om deze in te passen in uw persoonlijke revalidatie of behandelplan.

Leren compenseren

Bij een visuele beperking kunnen compenserende vaardigheden het dagelijks functioneren en het uitvoeren van dagelijkse handelingen vergemakkelijken. Bijvoorbeeld het optimaal inzetten van zintuigen als tast, gehoor, smaak en geur kunnen u extra informatie geven over uw omgeving.

Samen met u bekijken we welke compenserende vaardigheden wenselijk zijn om deze in te passen in het persoonlijke behandelplan van u of uw kind. Het aanbod is divers en gericht leeftijd en wat op dat moment in het leven belangrijk is. Een greep uit het aanbod zijn bijvoorbeeld training basisvaardigheden, ontwikkelingstraining, zintuigtraining, kijktraining, brailletraining en hemianopsietraining.

De diverse trainingen zijn bijvoorbeeld gericht op:

  • Het uitvoeren van dagelijkse handelingen makkelijker te maken;
  • Het aanleren om zintuigen (bijv. tast, gehoor, smaak en geur) optimaal in te zetten om zoveel mogelijk (aanvullende) informatie over de omgeving te krijgen;
  • Hoe kan men met met een visuele beperking de restvisus zo optimaal mogelijk in zetten?;
  • Indien u of uw kind is aangewezen op braille als communicatie-hulpmiddel kunt u braille leren lezen en met behulp van een braillemachine braille leren schrijven;
  • Bij kinderen is er aanbod in ontwikkelingsstimulatie om tot een zo maximaal mogelijke ontwikkeling te komen, lees hierover meer bij kinderen en jongeren;
  • Indien er sprake is van een gezichtsveld beperking is bij bepaalde gezichtsveldbeperkingen het mogelijk door trainen het blikveld zo optimaal mogelijk in te zetten.

Samen met u bespreken de professionals van Bartiméus de gewenste behandeling om te komen tot zo optimaal mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Vragen of contact?

Heeft u specifieke vragen over het aanbod in revalidatie bij een visuele beperking? Neem gerust telefonisch contact op via 088 - 88 99 888.