menu Sluit het hoofdmenu

Kinderen met een visuele beperking

Bartiméus begeleidt jaarlijks honderden kinderen die blind of slechtziend zijn. Wij stellen oogheelkundige diagnoses, bieden speciaal onderwijs en ondersteuning op de reguliere school. Maar bieden ook advies, behandelingen en praktische trainingen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Diagnostiek bij kinderen

diagno

In het diagnostisch centrum van Bartiméus staat kindgericht oogheelkundig onderzoek voorop. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en hun ouders weten wat er gaat gebeuren.
Meer over de onderzoek en over oogheelkundige diagnostiek bij kinderen

Behandeling en Revalidatie bij kinderen

Wij begeleiden kinderen en jongeren die blind of slechtziend zijn of worden. Bij jonge kinderen richten we ons op het stimuleren van de verdere ontwikkeling. Ouders of verzorgers zijn onlosmakelijk verbonden bij het advies en de behandeling.
Lees meer over advies en behandeling bij kinderen

Peutergroep Bosmuis

 Deze (therapeutische) peutergroep biedt blinde en slechtziende kinderen intensieve ondersteuning bij de ontwikkeling. Kinderen van 2 tot 5 jaar zijn welkom op de Bosmuis in Doorn.
Lees meer over peutergroep de Bosmuis

Trainingen voor ouder, kind en jongeren

Wij bieden verschillende praktische trainingen voor ouders en voor kinderen.
Bekijk hier het actuele overzicht van de trainingen

 

Begeleiding op de (reguliere school)

Driekwart van de kinderen met een visuele beperking zit gewoon in het regulier onderwijs. Wij bieden begeleiding op locatie.
Meer over ambulante begeleiding

 

Speciaal onderwijs

Bartiméus heeft op diverse locaties en voor verschillende doelgroepen speciaal onderwijs.
Bekijk alle scholen van Bartiméus

 

Wonen bij Bartiméus

Bij Bartiméus wonen ook kinderen met een hoge zorgvraag. Informatie over wonen en dagbesteding bij Bartiméus.
Dagactiviteiten voor kinderen

Logeren bij Bartiméus

Bij de logeeropvang van Bartiméus logeren kinderen om de thuissituatie even te ontzien.
De logeeropvang

Specialistische kennis

Wilt u meer informatie over oogheelkundige aandoeningen. Of over bijvoorbeeld CVI, Autisme
Bekijk hier onze expertisegebieden. Informatie voor ouders van blinde kinderen staat ook op onze website eduVIP.

Sporten en Bewegen

Lees ook over Sporten en Bewegen voor kinderen met een visuele beperking.

Praktische tips

Wat doe je wel en niet bij slechtziende of blinde kinderen? Lees hier een aantal praktische tips over de omgang met kinderen met een visuele beperking.